Zalaszántói sztúpa

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1296

Zalaszántói sztúpa

Beitragvon Klaus Matefi » 27. Mai 2013 15:51

Klaus Matefi
Zalaszántói sztúpa
Biztosan sokan hallottak már a Zalaszántó mellett, a Kovácsi-hegy tetején idillikus és vadregényes környezetben 1992-ben felépült buddhista sztúpáról, amit maga a dalai láma avatott fel 1993.06.17-én:

Link
Kép

Link
Kép

A hegy tetején kialakított tisztás négyszög alakú, feltehetőleg szimbolikus utalás céljából:

Link
Kép
Tetragrammaton

A "mennyei Jeruzsálem" úgymond négyzet alakú.

Jelenések könyve
21,10 Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá.

http://keesz.hu/node/1684
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Muszlimok a szentföldi háború szemszögéből
Mekka és Medina után a hívő muszlimok harmadik szent városa Jeruzsálem. A Korán 17. szúrája szerint Mohammedet egy éjszakai útja alkalmával Gábor arkangyal al-Burák nevű lovával együtt hirtelen fölragadta és Jeruzsálembe vitte a Templomhegy sziklájára, amelyet a muszlimok al-Harám as-Sarifnak, „nemes szentélynek” neveznek. Ezen a helyen volt Ábrahám kész arra, hogy fiát, Izsákot föláldozza. A szent sziklán építették a Kubbat asz-Szahrát, az ún. Sziklatemplomot, közvetlenül mellette pedig az al-Akszá mecsetet. A világ végén a Kába-kő Jeruzsálembe röpül, és egyesül a sziklával. Itt fognak megnyílni a menny és a pokol kapui.

A cikk azt tévesen említi, hogy "A világ végén a Kába-kő Jeruzsálembe röpül, és egyesül a sziklával. Itt fognak megnyílni a menny és a pokol kapui.", ugyanis a "világ végén", azaz 1999.08.11-én a "mennyei Jeruzsálem", azaz a "Kába-kő" (Bayt al Mamur), "Fekete Kő", ami értelemszerűen mennyei eredetű, nem az Izraelben található Jeruzsálemben "landolt", ahol úgymond az Ószövetség szerint Ábrahám megkísérelte feláldozni saját fiát, Izsákot (a Korán szerint Iszmáelt). A Mekkában található fekete követ, amihez vallásos tisztelettel közelednek a muszlimok, a legenda szerint Ábrahám (Ibrahim) kapta Gábriel arkangyaltól, ami csak egy jelkép, és a mennyei eredetű "Fekete Kőre" utal:

http://www.eslam.de/begriffe/s/schwarzer_stein.htm
Schwarzer Stein
[hadschar-ul-aswad]
Häufig wird behauptet, beim Schwarzen Stein handele es sich um einen Meteoriten, jedoch ist dies nur eine Vermutung, denn der Stein wurde nie wissenschaftlich untersucht. Die islamische Überlieferung besagt, dass Abraham (a.) den Stein beim Erbauen der Kaaba als Geschenk von Gabriel (a.) [dschabrail] empfangen hat und er aus dem Paradies [dschanna] stamme.

A zalaszántói sztúpa, egy különleges sztúpa, és nemcsak azért, mert Európa legnagyobb ilyen jellegű építménye:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalasz%C3% ... B3i_sztupa
Zalaszántói sztúpa
A sztúpa építése során növényi magvakat, vallási dokumentumokat, tibeti könyveket helyeztek az építmény betonjába. 1992. szeptember 28-án helyezték el a sztúpa kupolája fölött kialakított üregben a vallásalapító Buddha földi maradványának néhány darabját, díszes tartóban lévő apró csontszilánkokat. Ezeket a csontokat Tibet kínai megszállása idején menekítették Indiába, a dalai láma száműzetésének helyére, ahonnan Svájcba kerültek egy buddhista iskolába. Az ereklye elhelyezésével vált a zalaszántói sztúpa szent zarándokhellyé. Európában ma csupán ez a szentély tartalmaz eredeti Buddha-ereklyét.
Az ügyes diplomáciának köszönhetően a sztúpát 1993. június 17-én személyesen a 14. dalai láma, Tenzin Gjaco avatta fel.

Jogosan merülhet fel a laikusban a kérdés, hogy milyen indíttatásból épült ez a szép sztúpa erre a helyre, és mi indokolta azt, hogy Buddha (Gautama Sziddhártha) földi maradványának néhány darabját is elhelyezzék benne?
Szerintem ennek a megfejtése kizárólagosan bizonyos kozmikus események ismeretében oldható meg. Ehhez nem árt ismerni Buddha születésének a kozmikus hátterét:

-450.05.18. 05:27 UT + 2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,2°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,4°Oroszlán; -Szaturnusz
-Neptunusz-Plútó oppozíció:18,7°/18,7°/17,1°Vízöntő


Vajon mi köze lehet Buddha születésének a Balatonfelvidékhez, illetve az időszámítás utáni második évezred végéhez?

Mind a két dologra kizárólagosan csak a "végidőkkel", azaz napjainkkal kapcsolatos kozmikus misztérium ad választ.

1999.08.11-én a bibliai elképzelések "mennyei Jeruzsáleme" a Bakonyban "ért földet", egy bizonyos hegy környékén, aminek a tetején semmiképpen nem kaphattak volna engedélyt a sztúpa felépítésére az érdekeltek. A sztúpának a megépítésére feltehetőleg csak a Zalaszántó mellett, a Kovácsi-hegyen volt lehetőségük a buddhistáknak.

Ámos
5,18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad.
Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d'effrayeur
Resusciter le grand íroi d'Angolmois,
Avant que Mars regner par bon heur.

Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában
az égből megérkezik a rettegés nagy királya.
(*JHVH-kozmikus Krisztus)
Feltámasztja a nagy angoulemei királyt
még mielőtt Mars vidám uralma megkezdődne.
(Nostradamus - Centuriák X. 72.).

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Fekete Madonna) megszüli a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- "Jézus visszajövetele" (amihez nem volt köze Jézusnak), és a holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


A Jelenések könyvében említett "ezeréves béke" végén megismétlődik ez a napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt:

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
-1999.08.11-e után "ezer esztendővel" (az "ezeréves béke" végén) újra szabadjára lesz engedve a gonosz (Jelenések könyve 20,5/7), ami azonos az úgymond "utolsó ítélettel", és a "holtak második feltámadásával" (Jelenések könyve 20,11-15).


Az utóbbi két kereszt ugyanolyan felépítésű, mint a Buddha születésekor realizálódott, annyi különbséggel, hogy akkoriban csatlakozott a kereszt kialakításához a Neptunusz és Plútó planéta is.

Nem árt azzal tisztában lenni, hogy az eltérő vallási irányzatok „végidőkkel“, azaz napjainkkal kapcsolatos messianisztikus várakozása ugyanarra a mennyei konstellációra bazírozott. Az ószövetségi messianisztikus elképzelések közel 2400 éve várt messiása Immánuel, a Pál-féle kereszténységé valójában ugyanez (az i.sz. 25. április elsején kínhalált halt Názáreti Jézusnak nem lehet köze ezekhez az időkhöz értelemszerűen), a muzulmánoké Imam Mahdi, a buddhistáké Maitreya, a hinduké pedig Krisna, a „fekete“.

Ez az egyedüli lehetséges magyarázata a zalaszántói sztúpa építése indítékának. Nem véletlenül tartottak a sztúpánál az 1999. augusztus 11-én történt napfogyatkozás alkalmával egy buddhista szertartást...

Ámos
8,9. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.

A napfogyatkozás középvonala a magyar határt Szombathelynél, a Balatont pedig Balatonfürednél érte el:

Link
Kép

- Szombathely: 10:47:34 UT Greenwichi középidő (németül: mittlere Greenwich-Zeit) = 11:47:34 CET - Közép-európai idő (németül: MEZ) = 12:47:34 CEST - Közép-európai nyári idő = 11:54:06 Solar time - Helyi idő (németül: WOZ)

- Balatonfüred: 10:50:00 UT Greenwichi középidő (németül: mittlere Greenwich-Zeit) = 11:50:00 CET - Közép-európai idő (németül: MEZ) = 12:50:00 CEST - Közép-európai nyári idő = 12:01:36 Solar time - Helyi idő (németül: WOZ)


Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "Szakrális képzőművészet"

 
cron