Bibliai vallások és az asztrológia

Eine kleine Beschreibung des Forums.
AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1916

Bibliai vallások és az asztrológia

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:44

Klaus Matefi
Bibliai vallások és az asztrológia
A bibliai vallások misztériumai kozmikus misztériumok. Az alábbi bejegyzések is utalnak arra, hogy a zsidó misztika titkos tudománya, a kabbalah kapcsolatban van az asztrológiával:

http://www.mazsike.hu/kabbala+a+let+rej ... manya.html
Magyar Zsidó Kultúrális Egyesület
Kabbala-szeminárium Z'ev Ben Shimon Halevi-vel, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület szervezésében, 2009. április 4-5. szombat-vasárnap a Merlin Színházban, Budapest V. ker., Gerlóczy u. 4.

Kabbala: a lét rejtett tudománya:
A hagyományos zsidó misztika a mai ember nyelvén szólal meg. A Kabbala bölcselete azt beszéli el, hogy mi végre születtünk, miért élünk, honnan jövünk és merre haladunk azt követően, hogy ebben a világban utunk véget ér. A Kabbala nemcsak elvont tanítás, tiszta elmélet, hanem rendkívül gyakorlatias életszemlélet.

Részletek a programból:
A Valóság négy szintje, avagy a Létezés a Kabbala szerint ▪ Élet-halál és reinkarnáció ▪ Belső gyakorlat ▪ Meditáció ▪ Asztrológia és kabbala ▪ A sors anatómiája ▪ A zarándok útja a Mennyei Jeruzsálembe

http://zsido.hu/aktiv/shownews.php?kate ... rek&nodate
Kabbala tanfolyam indul
2007-09-09 19:05:19
A kabbala, ez az õsi, a Bibliára és a zsidó misztikumra épülõ tudomány újabban ismét, világszerte divatossá lett. Hívei közt neves tudósokat és mûvészeket találunk. A kabbala ugyanis modern, rohanó és meglehetõsen elidegenedett, elbizonytalanodott világunkban rendkívül fontos lehet.

A tanfolyam elõadói
Dr. Popper Péter pszichológus,
Raj Tamás fõrabbi,
Rajnai Éva asztrológus,
Tarnóc János mûvelõdéstörténész.

http://www.bzsh.hu/web/index.php/vallas ... omtar.html
Budapesti Zsidó Hitközség Hegedüs Gyula Utcai Templomkörzete S.Q.A
Zsidó Fogalomtár
http://www.or-zse.hu/fogalom/ft-k.htm (már nem elérhető)
Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem
http://judaizmus.blogspot.com/2010/12/z ... bi-11.html
KÁBBÁLÁ (héber) A titkos tanok összefoglaló gyűjteménye, a Párdészben (l. o.) a Szod kifejezője. Alapkönyve a Széfer Jecirá (A teremtés könyve) és a Zohár (l. o.); egyik szóvivője az Ár i (Askenázi rabbi Lurja), aki kb. 400 évvel ezelőtt élt . A Báál-sem-tovi haszidizmusban feloldódott K. elemei a zsidó ember szellemi fejlődésére hatnak, de elvetik a gyakorlati K.-t. Korábban tilos volt 40 éven alul K.-val foglalkozni, de az Ár i ezt megengedte, és ma sokan tanulmányozzák a Zohárt.
A K.-nak semmi köze a mai divatos, sarlatánok által terjesztett ál-K-hoz, amely sok nemzsidót is vonz.


A Babiloni Talmud is utal arra, hogy a rabbik foglalkoztak az ősi asztrológiával:

Der Babylonische Talmud (Lazarus Goldschmidt) Dritter Band
Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996
ISBN 3-633-54106-3
Sukka II,ix-III,i Fol.29a
(S.338-339) Die Rabbanen lehrten: Die Sonnenfinsternis ist eine böse Vorbedeutung für di ganze Welt.

Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Verdunkeln die Himmelslichter, so ist dies eine schlechte Vorbedeutung für die Feinde Jisraéls, weil sie an Schläge gewöhnt sind

Die Rabbanen lehrten: Die Sonnenfinsternis ist eine schlechte Vorbedeutung für die Völker der Welt, die Mondfinsteris ist eine schlechte Vorbedeutung für die Feinde Jisraéls, denn die Jisraeliten rechnen nach dem Monde und die Völker der Welt nach der Sonne. Die Finsternis im Osten ist eine schlechte Vorbedeutung für die Bewohner des Ostens, die Finsternis im Westen ist eine schlechte Vorbedeutung für die Bewohner des Westens, die Finsternis im Zenit ist eine schlechte Vorbedeutung für die ganze Welt; eines Sackes, so fahren Pfeile des Hungers über die Welt, des einen oder des anderen so fahren Schwert und Pfeile des Hungers über die Welt. Tritt die Finsternis beim Untergange ein, so kommt die Heimsuchung langsam, wenn beim Hervortreten, so kommt sie schnell; manche sagen, es sei umgekehrt. Du hast keine Nation, die geschlagen wird, mit der nicht zugleich ihre Gottheit geschlagen wird, wie es heißt; an allen Göttern Micrajims werde ich Strafgericht üben. Zur Zeit aber, wo die Jisraeliten den Willen Gottes tun, haben sie vor all diesem nicht zu fürchten, wie es heißt; so spricht der Herr: An die Weise der Völker gewöhnt euch nicht, so braucht ihr nicht vor den Zechen des Himmels zu zittern, mögen vielmehr die Völker vor ihnen zittern; die Völker mögen zittern, Jisraél aber zittere nicht.
Die Rabbanan lehrten: Wegen viererlei tritt Sonnenfinsternis ein: wenn ein Gerichtsoberhaupt stirbt und nicht nach Gebühr betrauert wird, wenn ein verlobtes Mädchen in der Stadt (bei notzucht um Hülfe) schreit und niemand ihm hilft, wegen der Päerastie, und wenn das Blut zweier Brüder zusammen vergossen wird. Wegen viererlei tritt Finsternis der Himmelslichter ein: wegen der Pasquillenschreiber, wegen der Falschzeugen, wegen der Kleinviehzüchter im Jisraéllande und wegen derer, die gute Obstbäume niederhauen.

--Babiloni Talmud (Lazarus Goldschmidt) Harmadik kötet
Zsidó kiadó a Suhrkamp kiadóban Frankfurt am Main 1996
ISBN 3-633-54106-3
Sukka II,ix-III,i Fol.29a
(338-339. oldal) A rabbik tanították: A napfogyatkozás egy gonosz előjel az egész világ számára.

Tanítva lesz: R. Meir mondta: Elsötétülnek az égi fények (*Nap, Hold), úgy az egy rossz előjel Izrael ellenségeinek, mert ők a csapásokhoz vannak szokva

A rabbik tanították: A napfogyatkozás egy rossz előjel a világ népei számára, a holdfogyatkozás egy rossz előjel Izrael ellenségei számára, mivel az izraeliták a Hold után számolnak, a világ népei a Nap után. A fogyatkozás keleten egy rossz előjel a kelet lakóinak, a fogyatkozás nyugaton egy rossz előjel a nyugat lakóinak, a fogyatkozás a Zeniten (*"MC" - délben) egy rossz előjel az egész világ számára; "eines Sackes", úgy az éhezés nyilai járnak a világ felett, úgy az egyiknek vagy a másiknak az éhezés kardja és nyilai a világ felett. A fogyatkozás (*nap)nyugtakor áll be, úgy lassabban jön a sorscsapás, ha (*nap)keltekor, úgy gyorsabban jön; némelyek azt mondják, hogy ez fordítva van. Neked nincsen nemzeted, ami le lesz győzve, amivel nem egyszerre az Istenük le lesz győzve, ahogyan ezt jelenti; Micrajims=Egyiptomnak (*Egyiptom - Micrajim - מצרים.) összes istene felett ítéletet fogok gyakorolni. Abban az időben azonban, amikor az izraeliták Isten akaratát teljesítik, mindenekelőtt ezektől nem kell rettegniük, ahogyan ezt jeleni; így szól az Úr: Ne idomuljatok a népek bölcseihez, igy nincsen szükségetek az ég jeleitől reszketnetek, bárcsak inkább reszkessenek a népek tőlük, bárcsak a népek reszkessenek, Izrael azonban nem reszket.--
* saját megjegyzések


Az University of Washington weblapján megtalálható a zsidó asztrológiával kapcsolatos könyvek listáját:

http://faculty.washington.edu/snoegel/J ... graphy.pdf
http://faculty.washington.edu/snoegel/astrology.htm (már nem lehet elérni)
Astrology
(General Books

Admon, Bo'smat Sefer Mishpete Kokhavim: Astrologyah lefi ha-Yahadut (Hod ha Sharon: Astrolog, 1996)

Auth, Janos, Antik heber jovendolesek: heber axtrologia es a hosen jovendoles (Budapest: Statiqum, 1992)

Bakal, Meir, (ed.) Seder 12 ha-Mazalot (Jerusalem: Hotsa`at Bakal, 1994)

Berg, Philip S., Time Zones: Creating Order from Chaos (Richmond Hill, NY: Research Centre of Kabbalah, 1993)

Erlanger, Gad, Signs of the Times: the Zodiac in Jewish Tradition (New York, NY: Feldheim, 2001)

Glazerson, Matityahu, Above the Zodiac: Astrology in Jewish Thought (Northvale, NJ: J. Aaronson, 1997)

Glazerson, Matityahu, En Mazal le-Yisrael (Israel: M. Glazerson, 1980, 1985)

Halbronn, Jacques, Le Monde Juif et L'astrologie: Historie d'un vieux couple (Milano: Arche, 1985, c1979)

Ibn Ezra, Abraham ben Meir Le Livre des fondements astrologiues: (precede de) Le Commencement de la sapience des signes [introduction, traduction et notes de Jacques Halbronn] (Paris, Retz, 1977)

Jacob ben Mordecai, Shoshanat Ya`akov (1792)

Lahmi, G., L'astrologie hebraique (Paris: Lieu Commun, 1984)

Megilat Ta'anit: Baraita de-13 midot de-Rabi Yishma`ek. Baraita di-Shmu'el Yarhina'ah. `Inyan ha-Tekufot (Israel: 1980)

Muentner, Z., Shabbetai Donnolo (Jerusalem: 1949)

Peniel, Shelomoh ben Avraham Or `Enayim (Jerusalem: E. Fisher, 1983)

Peniel, Solomon, Or `Enayim (1806)

Sefer ha-Levanah: the Book of the Moon (London: 1912)

Sefer Shemirah: Tefilot segulot u-refu'ot (Jerusalem: Y. Hasid, 1980?)

Solomon ben Isaac, Shene Sefarim Niftahim: Isur ver-Heter le-Rashi (1973)

Von Stuckrad, K., Frommigkeit und Wissenschaft: Astrologie in Tanach, Qumran, und fruhrabbinischer Literature (Europaische Hochschulschriften, series 23 Theologie, vol. 572; Frankfurt: Lang, 1996)

Wachter, Ludwig, Judischer und Christlicher Glaube: vier Vortrage (Stuttgart: Calwar Verlag, 1975)

Articles in Periodicals and Chapters in Books

Altmann, A., "Astrology," Encyclopedia Judaica (Jeruslaem: Keter, 1973), vol. 3, pp. 788-795

Berg, S.F., "A Stranger Among Us," Kabbalah March-April (1997), 22-26

Blau, L., & Kohler, K., "Astrology," Jewish Encyclopedia (NY: Fink & Wagnells, 1901-1905), vol. 2, pp. 241-245

Gandz, S., "The Origin of Planetary Week or the Planetary Week in Hebrew Literature," PAAJR 18 (1948-9), 213-267 [=S. Gandz, Studies in Hebrew Astronomy and Mathematics (NY: 1970), pp. 169-210]

Glasner, Ruth, "The Question of Celestial Matter in Hebrew Encyclopedias," in Steven Harvey (ed.) The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy: Proceedings of the Bar-Ilan University Conference (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), pp. 313-334

Greenfield, Jonas C., "The Names of the Zodiacal Signs in Aramaic and Hebrew," in Rika Gyselen (ed.), Au Carrefour des Religions: Melanges Afferts a Phillipe Gignoux (Res Orientales, vol 7; Bures-sur-Yvette: 1995), pp. 95-103

Hachlili, R., "The Zodiac in Ancient Jewish Art: Representation and Significance," BASOR 228 (1977), 61-77

Kafih, J., "The Order of the Stars and the Constellations and Events," in J. Kafih, Essays, vol 1. (Jerusalem: 1988)

Low, L., "Die Astrologie dei den Juden," in L. Low, Gesammelte Schriften von Leopold Low bd. 2 (Szegedin: 1890), pp. 115-131

Ness, Lester J., "The Zodiac in the Synagogue," Journal of Ancient Civilizations 12 (1997), 81-92

Pines. Shlomo, "To Behold the Stars and the Heavenly Bodies," Immanuel 20 (1986), pp. 33-37 [also in Shlomo Pines Studies in the History of Jewish Thought (ed. by Warren Zev Harvey and Moshe Idel (Jerusalem: Magnes Press, 1997))

Sarfatti, G.B., "An Introduction to 'Barayta de-Mazzalot'," Bar-Ilan Yearbook 3 (1965), 56-82 [Heb]

Sonne, I., "The Zodaic Theme in Ancient Synagogues and in Hebrew Printed Books," Studies in Bibliography and Booklore 1 (1953), 3-13

Strobel, August, "Weltenjahr, grosse Konjunktion und Messiasstern: ein themagescheichtlicher Uberlick," ANRW II/20:2 (1987), 998-1187

Zinzberg, David S., "The Zodaic: Astrology and Judaism," Emunah Winter (1997-Cool, 13-17

Ancient Books

Charlesworth, James, Astrology, Astronomy, and Magic (Evanston, IL: Religion and Ethics Institute, 1983)

Dobin, Joel C., The Astrological Secrets of the Hebrew Sages: to Rule Both Day and Night (New York, NY: Inner Traditions International, 1983)

Dobin, Joel C., To Rule Both Day and Night: Astrology in the Bible, Midrash, and Talmud (New York, NY: Inner Traditions International, 1977)

Stuckrad, Kocku van, Frommigkeit und Wissenschaft: Astrologie in Tanach, Qumran und Fruhrabbinischer Literatur (Frankfur am Main--New York: P. Lang, 1996)

Articles in Periodicals and Chapters in Books

Albani, "Der Zokaikos in 4Q318 und die Henoch-Astronomie," Theologische Fakultat Leipzig Forschungsstelle Judentum Mitteilungen und Beitrage 7 (1993), 7-8

Allegro, J., "An Astrological Cryptic Document from Qumran," JSS 9 (1964), pp. 291-294

Bischoff, E., "Astrologie in der Henoch Tradition," ZAW 109 (1997), 222-245

Charlesworth, James H., "Jewish Astrology in the Talmud, the Pseudepigrapha, the Dead Sea Scrolls, and Early Palestinian Synagogues," HTR 70 (1977), 183-200

Charlesworth, James H., "Jewish Interest in Astrology During the Hellenistic and Roman Period," ANRW 11.20.2 (1987), 926-950

Charlesworth, James H., "Rylands MS 44 and a New Addition to the Pseudepigrapha: The Treatise of Shem Discussed and Translated," BJRL 60 (1977-Cool, 376-403

Foerster, G., "The Zodiac in Ancient Synagogues and its Place in Jewish Thought and Literature," EI 19 (1985), 225-234 [Heb]

Foerster, G., "Representations of the Zodiac in Ancient Synagogues and their Iconographic Sources," EI 18 (1985), 380-391 [Heb]

Geller, Markham J., "New Documents from the Dead Sea: Babylonian Science in Aramaic," in Meir Lubetski, Claire Gottleib & Sharon Keller (eds.), Boundaries of the Ancient Near Eastern World: a Tribute to Cyrus H. Gordon (Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998), pp. 224-229

Greenfield, Jonas, C., "Astrological and Related Omen Texts in Jewish Palestinian Aramaic," JNES 45:3 (1989), 201-214

Greenfield, J.C., & Sokoloff, M., "An Astrological Text from Qumran (4Q318) and Reflections on Some Zodiacal Names," RevQ 16 (1995), 507-525

Greenfield, J.C. and Sokoloff, Michael, "Astrological and Related Omen Texts in Jewish Palestinian Aramaic," JNES 48 (1989), pp. 201-214

Lehmen, G., "New Light on Astrology in Qumran and the Talmud," RevQ 32 (1975), pp. 599-602

Pingree, D., "Astronomical Consideration," RQ 16 (1995), 517-519

Powels-Niami, Sylvia, "The Samaritans and Astrology," in Alan D. Crown, and Lucy Davey (eds.) New Samaritan Studies of the Societe d'Etudes Samaritaines, Vol. III IV: Proceedings of the Congresses of Oxford 1990 and Paris 1992. Essay in Honour of G.D. Sixdeiner (Sydney: Mandlebaum, 1995), pp. 259-280)

Schmidt, F., "Astrologie juive ancienne: Essai d'interpretation de 4Qcryptique (4Q186)," in Orion International Symposium: Jerusalem 12-14 May 1996 [unpublished]

Von Stuckrad, Kocku, "Jewish and Christian Astrology in Late Antiquity-A New Approach," Numen 47 (2000), 1-40

Wachter, L., "Astrologie und Schick Salsglaube im Rabbinischen Judentum," Kairos 11 (1969), 181-200

Wise, Michael Owen, "Thunder in Gemini: an Aramaic Brontologion (4Q318) from Qumran," in M.O. Wise, Thunder in Gemini, and Other Essays on the History, Language, and Literature of Second Temple Palestine (Sheffield, JSOT Press, 1994), pp. 13-50

Wong, Chan-Kok, "Philo's use of 'Chaldaioi'," Studia Philonica Annual 4 (1992), 1-14

Middle Ages Books

Barkai, Ron, Magyah u-mitologyah bi-yeme ha-benayim (Jerusalem: Mekhon Van Lir bi Yerushalayim, 1987)

Dobin, Joel C., Kabbalistic Astrology: the Sacred Tradition of the Hebrew Sages (Rochester, NY: Inner Traditions, 1999)

Glazerson, Matityahu, Astrologiia i Kabbala (Moskva: Gesharim, 1988 House, 1976)

Levy, R., Astrological Works of Abraham ibn Ezra (Baltimore, Md., Paris, Johns Hopkins University Press; Les Presses Universitaires, 1927)

Scharf, Andrew, The Universe of Shabbetai Donnolo (New York, NY: Ktav. Publishing)

Schwatz, Dov, Astrologyah u-magyah ba-hagut ha-yehudit ha-benayim (Ramat Gan, Israel: Bar Ilan University Press, 1999) [Hebrew]

Steinschneider, M., Die Hebraischen Ubersetzungen der Mittelalters und die Juden als Dolmetscher (1893) [pp. 3-4, 525-527, 599-604, 666, 846-847, 856-859]

Suares, Carlo, The Qabala Trilogy (Boston, MA: Random House, 1985)

Twersky, Isadore and Harris, Jay M., (eds.) Rabbi Abraham ibn Ezra: Studies in the Writings of a Twelfth Century Jewish Polymath (Cambridge, MS: Harvard University, Center for Jewish Studies: Distributed by Harvard University Press, 1993)

Vital, Hayyim ben Joseph, Goral kodesh ha-shalem: ve-hem 256 she-elot u-meyusad al 12 mazalot (edited by Meir Backal) (Jerusalem: 1964/5)

Weinreb, Friedrich, Die Astrologie in der Judischen Mystik (Munchen: Thauror, 1982)

Articles in Periodicals and Chapters in Books

Barkai, R., "L'Astrologie Juive Medieval: Aspects Theoretiques et practiquen," Moyen Age 93 (1987), 323-348

Barkai, Ron, "Theoretical and Practical Aspects of Jewish Astrology in the Middle Ages," in R. Barkai, Science, Magic, and Mythology in the Middle Ages (Jerusalem: 1987), pp. 7-35 [Heb]

Dethier, Hubert, "Some Remarks on the Political Philosophy of Maimonides and Al Farabi with Regard to their Conception of Astral Determinism and in light of German Idealism," in Jesus Pelaez del Rosal (ed.), Sobre la vida y obra de Maimonides: I Congreso Internacional (Cordoba, 1985) (Cordoba: Ediciones El Almendro, 1991), pp. 95-115

Feudenthal, Gad, "Levi ben Gershom as a Scientist: Physics, Astrology, and Eschatology," in WCJS 10:C1 (1990), pp. 65-72

Feudenthal, Gad, "Maimonides Stance on Astrology in Context: Cosmology, Physics, Medicine, and Providence," in Fred Rosner & Samuel S. Kottek (eds.), Moses Maimonides (Northvale, NJ: J. Aaronson, 1993), pp. 77-90

Freudenthal, G., "Epistemologie, Astronomie et Astrologie chez Gersonide," REJ 145 (1986), 375-365

Freudenthal, Gad, "Providence, Astrology, and Celestial Influences on the Sublunar World in Shem-Tov ibn Falaquara's de'ot ha-Filosofim," in Steven Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy: Proceedings of the Bar-Ilan University Conference (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), pp. 335-370

Gaster, Moses, "The Wisdom of the Chaldeans: An Old Hebrew Astrological Text," in M. Gaster (ed.), Studies and Texts in Folklore, Magic, and Medieval Romance, Hebrew Apocrypha, and Samaritan Archeaology [3 Vols.] (London: 1928) [Reprint NY: Ktav, 1971], vol. 1, pp. 338-355; vol. 3, pp. 104-108

Goldstein, Bernard R., "Levi ben Gerson's Astrology in Historical Perspective," in Dahan, Gilbert (ed.), Gersonides en son Temps: Science et Philosophie Medievales (Louvain: Peeters, 1991), pp. 287-300

Gomez Aranda, Mariano, "Teorias Astronomicas y Astrlogicas en el 'Comentario de Abraham Ibn Ezra al Libro del Eclesiastes'," Sefarad 55:2 (1995), 257-272

Halbronn, Jacques, "Le Diptyque Astrologipue d'Abraham Ibn Ezra et les Cycles Planetaires du 'Liber Rationum'," REJ 155:1-2 (1996), 171-184

Idel, Moshe, "Saturn and Sabbatai Tzevi: A New Approach to Sabbateanism," in Peter Shafer, and Mark Cohen (eds.), Toward the Millenium: Messianic Expectations from the Bible to Waco (Leiden: E.J. Brill, 1998), pp. 173-202

Idel, M., "An Astral-magical Pneumatic Anthropoid," Incognito 2 (1991), 9-31

Jospe, Raphael, "The Torah and Astrology According to Abraham ibn Ezra," World Congress of Jewish Studies 11, C2 (1994), pp. 17-24

Keiner, Ronald, "The Status of Astrology in the Early Kabbalah from the Sefer Yesirah to the Zohar," in J. Dan (ed.), Jerusalem Studies in Jewish Thought VI: 3-4 (1987), 1-24

Langemann, Y. Tzvi, "Maimonides Repudiation of Astrology," Maimonidean Studies 2 (1992), 123-158

Langermann, Y. Tzvi, "Maimonides and Astronomy: Some Further Reflections," in Y. Tzvi Langermann (ed.) The Jews and Science in the Middles Ages (Aldershot: Ashgate, 1999), ch. 4.

Langermann, Y. Tzvi, "Maimonides Repudiation of Astrology," in Robert S. Cohen, & Hillel Levine (eds.), Maimonides and the Sciences (Dordrecht: Kluwer Academic Press, 2000), pp. 131-157)

Langermann, Y. Tzvi, "Some Astrological Themes in the Thought of Abraham ibn Ezra," in Isadore Twersky and Jay M. Harris (eds.), Rabbi Abraham ibn Ezra: Studies in the Writings of a Twelfth-Century Jewish Polymath (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993) pp. 28-85 [appears in Y. Tzvi Langermann (ed.), The Jews and the Sciences in the Middle Ages (Aldershot: Ashgate, 1999)

Langermann, Y. Tzvi, "Some Remarks on Judah ben Solomon ha-Cohen and his Encyclopedia, 'Midrash ha-Hokhmah'," in Steven Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy: Proceedings of the Bar-Ilan University Conference (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), pp. 371-389

Lasker, Daniel J., "Gersonides on Dreams, Divination, and Astrology," Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies, Division C (Jerusalem: 1982), pp. 47-52

Marx, Alexander, "The Correspondence Between the Rabbis of Southern France and Maimonides about Astrology," HUCA 3 (1926), 311-358

Marx, Alexander, "Astrology Among the Jews in the Twelfth and Thirteenth Century," in A. Marx, Studies in Jewish History and Booklore (NY: 1944), pp. 48-64

Moreno-Carvalho, Francisco, "Yaacov Rosales: Medicine, Astrology, and Political Thought in the Works of a Seventeenth Certury Jewish-Portuguese Physician," Koroth 10 (1993-1994), 143-156

Romano, David, "Obras Astralogicas de Abraham Ibn Ezra en Catalan (Avance de una Inverstigacion)," in Estaban Fernando Diaz (ed.), Abraham Ibn Ezra y su tiempo (Madrid: Asociacion Espanola de Orientalistas, 1990), pp. 259-267

Rosin, D., "Die Religionphilosophie Abraham ibn Esra's," MGWJ 42 (1898), 247-252,305-315, 345-362, 394-407

Schwartz, Dov, "The Dispute over Astral Magic in Fourteenth Century Provence," Zion 58 (1992), 141-174 [Heb]

Schwartz, Dov, "Astrology and Astral Magic in R. Solomon Al-Qonstantin's Misaleh `Amuqot," Jerusalem Studies in Jewish Folklore 15 (1992), 37-82

Schwartz, Dov, "Astrology and Astral Magic in the Writings of Solomon Akonstantin," Mekhere Yerushalayim be Folklore Yehudi 15 (1993), 37-82

Stern, Josef, The Fall and Rise of Myth in Ritual: Maimonides versus Nahmanidies in the 'huqqim,' Astrology, and the War against Idolatry," JJTP 6:2 (1997), 185-263


A Béth Alpha, a Tibériász és a Sepphoris (Cippori, Zippori, Tzippori) zsinagógában található mozaikpadló az asztrológia Zodiákusát ábrázolja, ami nem azonos a csillagképekkel.

Béth Alpha zsinagóga:
(Beth Alpha (550 CE))

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Tibériász zsinagóga:
(Hammas Tiberias (350 CE))

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép

Cippori zsinagóga:
(The great synagogue of Tzippori, 5th century CE)

Link
Kép
Ez a zodiákust jelképezi Héliosszal együtt, aki a szekeret irányítja


Jézus élete egyértelműen kozmikus misztérium volt. Ezt igazolja Máté evangéliuma (2,1-2) is, ami szerint a "napkeleti bölcsek" a betlehemi csillag segítségével találtak rá a Kisjézusra. Az akkori mennyei konstelláció ("messiási csillag") a "bűntelenségét" biztosította számára születési lelki adottság gyanánt.

A Heródes király parancsára véghezvitt gyermekgyilkosságok indítéka is kizárólagosan csak égi okokkal magyarázható, amire a Magyar Katolikus Lexikon is helyesen utal: "A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített":

http://lexikon.katolikus.hu/B/betlehemi ... 3%A1g.html
Magyar Katolikus Lexikon
betlehemi gyermekgyilkosság: az aprószentek legyilkolása. - A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített (2,7).
BL:152. - Kirschbaum II:509.


Jézus keresztre feszítése egy kozmikus kereszt megjelenésének a jegyében történt a peszách ünnep előkészületi napján (3785 Nisan 14/15. - i.sz. 25.04.01.), aminek a T-kereszt része a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") volt az egyik kozmikus forrása. Pál utalt jelképesen Jézus kínhalálának a kozmikus jellegére a zsidókhoz írt levelében (9,11; 9,15; 9,22-23).
Jézus keresztre feszítését II. János Pál és XVI. Benedek pápa is érthető módon kozmikus eseménynek könyvelték el:

http://www.vatican.va/news_services/lit ... on_12.html
http://www.oecumene.radiovaticana.org/t ... p?id=31503
http://www.kath.net/detail.php?id=10062
Radio Vatikan
26/03/2005 10.58.03
Roms Kreuzweg 2005, von Kard. Ratzinger
ZWÖLFTE STATION
Jesus stirbt am Kreuze
Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist.
--A római keresztút 2005, Ratzinger bíboros (azóta XVI. Benedek pápa)
XII. állomás
Jézus meghal a kereszten
Jézus keresztje egy kozmikus esemény. A világ sötét lesz, ahol Isten fia a halálnak ki lett szolgáltatva.--

http://www.documentacatholicaomnia.eu/0 ... T.doc.html
Ratzinger. Joseph. Card [2005-03-25]
http://www.documentacatholicaomnia.eu/0 ... is,_IT.doc
VENERDÌ SANTO 2005
MEDITAZIONI E PREGHIERE DEL CARDINALE
JOSEPH RATZINGER
DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla Croce
La croce di Gesù è un avvenimento cosmico. Il mondo si oscura, quando il Figlio di Dio subisce la morte.

http://www.keesz.hu/node/1080
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=36
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
II. János Pál pápa enciklikája
„Az Eucharisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az Eucharisztia egyetemes, sõt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2003. április 17-én, Nagycsütörtökön, Pápaságom 25. évében, a Rózsafüzér évében. II. János Pál pápa


Néhány korábbi pápának az asztrológiával való kapcsolata ismert tény. Kíváló asztrológusok álltak szolgálatukra, akik többnyire maguk is magasrangú papok voltak. Ez is azt bizonyítja, hogy az egyház számára nem volt idegen az asztrológia:

- II. Szilveszter pápa (pápa: 999-1003), akit korábban Gerbert von Aurillac-nak hívtak, asztrológusként lett Reims város érseke, majd pápává választották.

- III. Kelemen pápa (pápa: 1187-91) készíttetett magának asztrológiai előrejelzéseket.

- IV. Kelemen pápa (pápa: 1265-68.) támogatta az asztológus és filozófus Roger Bacont (Doctor Mirabilis; 1214-94).

- XXII. János pápa (pápa: 1316-34) híve volt az asztrológiának.

- VI. Kelemen pápa (pápa: 1342-52) szerint az 1347-ben kitört pestisjárványt vagy a csillagok állása, vagy pedig isteni bosszú okozta...

- Pierre D' Ailly (1350-1420) cambrayi bíboros maga is asztrológus volt.

- Ilkusz Márton (1433-93) Pietro Barbo bíboros (később II. Pál pápa: 1461-71) udvari asztrológusa volt.

- IV. Szixtus pápa (pápa: 1471-84) Regensburg püspöknek nevezi ki az asztrológus Regiomontanust (1436-76).

- Lucas Gauricust (1476–1588) kiemelkedő asztrológusi tevékenysége miatt nevezte ki püspökké III. Pál pápa (pápa: 1534-49).
Lucas Gauricus nemcsak III. Pál pápa asztrológusa volt, hanem korábban VII. Kelemen pápa (pápa: 1523-34) számára is készített horoszkópokat.

- VIII. Ince pápa (pápa: 1484-92) asztológusok tanácsára jelöltette ki megkoronázásához a megfelelő időpontot.

- V. Sándor pápa (pápa: 1509-10) az asztrológus bíborosaival készíttetett magának prognózisokat.

- X. Leó pápa (pápa: 1513-21) asztrológiai tanszéket alapított a pápai egyetemen, Rómában i.sz. 1520-ban. Az asztrológusa Augustinus Niphus (1473-1538) volt.

- VII. Kelemen pápa (pápa: 1523-34) támogatta az asztológiát.

- IV. Piusz pápa (pápa: 1559-65) hallgatott az asztrológusok tanácsára.

- Jean Baptiste Morin (i.sz. 1583-1656) Richelieu bíboros (bíboros: 1622-42) asztrológusa volt.

- V. Szixtus (pápa: 1584-90) a Constitutió coeli et terrae nevezetű bullájában (1586) azt állította, hogy a szabad akarat nem zárja ki az asztrológiát.

Természetesen voltak olyan pápák is, akik ellenezték az asztrológát. A teológia magyarázataira minden időben veszélyt jelentett az asztrológiában jártas feltárási igyekezet...

Az avignoni pápák életéről szóló mű VI. Kelemen pápa életét taglaló részében a XIV. századi nagy pestisjárványt "a csillagok állásából, vagy isteni bosszúból" eredőnek tulajdonította:

http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Khai/0/16531/4
A fekete halál
A nagy pestis (14. századi francia krónikából)
http://www.ofi.hu/tudastar/dokumentumelemzes
Ehhez a bajhoz jött még egy másik: az a hír terjedt el, hogy egyes bűnözők, de különösen a zsidók megmérgezték a folyókat és a kutakat, és ettől terjedt el annyira a pestis. Ez az oka annak, hogy annyi keresztény és zsidó, ártatlanok és feddhetetlenek megölettek, megégettettek vagy kínzást szenvedhettek, holott mindez a csapás a csillagok állásából, vagy isteni bosszúból eredt.

A párizsi egyetem doktorai a járvány okát bizonyos csillagképek egybeesésével magyarázták.
(Az avignoni pápák életéről szóló mű VI. Kelemen pápa életét taglaló részéből)


Az osztrák Pater Dr. Gerhard Voss OSB (Benedek-rend, Niederaltaich) kísérletett tett Jézusnak a születési és halálozási dátumainak a meghatározására az asztrológia segítségével, ami az egyetlen lehetséges módszerként jöhet számításba:

Link
Kép
Pater Gerhard Voss (1935 -)

http://www.deutschesfachbuch.de/info/de ... 3791706438
Gerhard Voss
Astrologie christlich
Pustet, Friedrich, Verlag | ISBN: 3791706438

Kép

Inhaltsverzeichnis
Vorwort. 7
I.Einführung. 9
Aberglaube oder Wissenschaft?10
Das Horoskop - ein Meditationsbild. 15
Gnosis statt Glaube?20
II.Zur Geschichte der Astrologie. 24
Babylonier und Griechen. 24
Astrologie im Raum alttestamentlicher Offenbarungsreligion. 26
Astrologie im Raum der Kirche. 29
Humanismus und Renaissance. 33
Astrologie - Schlüssel zur Einheitswirklichkeit von Mensch und Kosmos. 36
In personaler Verantwortung. 39
III.Das mittelalterliche Welt-Bild. 43
Welt und Mensch: Makrokosmos und Mikrokosmos. 43
Heilkunde als Heils-Kunde. 47
Der Aufstieg der Seele. 51
Kosmisch eingebundene Kirche. 62
Also stuendñ des Hymls Figurñ.67
Perspektiven von bleibender Gültigkeit. 72
IV.Das System der Astrologie. 76
Der Mensch im Mittelpunkt. 76
Der Tierkreis. 77
Exkurs I: Zum Wassermann-Zeitalter. 85
Exkurs II: Das "stabile Kreuz" der Vier Wesen. 86
Die Häuser. 88
Die Planeten. 93
Exkurs III: Erstellung eines Horoskops. 99
Exkurs IV: Das Horoskop in der Dynamik sich verändernder Konstellationen. 102
V.Astrologie - christlich. 104
Das Horoskop als Meditationsbild. 104
Grundlage christlicher Astrologie: die All-Herrschaft Christi. 110
Exkurs V: Astrologie und Reinkarnationslehre. 115
Eine vergessene Perspektive: das Kreuz - Zeichen versöhnter Einheit. 120
Sieben Thesen. 128
VI."Sternstunden" der Heilsgeschichte. 131
Der Stern über Betlehem. 131
Die Todesstunde Jesu. 139
Anmerkungen. 153

http://www.abtei-niederaltaich.de/Laden/astrologie.html (már nem lehet elérni)
Gerhard Voss
Astrologie christlich
Zum erstenmal und in so noch nicht gewohnter und veröffentlichter Weise beschreibt der Autor als kirchlicher Theologe äußerst Aufschlußreich die differenzierte astrologische Bildsprache und ihre Einbettung in der christlichen Tradition. Das Buch ist eine Orientierungshilfe für einen christlich verantwortlichen Umgang mit der Astrologie. Deutlich werden die Verbindungen zwischen Astrologie und Christentum aufgezeigt, die fern aller Klischees und Vorurteile, sich klar von esoterischen Strömungen abgrenzend zu kosmischer Ehrfurcht und ökologischer Andacht führen.
Pustet Verlag, Regensburg

http://www.religioesebuecher.de/clients ... uctid=8716
Gerhard Voss
Astrologie christlich
ISBN / Code: 978-3-8367-0706-0

Der Benediktiner Gerhard Voss stellt in diesem Buch Geschichte und System der Astrologie vor und entdeckt die Chancen astrologischer Weisheit für das Glaubensleben. Was eine christliche Astrologie leisten kann, illustriert der Autor in seinen Überlegungen zur Geburt und zum Tod Jesu. Klar wird hier christlich zu verantwortende Astrologie gegenüber abergläubischer Prognostik und esoterischen Strömungen abgegrenzt. Ein hochinteressanter Beitrag zu einem aktuellen und vieldiskutierten Thema.

http://www.gavagai.de/themen/re/HHPTR03.htm
• Pater Dr. Gerhard Voss OSB, Leiter des Ökumenischen Instituts der Abtei Niederaltaich
* 25. 7. 1935 in Recklinghausen. Studium der katholischen Theologie in Münster, Innsbruck und Würzburg. Seit 1958 als Mönch in der Benediktinerabtei Niederaltaich; dort ist er Rektor des Ökumenischen Instituts der Abtei.
1968 bis 2002Schriftleiter der ökumenischen Zeitschrift Una Sancta.
beschäftigt sich seit 1967 mit Astrologie; er deutete das Geburtshoroskop und Sterbehoroskop Jesus und hält Vorträge auf Astrologenkongressen. astrologieInternationaler Astrologie Kongress, Oktober 2007, Karlsruhe


Természetesen nemcsak az ókori zsinagógákban volt szokás a Zodiákusna a padlómozaikként való alkalmazása, hanem a keresztény templomokban is. Erre példa a Jeruzsálemben lévő Sion-hegyen található Dormitio-(Elszenderülés)-bazilika :

Link
Kép

Link
Kép

Számos középkori katedrálisban alkalmazták díszítő elemként az állatöv jegyeit.
Az olaszországi Padovában található Basilica Cattedrale e Battistero-ban látható a következő freskó, ami a teremtést lenne hivatott ábrázolni Giusto de´ Menabuoi elképzelése alapján:

Link
Kép
GIUSTO DE' MENABUOI
'LA CREAZIONE DEL MONDO'
AFFRESCO, 1376 CIRCA
PADOVA, BATTISTERO DELLA CATTEDRALE.

A németországi Eifel hegységben található a Laacher tó, ami egy vulkánikus eredetű kaldera-tó. Ennek a kialakulását ~i.e. 10.930-ra [14] saccolják:

http://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See
Der letzte Ausbruch des ehemaligen „Laacher Vulkans“ erfolgte etwa 10930 v. Chr.
Thomas Litt, Karl-Ernst Behre, Klaus-Dieter Meyer, Hans-Jürgen Stephan und Stefan Wansa: Stratigraphische Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes. Eiszeitalter und Gegenwart (Quaternary Science Journal), 56(1/2): 7-65, Hannover 2007 ISSN 0424-7116

http://hu.wikipedia.org/wiki/Laacher_See
A vulkán utolsó kitörését, amely a kalderát létrehozta, i.e. 10.930-ra datálják. A kitörés néhány napig tarthatott és egy plíniuszi főfázisból, valamint az azt megelőző és követő freatomagmás robbanásokból állt.

A robbanások óriási mennyiségű anyagot dobtak ki, a mely a Rajna középső völgyének vidékét mintegy 7 méter vastag hamuréteggel borította be. A folyamot a vulkáni anyag eltorlaszolta és a Mosel torkolatáig terjedő ideiglenes tó alakult ki.


Az érdekesség kedvéért megjegyezném, hogy i.sz. 1999.08.11-e és a korábbi dátum között ~95x136,125=12031,19 év időkülönbség van. Részletesebben erről a 136,125 évről a betlehemi csillaggal kapcsolatos tanulmányomban lehet olvasni.

A tó partján helyezkedik el a Benedek-rendi Maria Laach kolostor, amihez egy háromhajós bazilika tartozik. A bazilikában több helyen lehet találkozni a állatöv jegyeivel, sőt egy helyen magával a Zodiákussal is:

Link
Kép
A Pantokrátor, körülötte az állatövi jegyek

Bild
(saját fotók)

Számos Zodiákussal kapcsolatos képzőművészeti alkotást lehetne még bemutatni annak igazolására, hogy a keresztény templomokban ezek egyáltalán nem voltak idegen jelképek, de csak néhányra térek még ki:

Link
Kép
St. Denis Paris

Link
Kép
The church of the Zoodokos Pigi 'The Life Giving Spring' or Panagia Niameri

Link
Kép
Abbaye De Saint-Maurice Basilique

A "végidőkkel", azaz napjainkkal kapcsolatos fontos kozmikus esemény az 1999.08.11-én realizálódott napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt volt, ami az Oroszlán, Skorpió, Vízöntő és Bika jegyekben helyezkedett el. Ezt a keresztet voltak hivatottak azok a keresztény jelképek is hirdetni, melyeken az oroszlán (Oroszlán, sas (Skorpió), ember (Vízöntő) és bika (Bika) található:

Link
Kép
Pantokrátor
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Bibliai vallások és az asztrológia

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:45

John Butler anglikán püspök 1669-ben, miután behatóbban megismerkedett az asztrológiával, elkészítette a tévesen kikalkulált keresztény időszámításhoz általa hozzá igazított és helyesnek vélt Jézus születésének és keresztre feszítésének a horoszkópjait:

Das Horoskop von J e s u s C h r i s t u s
Berechnet und gedeutet von Bischof J o h n B u t l e r
Uebersetzt von W i l h e l m B e c k e r
Mit einem Bilde Jesu Christi

1921
Linser-Verlag G. m. b. H., Berlin-Pankow


Das einzige richtige Portrait unseres Heilandes
abgenommen von einem Schnitt in Smaragd, auf Befehl von Kaiser Tiberius und aus der Schatzkammer von Konstantinopel durch den Kaiser der Türken, dem Pabst lnnocent VIII übergeben, zur Loskaufung seines Bruders, der damals ein Gefangener der Christen war.

Der folgende Auszug, als Beweis der Echtheit des vorstehenden Portraits, ist nach den lateinischen gleichzeitigen Geschichtsschreibern jener Periode übersetzt.

Publius Lentulus, zu jener Zeit Statthalter in Judea, schrieb an den Senat und das römische Volk, wie folgt:

„Es erschien in diesen Tagen ein sehr tugendhafter Mann, namens Jesus Christus, welcher jetzt noch unter uns lebt und von den Heiden als ein Prophet der Wahrheit angesehen, von seinen eigenen Jüngern aber Gottes Sohn genannt wird. Er erweckt vom Tod und heilt alle Arten von Krankheiten. Ein Mann von etwas großer und stattlicher Figur und sehr ehrwürdigem Aussehen, so daß die, welche ihn sehen, ihn sowohl lieben als fürchten müssen. Sein Haar hat die Farbe einer völlig reifen Haselnuß, bis zu den Ohren beinahe glatt, von da abwärts etwas gelockt, über seine Schultern wallend und von mehr orientalischer Farbe; es ist nach Art der Nazarener in der Mitte gescheitelt. Seine Stirne ist sehr offen und glatt, sein Gesicht ohne Flecken oder Runzeln, schön von angenehmen Rot: - Nase und Mund sind so geformt, daß nichts daran zu tadeln ist; - der Bart ist etwas stark, in der Farbe gut zu den Haaren passend, von nicht sehr großer Länge; seine Augen sind grau, klar und lebhaft. Sein Körper ist wohlgeformt und straff, seine Hände und Arme proportioniert. Im Tadel ist er furchtbar, im Ermahnen freundlich und einnehmend, in der Rede gemässigt, weise und bescheiden, vermischt mit Würde. Niemand kann sich erinnern, ihn lachen gesehen zu haben, aber viele sahen ihn weinen.“

Ein Mann, durch eigentümliche Schönheit die Menschenkinder übertreffend.


Das Horoskop von Jesus Christus
Berechnet und gedeutet von Bischof John Butler
Uebersetzt von Wilhelm B e c k e r

In der Dezember-Nummer 1913 veröffentlichte Alan Leo in seiner Zeitschrift ,,Modern Astrology“ das folgende Horoskop von Jesus Christus, das ursprünglich vom Rev. John Butler, einem Geistlichen der anglikanischen Kirche im Jahre 1669 berechnet und gedeutet wurde. Butler war damals Geistlicher Litchborough und Kaplan des Herzogs von Ormond, wurde später zum Bischof ernannt. Er war zuerst ein starker Gegner der Astrologie und hatte, wie er selbst sagt, die Absicht, eine Schrift gegen die Astrologie zu schreiben und sie als Unfug und Wahrsagerei zu brandmarken und ihre Lehren zu widerlegen. Aber um dies gründlich tun zu können, war es notwendig, dieselben genauer kennen zu lernen und er machte sich darum an das eingehende Studium der Astrologie. Es wäre zu wünschen, wenn andere moderne Gegner der Astrologie sich in dieser Hinsicht Butler zum Vorbild nehmen würden, denn meist urteilen dieselben heute über die Sache entweder nur von Hörensagen auf ganz oberflächliche Kenntnisse hin oder auf ganz irrige Vorstellungen über die Astrologie; während ein ernsthaft strebender Mensch doch nur ein Urteil abgeben sollte über Dinge, die er wirklich genau kennt und studiert hat. Butler ging daher den einzigen richtigen Weg, sich erst mal genau zu informieren über das, worüber er schreiben wollte, und studierte die Astrologie eingehend. Aber es ging ihm nun wie es jedem Skeptiker geht, der die Wissenschaft der Astrologie wirklich ernsthaft studiert; je mehr er sich mit der Sache beschäftigte, desto mehr wurde er von der Richtigkeit der Astrologe und ihren Lehren überzeugt. Aus einem Saulus wurde ein Paulus und einer der eifrigsten Verfechter der Astrologie. Es ist nun leicht zu verstehen, daß er die astrologischen Lehren auch auf den Gründer der christlichen Religion anzuwenden versuchte, denn die Wahrheit derselben muß sich an allen bekannten Personen nachweisen lassen, und als eifriger Anhänger von Jesus und berufener Vertreter seiner Lehren mußte ihm besonders daran liegen, ein so leuchtendes Beispiel im Lichte der Astrologie zu zeigen und wie andererseits die Astrologie auf Christus hinweist. Er ließ sich daher durch die für die damalige Zeit nicht unerhebliche Mühe nicht verdrießen, das Horoskop von Jesus zu berechnen, ebenso eine Liste von Direktionen, das ist der Einflüsse nach der Geburt, um die bekannten Ereignisse seines Lebens anhand der Astrologie nachzuprüfen und zu begründen. Das Resultat seiner Berechnungen und eingehenden Studien und seine Beurteilung der Himmelsfigur schrieb er 1669 nieder und veröffentlichte das Ganze in 1675. Der volle Titel des Buches, welches jetzt ungemein selten ist, da unseres Wissens kein Neudruck erfolgte, lautet:

,,GOD MADE MAN; or An Account of TIME. Stating the DAY, Hour and Minute of Our Saviour's Nativity. First, cleared by plain arguments. Secondly, proved by sacred records. Thirdly, confirmed by Authentique Historie, and Antiquite. And lastly, verified by the Rules of Practical Astrologie.
By a Learned and Reverend Divine of the Church ot England. This is the Day which the Lord hath made; we will rejoice and be glad in it. Psa. 118, 24.
London. Printed for the Author, and ar to be sold by most Bocksellers, Anno Dom. 1675.”

Ein Exemplar des Buches befindet sich im Britischen Museum in London, aus welchem der nachfolgende Auszug über die eigentliche Beurteilung des Horoskops gemacht wurde. Alan Leo gab noch dazu einige Erläuterungen, die wir wie folgt kurz zusammenfassen.

Der Verfasser behandelt den Gegenstand in vier Abschnitten, worin er zunächst nachzuweisen sucht 1. die Richtigkeit des Geburtsjahres, 2. des Monats, 3. des Tages und der Stunde, und 4. der genauen Minute der Geburt, das letztere durch Direktionen. Die Argumente sind sehr eingehend, so daß sie einzeln nicht wiederholt werden können und gründen sich hauptsächlich auf die biblischen Ueberlieferungen, vermehrt durch Zitate aus apocryphischen Schriften und anderen historischen Quellen, und hält sich bemerkenswerterweise frei von allen engherzigen Auffassungen, die man sonst bei Werken dieser Art findet. Ganz abgesehen von seinem astrologischen Interesse hat das Buch einen ganz besonderen Reiz, der ihm eigen ist. Der Verfasser muß sich ungemein große Mühe genommen haben und die Berechnung des Horoskops allein hat viel Zeit beansprucht, besonders wenn man bedenkt, daß die Hilfsmittel für die astronomische Berechnung zu seiner Zeit nicht so ausgebildet waren, wie heutzutage; dazu kommt noch die Berechnung von Direktionen für die Zeitdauer des Lebens. In dem Buche ist ferner ein Horoskop von Johannes dem Täufer enthalten, mit der Begründung, welche den Verfasser zur Festsetzung dieses Datums veranlaßte.

D a s H o r o s k o p u n s e r e s H e r r n u n d H e i l a n d e s J e s u s C h r i s t u s.

Für die genaue Stunde und Minute des Tages, an dem Jesus Christus geboren wurde, bewiesen nach den unfehlbaren Grundsätzen der Astrologie.

Zunächst ist offensichtlich nach den bekannten Regeln der Kunst, daß Jesus gewissermaßen mit einem bestimmten Zwecke geboren wurde und daß nach dem Horoskop er eines gewaltsamen Todes sterben mußte. Denn wir finden den Mond, den allgemeinen Signifikator des Lebens, genau an der Spitze des achten Hauses stehend, dem Hause des Todes, ferner finden wir ihn in Konjunktion mit dem allerschlimmsten der feindseligen Fixsterne, Algol's Kopf. Der Drachenschwanz (absteigende Mondknoten) ist ebenfalls im 8. Hause, weniger als 10 Grad entfernt. Schlimmer aber als das, ist die Opposition von Mars zu Jupiter, letzterer im Aszendenten, beide in Quadratur zu Merkur und Sonne im vierten Hause.

Es ist allerdings wahr, daß er ohne Sünde in die Welt kam und daß er somit über irgendwelche üblen Kräfte des Himmels erhaben war und wenn er sich den Leiden der Natur nicht freiwillig unterworfen hätte, würden dieselben ihn niemals erreicht haben. Obwohl der Signifikator für seine Feinde stärker war und besser gewappnet, als diejenigen Sterne, welche für seine eigene Person standen, so war doch der Harnisch seiner Unschuld leicht imstande gewesen, alles umzustoßen, wenn er seine mächtige Kraft zu diesem Zwecke gebraucht hätte. Aber so groß war seine Liebe, daß er freiwillig sein Leben gab, und darum unterwarf er sich den Kräften der Natur, um sein Leben zu verlieren. Infolge dieser freiwilligen Unterwerfung war Mars im Hause der Feinde und Herr desselben, stärker als Venus, Herrin des Hauses für Leben, oder Jupiter, welcher dasselbe innehatte. Dies machte seine Feinde zu stark für ihn und füllte sie mit bitterem Zorn, Haß, Rachsucht und Verleumdung gegen ihn. Die Sonne in Quadratur zu Jupiter und dem Aszendenten machte die Behörden seiner Person und seinen Lehren abgeneigt. Merkur ebenfalls in Quadratur mit beiden machte die Priester seinen Lehren gegenüber sich ablehnend verhaltend und ihn bekämpfend. Die Opposition von Mars erbitterte die Kriegsleute, und der Mond schließlich regte die vulgäre Menge auf, ihn niederzuschreien. All dies hätte vorhergesagt werden können bei seinem Erscheinen in dieser Welt vermittels des Horoskops, wie es jetzt durch sein Leben bekannt ist.

Betrachten wir nun das Horoskop in bezug auf seine Person und seine Verhältnisse, so finden wir das Zeichen der Wage am Aufstieg, ein Kardinalzeichen, das ein sanguinisches Temperament gibt, warm und feucht. Jupiter ist im Aszendenten, nahe dem Horizont, und in einem Zeichen seiner eigenen Natur, und Venus als Herrin des Aszendenten steht im Wassermann, ebenfalls einem sanguinischen Zeichen. All dies deutet eine Person mit sehr gleichmäßigem Temperament und sanguinischem Aeußern an. Venus im Hause des Saturn stehend, im Trigon zum Aszendenten verlieh ihm eine gemäßigte Heiterkeit in der Unterhaltung; und Saturn ebenfalls in einem sanguinischen Zeichen, im Trigon Aspekt mit Jupiter im Aszendenten, vom neunten Hause aus (dem Haus für Ingenuität und Religion) und in Würden des Merkur und in Rezeption mit ihm, im höchsten Grade nach Häusern gerechnet, mischt Melancholie in die Heiterkeit seines Temperaments. Außerdem gibt ihm dies ungemein starke Beurteilungsgabe und tiefe Klugheit. Saturn verleiht ferner Ernsthaftigkeit und Würde in allen Handlungen; und damit sind Jupiter, Venus und Saturn alle auf das Beste durch günstige Aspekte in ihm vereinigt. Zu diesen können wir noch hinzufügen den Mond innerhalb weniger Grade in seiner „Erhöhung“ und im Trigon mit Sonne und Merkur. Der Mond ist Herr des Lebens in der Natur und diese Trigon-Aspekte begünstigen den Geborenen so viel, als wenn sie in den Aszendenten fallen würden. Hierdurch empfängt er von der Sonne eine majestätische und königliche Erscheinung, eine fürstliche Zurückhaltung, und von Merkur einen ganz natürlichen Witz, Humor und Ingenuität, und das um so mehr, da er mit der Sonne steht und in so starker Rezeption mit Saturn. Dazu finden wir, daß Spica Virginis - einer der allergünstigsten Einflüsse unter den Fixsternen - ganz nahe am Aszendenten steht und ihn ausgezeichnet zum Redner befähigt, speziell in geistlichen Dingen. Arcturus steht ebenfalls dort, ein- fürstlicher Stern, der Mut verleiht und noble Entschlossenheit. Schließlich müßten wir noch sagen, - daß das Zeichen der Gerechtigkeit aufsteigt, verbunden mit Jupiter, dem Planeten für Religion, was die Devotion und Hingebung verstärkt; und Saturn und Venus sind beide in humanen und mäßigen Zeichen, so daß, soweit unser Heiland wie andere Menschen war, ihn die Natur wunderbar gut ausstattete.

Hierzu sind aber einige Ausnahmen zu verzeichnen. Der Mond ist schlecht plaziert im achten, einem ungünstigen Hause, und verbunden mit einem rauhen und mürrischen Stern, der notwendigerweise ihn beeinflussen muß. Mars steht ebenfalls so, als ob es sein Zweck sei, die Nativität zu zerstören, Jupiter und den Aszendenten zu bekämpfen und alle guten Eigenschaften umzustoßen, indem er nichts als Bosheit, Zorn und Groll dem Kopfe einflößt. Und da er Herr des Mondzeichens ist, so macht er diesen ebenso. Die Sonne blickt den Aszendenten mit einem üblen Quadrat-Aspekt an, was den Geborenen gewöhnlich mehr stolz und ehrgeizig macht, als weise und gutmütig. Und Merkur, bei der Sonne stehend, hat den gleichen Aspekt, was eine Neigung für diese heilige Person gibt zu Lüge und Diebstahl. Aber was soll damit gesagt sein? War Jesus das? Oder vielmehr, straft ihn die Astrologie Lügen? Nein, keines davon. Denn hätten diese üblen Aspekte einen gewöhnlichen Menschen mit natürlich schlechten Gewohnheiten getroffen, so würden sie ihn doch nicht gezwungen haben, da er sie durch gute Gewohnheiten hätte überwinden können. Aber viel mehr als dies müssen wir unserem Heilande Jesus Christus zuschreiben. Denn da er ohne Sünde in seiner Natur geboren war, so wirkten die Einflüsse des Himmels auf eine andere Weise auf ihn, als sie es auf uns tun würden. Da die Göttliche Natur den Zutritt jeder Sünde an ihn zurückhielt, so wurden die schlimmsten Aspekte (als Einflüsse) die besten für ihn. Denn um so viel mehr als eine Opposition oder eine Quadratur ein stärkerer Aspekt ist, als ein Sextil oder ein Trigon, so müssen sie, wenn ihre Kraft zu schaden zurückgehalten wird, mit der größten Stärke ihre Tugenden zum Ausdruck bringen. Auf diese Weise gab ihm die Opposition von Mars, die in seinen Kopf fiel, anstatt Zorn, Wut und Aerger, den größeren Mut, und die Quadratur der Sonne gab ihm anstatt Stolz und Ehrgeiz um so größere Majestät und Weisheit. Und die Quadratur von Merkur gab ihm anstatt Lügen um so ausgeprägteren Humor. Die Konjunktion des Mondes mit Algols Kopf anstatt ihn mürrisch zu machen, gab ihm dafür klare Weisheit. Doch müssen wir uns dabei erinnern, daß, obwohl Christus nicht sündigen, er aber doch sterben konnte; und darum waren die Oppositionen, Quadraturen und üblen Sterne in ebenso hohem Grade schlimm für ihn, wie für den gewöhnlichen Sterblichen. Er war eben in allen Dingen ausgenommen in bezug auf Sünde wie wir sind.

Wir wollen uns jetzt mit seinem Körper befassen, nur um in dieser Hinsicht mit unseren Lehren zu vergleichen. Obwohl wir keine Beweise besitzen über seine Körperform und seine Farbe, so behaupten wir doch nach den Regeln der Kunst, daß die Wage am Aszendenten ihm eine ziemlich hohe Statur und lichtes (fair) Aussehen gab; aber dies nicht in ausgesprochenem Maße, da die letzten Grade des Zeichens aufsteigen und diese durch Saturn beeinflußt werden. Sonst liegt nichts vor, was Abbruch tun könnte, es sei denn, daß man die Konjunktion des Mondes mit Algols Kopf als abschwächend betrachtet. Jupiter im Aufstieg gibt schöne braune Gesichtszüge, verhindert nicht eine hohe Figur und neigt etwas zur Wohlbeleibtheit, aber der Trigon von Venus aus dem Wassermann und von Saturn aus den Zwillingen verhindert dies. Venus würde gern das Gesicht schön gestalten infolge der Verbindung, welche sie mit der Wage hat, und sie trägt etwas dazu bei, es mehr h e l l als braun zu machen. Saturn von den Zwillingen kann dies wenig verhindern; er würde zufriedenstellen, aber Venus und Jupiter sind entschlossen, die Farbe aufrecht zu erhalten. Jupiter gibt braunes Haar und Venus flachsfarbenes, Saturn würde es schwarz haben und zwischen letzteren beiden hält Jupiter die Mitte und setzt sich durch. Venus gibt einen angenehmen, lächelnden Blick und Jupiter steht dem nicht entgegen. Saturn v e r s u c h t es nur und geht nicht weiter, macht dabei besonnen und ernst. Die Sonne und Merkur mit ihrer Quadratur zum Aszendenten würden gern deformieren, aber Merkur in der Sonne hat keine Macht anzuschwärzen. Die Sonne würde nur verdunkeln, aber Jupiter auf der einen Seite im Aszendenten und Spica Virginis auf der andern Seite schlagen sie zurück. Mars in Opposition würde eine Tendenz zu Schrammen und Narben verursachen, aber Jupiter verhütet dies ebenfalls. Schließlich tut der Mond, zwischen Widder und Stier stehend, recht wenig, um diesen Tendenzen entgegen zu treten, da er so wenig Aspekte empfängt. Das einzige, was er demgegenüber vermittels seiner Position im achten Hause in Konjunktion mit Algol durchsetzt, ist, etwas die Augenbrauen zu runzeln und einige Furchen in die Wangen zu bringen. Aber der Einfluß in dieser Hinsicht ist nicht stark genug. Jupiter würde ein volles Gesicht geben und Venus ein rundliches, und so würde es zwischen ihnen sein; aber Saturn und der Mond machen insofern ihre Wirkung geltend, als sie es oval gestalten.

Auf die übrigen Umstände eingehend, so finden wir den Aszendenten und das sechste Haus günstig stehend und damit eine starke Körperkonstitution und gute Gesundheit anzeigend. Die Opposition von Mars und die Quadratur von Sonne und Merkur bestimmen nur insofern, als sie mehr plötzliche Unfälle anzeigen, als innere Störungen. Das Haus für Vermögen steht in direkter Opposition zum Monde, welcher die Himmelsmitte regiert, und ist durch keine guten Aspekte befestigt. Der M. C. ist ebenfalls nicht günstig; der Herrscher desselben ist sehr verunglimpft durch schlechte Aspekte und hat keine Unterstützung von den Glücksplaneten. Die Sonne am tiefsten am Himmel stehend deutet an, daß das Reich des Geborenen nicht von dieser Welt ist. Nur der Mond, welcher keine Aspekte bildet, ehe er das Zeichen des Widders verläßt, steht im achten Hause, dem Todeshause, im Trigon zur Sonne, was ihm sein Reich durch den Tod verspricht oder danach. Sein neuntes Haus hat die Unterstützung der beiden Glücksplaneten, aber Saturn wohnt körperlich darin und verursacht viele Störungen in bezug auf die Funktionen sowohl, als in bezug auf lange Reisen. Das siebente Haus, das Haus seiner Feinde, ist sehr stark mit dem Herrscher desselben darin stehend und droht Haß und Rachsucht genug. Das achte Haus ist ebenfalls feindselig genug und ebenso der Herrscher des zwölften, außer daß er einen Trigon zum Monde wirft. Aber dieser Herr ist unter der Sonne, die ihm seine Kraft nimmt und seine üble Laune aufdeckt.

Das fünfte Haus, das Haus für Kinder, birgt ein Juwel in sich und der Herr desselben blickt günstig auf den Aszendenten, woraus zu schließen ist, daß er einen fruchtbaren Körper für Nachkommenschaft hatte. Die Herrin des Aszendenten ebenfalls im Hause für Kinder, steht im Trigon zum Herrscher dieses Hauses, und beide in gutem Aspekt zum Hause für Heirat und dem Herrn desselben deuten übereinstimmend darauf hin, daß kein Hemmnis in seiner Natur lag, welches unseren Heiland ehe- und kinderlos machte. Nein es war seine große Ernsthaftigkeit, oder vielmehr seine unendliche Frömmigkeit, die ihn um des Himmelreichs willen veranlaßten, die Kostbarkeiten, der Natur beiseite zu lassen und dadurch kam es, daß die Kirche seine einzige Braut wurde und daß er dadurch eine endlose Zahl von Heiligen als seine Kinder hatte.

Der Herrscher des sechsten Hauses steht im Aszendenten und ist das große Glück, daher waren auch seine Diener (Jünger) wahrhaft und treu. Nur einer, Judas (als das sechste Haus durch Direktionen zur Quadratur kam mit Merkur am Eingang zum Haus der Feindschaften) verriet ihn, und der Rest, mehr aus Furcht als aus Falschheit, verließ ihn und ergriff die Flucht. Der Herrscher des elften Hauses steht niedrig und in Quadratur zu Jupiter und Mars und in Konjunktion mit dem Herrn des zwölften, was andeutet, daß seine Freunde Leute aus den niederen Volkskreisen sind, die ihn mehr bei Nacht, als bei Tage befreunden, die durch mächtige Feinde verängstigt werden und die durch keine äußeren Versprechungen von ihm ermutigt wurden. Der Herr des dritten Hauses steht im Hause der Feinde, was die meisten seiner Nachbarn bitter und neidisch auf ihn machte, besonders wenn schlechte Direktionen vorlagen. Nur Jupiter, der Würde in diesem Hause hat, machte einige seiner Nachbarn und Verwandten zu seinen Freunden. Schließlich die Sonne an der Spitze des vierten Hauses scheint sehr gut übereinzustimmen mit der königlichen Würde, die sich. bei seinem Tode zeigte, bei seiner Auferstehung und dem Aufstieg in den Himmel.

Als Adam in die Welt kam (*Dies ist natürlich symbolisch aufzufassen. Der Uebersetzer), war die Sonne gerade am Aufstieg begriffen; als Jesus Christus empfangen wurde, war sie gerade am Untergang, und bei seiner Geburt stand sie am tiefsten. Denn es war nicht die Sonne des Firmaments, sondern die Sonne der Gerechtigkeit, die aufstieg mit dem Heil in ihren Flügeln.

Solcher Art war also das Glück unseres Heilandes während seines Erdenwallens und dies waren die Eigenschaften seines menschlichen Verstandes, wie die Sterne sie beschreiben. Und ebenso gaben die Sterne die Beschreibung seiner persönlichen Erscheinung, und obgleich wir ihn niemals gesehen haben, noch ein wahrheitsgetreues Bild seiner Person besitzen, so wissen wir doch nach seinem Horoskop, daß er ein Mann von etwas hoher Statur war mit einem ovalen Gesicht und mit einer gesunden Gesichtsfarbe zwischen hell (fair) und braun, mit grauen, aber scharf und durchdringenden Augen, mit hellbraunem Haar, hohem Vorderkopf, reichlichem Bart, mit einem angenehmen Blick, lächelnd und doch besonnen und ernst, mit einem wohlgebauten Körper, nicht zu schlank und nicht wohlbeleibt. All dies ersehen wir nach den Lehren der Astrologie. Und daß diese Lehren auf Wahrheit beruhen, dafür ist Beweis genug, daß alle bekannten Ereignisse seines Lebens so pünktlich damit übereinstimmen. Wenn diese Lehren wahr sind (eine große Menge von Erfahrungen bestätigen dies, wie wir wissen), dann erscheint es, daß um Mitternacht des 25. Dezember - das Jahr vorher, in dem der Verfasser dies niederschrieb - 1668 volle Jahre seit der Geburt verflossen sind und jeder Geburtstag unseres gebenedeiten Herrn und Heilandes fällt auf den 25. Dezember. Sein Leben deutet den genauen Zeitpunkt an wann er das Licht der Welt erblickte, und das Bild des Himmels ist ein genaues Ebenbild seines Lebens, und ein solches Bild kann für viele hunderte von Jahren vorher und nachher nicht wiederkehren.

Hinzufügen wollen wir noch das Bild des Himmels bei seinem Tode, das so passend die ganze Zeit beschreibt und andeutet, was geschah. Zunächst ersehen wir, daß in der Nacht des Passahfestes, als die Festnahme unseres Heilandes erfolgte, das Zeichen an der Spitze des vierten Hauses im Geburtshoroskop (das immer den Charakter des Todes und des Endes der Dinge in sich trägt) im Aufstieg begriffen war, und die Sonne, welche bei der Geburt darin stand, war am blutigen Sitze des Mars in der Radixfigur angelangt, die zu dieser Zeit das vierte Haus innehatte, damit am Himmel am tiefsten stan, andeutend, daß die Glorie seines gegenwärtigen Lebens im Staube lag und daß das Ende seiner Tage nahte.

Der feindselige Saturn war im Hause des Vergnügens, neidisch alle Heiterkeit verfinsternd, Jupiter, der im Radixhoroskop eine große Stütze im Aszendenten war, war Herrscher des Aszendenten und Signifikator des Lebens für diese Figur, war aber im sechsten Hause plaziert, im Hause des Dienens und der Sklaverei, in Konjunktion mit Mars, dem Herrn der Feinde bei der Geburt und jetzt Herr des Endes.

Jupiter war also arg verunglimpft genau an der Stelle, welche Saturn bei der Geburt inne hatte. Signifikator für Judas in dieser Figur war Merkur in seinem Falle in den Fischen, der im dritten Hause in Konjunktion mit der Herrin des M. C. steht, und der seinen Meister verriet, der durch Jupiter im sechsten Hause angedeutet wird, zu dem er in Quadratur stand. Schließlich war der Mond, der bei der Geburt im achten Hause stand, in dieser Figur Herrscher des achten oder Todeshauses, und hatte den höchsten Stand erreicht, wo er der Sonne im vierten Hause, ihrem Grabe, sozusagen auf den Kopf trat, in der allerschlimmsten Bestrahlung, vergiftet nicht wenig noch mit dem Einfluß des Drachenschwanzes.

Dies war also der Stand der Gestirne beim Verrat des Judas und der Festnahme des Heilandes um Mitternacht, der Freitag, den 3. April vorausging.

Als die Sonne sich dem Aszendenten näherte, wurde Jesus vor Pontius Pilatus geführt und der Mond stand im siebenten Hause feindselig gegenüber. Denn die Richter bei seiner ersten Vorführung wurden jetzt seine Ankläger, da der Mond im natürlichen Zeichen für Christus selbst stand, das bei seiner Geburt am Aufstieg war, das Zeichen der Gerechtigkeit, und wie die „Arbeiter im Weinberge“ unter dem Vorwande der Religion brachten sie ihn um das Seine. Merkur und Venus, der eine Signifikator für den Verräter, die andere für den Richter, in dessen Hände er verraten war, waren dann im zwölften Hause, dem Haus der privaten Feinde. Doch als die Sonne näher zog ins elfte Haus, dem Haus- der Hoffnungen und Freunde, wurde sie daselbst angesteckt von dem neidischen Mars der Radixfigur und Pilatus, sein einstiger Freund, gab schließlich der Opposition des Mondes, des Pöbels, nach und übergab ihn seinen Feinden, indem er ihn zum Tode durch das Kreuz verurteilte.

Im Weitergehen der Zeit gelangte die Sonne im Radixplatze des Mars in das Haus der Ehre; die Sonne der Gerechtigkeit wurde am Kreuze emporgehoben, näherte sich sozusagen dem Himmel, um alle Menschen nach sich zu ziehen, und hier der Mond, der den Pöbel andeutet, widersetzte sich ihm mit bitterem Geschrei. Saturn im elften Hause und Herr der Feinde, stimmt mit letzterem überein und zerstört seine Hoffnungen; Jupiter, die Priesterschaft andeutend, und Mars die Kriegsleute, beide im zwölften Hause, deuten private Feinde an. Aber schließlich, als sie fortfahren, ihn zu verspotten und anzugreifen, um die genaue Mittagsstunde, geschieht ein Wunder und eine allgemeine Finsternis tritt ein. Die Sonne selbst verbirgt ihr Gesicht, um nicht die schändlichen Vorgänge, die sich da abspielen, mitanzusehen. Die Sonne hatte jetzt den Platz von Mars bei der Geburt erreicht und wurde also von ihrem erblichen Feinde verletzt. Jupiter, welcher bei der Geburt aufstieg, war in den Händen von Saturn in dessen genauem Platz der Radixfigur, sozusagen im Gefängnis der bitteren Zurückhaltung, und Mars, der natürlich Feind, verunglimpfte ihn da. Der Mond, welcher in der Radixfigur Herrscher der Himmelsmitte war und im Todeshause plaziert, war endlich zur Ruhe gekommen mit dem Drachenschwanz und stand im Aszendenten der Geburt oder dem Sitz des Lebens, als wenn er sagen würde, die Zeitspanne desselben ist jetzt zu Ende, und in dem Momente, als die Finsternis sich herabsenkte, hatte der Mond am Aszendenten der Geburt den tiefsten Stand erreicht.

Zum Schlusse um 3 Uhr des Nachmittags wandte sich die Finsternis und das Licht kehrte zurück. Die Sonne war dann in das Haus des Todes fallend, immer noch in Opposition zum Monde; Saturn war dann im neunten Hause die Priesterschaft erfreuend, und Mars im zehnten Hause die Gewalt der Obrigkeit sich anmaßend. Aber indem Christus starb, starb alle unsere Pein mit ihm und Sein Tod brachte das Licht in die Welt und führte unseren gesegneten Heiland zum Lichte seiner ewigen Herrlichkeit.

Als die Sonne unterging, stieg alsdann der Mond auf, aber er war verfinstert, was den Fall von all denen andeutet, die daran dachten, auf den Ruinen ihres Herrn emporzusteigen. –


N a c h w o r t.

Butler war aber nicht der einzige, der sich mit dem Horoskop von Jesus Christus befaßt hat. Bereits 1555 hatte der berühmte Astrologe Jerome Cardan, oder Cardanus, der auch Arzt und Mathematiker war, in einem Kommentar zu Ptolemäus Quadripatite ein Horoskop von Jesus veröffentlicht, das offenbar für genau die gleiche Geburtszeit berechnet war, wie dasjenige von Butler. Cardan scheint aber die für die Berechnung zugrunde gelegte Geburtszeit als eine feststehende Tatsache angenommen zu haben, während Butler sehr wohl weiß, daß man über den Gegenstand verschiedener Meinung sein kann und seine Argumente dementsprechend vorsichtig faßt. Die Uebereinstimmung in der Zeitfestsetzung ist um so bemerkenswerter, als Butler offenbar von der Cardanschen Berechnung des Horoskops nichts wußte, wie schon die kleinen Abweichungen in Häuserspitzen und Planetenpositionen zeigen. In der Beurteilung des Horoskops stimmen Cardan und Butler praktisch überein, und Gardan sucht besonders nachzuweisen, daß das Horoskop von Jesus alle die Punkte und Bedingungen erfüllt, welche nach Ptolemäus den Anfang einer neuen Weltperiode verkünden.

Der Fortschritt der Wissenschaft und besonders der Astronomie hat in den vergangenen zwei bis drei Jahrhunderten auch genauere Grundlagen geschaffen für astronomische Berechnungen, als sie Cardan und Butler zur Verfügung standen, und wenn man nun das Horoskop berechnet auf Grund der neueren Tabellen, speziell denen von Newcombe und Hill, welche dem Nautical Almanach und ebenso den gebräuchlichen astrologischen Ephemeriden als Grundlage dienen, so ergeben sich Resultate, welche nur wenig von denen, die Cardan und Butler ermittelten, abweichen. Die Horoskope vergleichen dann wie folgt (wobei C für Cardan steht, B für Cutler, N für Newcombe):

Ein interessanter Punkt ist sodann, zu sehen, in welcher Weise Uranus und Neptun, die beiden Planeten mit denen Butler und Cardan nicht bekannt waren, in das Horoskop hineinpassen. Berechnet nach Newcombes Tabellen stand Uranus bei der Geburt von Jesus 15° Fische und Neptun in 25,5° Wage. Neptun ist also im Aufstieg begriffen und folgt Jupiter nach, stand ferner in Opposition zum Monde. Diese beiden Positionen sind ebenfalls bemerkenswert. Alan Leo macht in der erwähnten Nummer von ,,Modern Astrology“ die Mitteilung, daß ihm „Charubel“, der Verfasser von „The Degress of the Zodiac symbolised“ wiederholt erklärt habe, der menschliche Zodiak (the human zodiac) beginne eigentlich mit 25° Wage, im Gegensatz zu dem in der Astrologie allgemein üblichen, der sich auf die Erde überhaupt bezieht. Charubel war ein ausgezeichneter Astrologe und Hellseher, der in seinem, übrigens noch viel zu wenig bekannten Büchlein die astralen Symbole für jeden Grad des Tierkreises beschrieben hat und der eine tiefe esoterische Kenntnis jedes einzelnen Grades desselben hatte. Wenn wir nun bedenken, daß Neptun astrologisch im vollsten Sinne die universelle Liebe repräsentiert, also das, für was in der Religion Christus und die christliche Lehre stehen, dann ersehen wir ohne weiteres, wie dies mit dem Horoskop übereinstimmt. Denn Jupiter ist im Aufstieg, der Planet für Religion überhaupt und der eine Erweiterung des Bewußtseins andeutet, gefolgt von Neptun, dem Planeten für die große allgemeine Liebe für alle Lebewesen, wie sie Christus vorbildlich lebte. Die Opposition zum Monde bedeutet dann, daß der Mond, die Persönlichkeit sterben muß, damit das geistige Ich auferstehen kann.

Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß die drei Weisen aus dem Morgenlande, „welche seinen Stern gesehen hatten“, von denen uns in der Bibel erzählt wird, Astrologen waren und daß ihnen auch die Existenz von Neptun und dessen innere oder esoterische Bedeutung nicht unbekannt war. Da nun um diese Zeit Neptun denjenigen Punkt im Tierkreise erreicht hatte, bei dem der menschliche Zodiak beginnt, und der somit einen neuen Zeitabschnitt andeutet, da ihnen ferner das Trigon am Himmel auffallen mußte, welches, zwischen Jupiter, Saturn und Venus gebildet wurde, so war damit für sie zur Gewißheit geworden, daß der Zeitpunkt für die Geburt des Heilandes gekommen sei, und darum als ernste religiöse Männer ihr Streben, dem Jesuskinde die erste Huldigung darzubringen.

Uranus stand im Zeichen der Fische und damit im Untergang. Uranus repräsentiert den Willen in der Natur, im Gegensatz zu Neptun - universeller Liebe. Uranus steht für den praktischen Okkultisten, Neptun für den Mystiker. Die Fische bedeuten im Tierkreis im Prinzip dasselbe, was Neptun unter den Planeten repräsentiert, und manche Astrologen behaupten daher auch, daß die Fische in Wirklichkeit durch Neptun regiert werden; aber unserer Ansicht nach trifft dies nur bei ganz wenigen unserer heutigen Menschheit zu. Aber immerhin, der innere Zusammenhang zwischen beiden ist unverkennbar. Uranus in den Fischen deutet also an, daß der Wille, welcher sich bisher in der Welt als brutale Macht zeigte, sich nun mit der Liebe verbinden muß, daß er gewissermaßen im Meere der universellen Liebe seine Auflösung erfährt. Man beachte, daß Neptun in der physischen Welt das Meer regiert (der Meeresgott) und daß die Fische von den Wasserzeichen ebenfalls das Meer andeuten.
Man ersieht also, daß die Entdeckung der beiden neueren Planeten in der Beurteilung des Horoskops, wie sie von Bischof Butler vorgenommen wurde, nicht das Geringste ändert; im Gegenteil, diese beiden Planeten geben nur noch Bestätigung für das Gesagte.


N a c h t r a g.

Nach Niederschrift des Vorstehenden wird uns bekannt, daß eine Berliner Kunstfirma ein Bild von Jesus als ,,das einzig richtige Porträt unseres Heilandes“ vertreibt, über dessen Entstehung auf der Rückseite des Bildes das Folgende gesagt wird:

„Abgenommen von einem Schnitt in Smaragd, auf Befehl von Kaiser Tiberius und aus der Schatzkammer von Konstantinopel durch den Kaiser der Türken dem Papst lnnocent VIII. übergeben, zur Loskaufung seines Bruders, der damals ein Gefangener der Christen war.

Der folgende Auszug, als Beweis der Echtheit des vorstehenden Portraits, ist nach den lateinischen gleichzeitigen Geschichtsschreibern jener Periode übersetzt.

Publius Lentulus, zu jener Zeit Statthalter von Judea, schrieb an den Senat und das römische Volk, wie folgt:

Es erschien in diesen Tagen ein sehr tugendhafter Mann, namens Jesus Christus, welcher jetzt noch unter uns lebt und von den Heiden als ein Prophet der Wahrheit angesehen, von seinen eigenen Jüngern aber Gottes Sohn genannt wird. Er erweckt vom Tod und heilt alle Arten von Krankheiten. Ein Mann von etwas großer und stattlicher Figur, und sehr ehrwürdigem Aussehen, so daß die, welche ihn sehen, ihn sowohl lieben als fürchten müssen. Sein Haar hat die Farbe einer völlig reifen Haselnuß, bis zu den Ohren beinahe glatt, von da abwärts etwas gelockt, über seine Schultern wallend und von mehr orientalischer Farbe; es ist nach Art der Nazarener in der Mitte gescheitelt. Seine Stirne ist sehr offen und glatt, sein Gesicht ohne Flecken oder Runzeln, schön von angenehmen Rot; - Nase und Mund sind so geformt, daß nichts daran zu tadeln ist; - der Bart ist etwas stark, in der Farbe gut zu den Haaren passend, von nicht sehr großer Länge; seine Augen sind grau, klar und lebhaft. Sein Körper ist wohlgeformt und straff, seine Hände und Arme proportioniert. Im Tadel ist er furchtbar, im Ermahnen freundlich und einnehmend, in der Rede gemäßigt, weise und bescheiden, vermischt mit Würde. Niemand kann sich erinnern, ihn lachen gesehen zu haben, aber viele sahen ihn weinen. Ein Mann, durch eigentümliche Schönheit die Menschenkinder übertreffend.“ -

Bemerkenswert ist hierbei die Beschreibung der körperlichen Erscheinung von Jesus Christus, welche genau übereinstimmt mit der astrologischen Beurteilung der Himmelsfigur von Bischof Butler.

Alan Leo veröffentlichte zwar das Horoskop und die Deutung des Bischof Butler als „Ein s y m b o l i s c h e s Horoskop von Jesus Christus“, aber mir scheint es, daß wir es hier mit etwas mehr als einem Symbol und einer symbolischen Deutung zu tun haben; daß vielmehr der innere Sinn, Ueberlieferung und zeitgenössische Zeugnisse darauf hindeuten, daß wir es mit dem wirklichen Horoskop von Jesus Christus zu tun haben.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:


Zurück zu "A Vallás-Filozófia-Ezotéria Fórumhoz hasznos magyarázatok"

 
cron