Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Eine kleine Beschreibung des Forums.
AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 4362

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:32

http://asztromokus.hu/modules.php?name= ... &start=208
Sirius21 Elküldve: Vas Okt 30, 2005 7:51 pm
Tisztelt Klaus Matefi!

Klaus Matefi hat geschrieben:Kedves Sirius21! Mielőtt én elkezdtem a fórumtevékenységemet Magyarországon, Önt is megpróbáltam több ízben e-mail-en keresztül elérni, de sajnos sikertelenül. Örömömre szolgál, hogy megkésve bár, de sikerült a kapcsolatfelvétel.

Üdv


Szintén örömömre szolgál, sőt megtisztelő egy ennyire felkészült, és óriási lexikális és ezoterikus tudást képviselő emberrel kapcsolatba lépni.
Sokat tanultam már ediigi hozzászólásaiból is, de természetesen nem mindenben értünk egyet - de hát erre való a fórum!

Első dolog talán, hogy bár a műveltséget elengedhetetlennek és fontosnak tartom, a racionalitást, ami megmérgezi életünket, eltávolít hitünktől, megöli a lelket - hosszabb távon megöl mindent és mindannyiunkat - már kevésbé. Nem véletlenül a transzcendens átalakulást, vertikális kitörést, az újjászületést a Plútó a két agyféltekét öszzekötő és szétválasztó merkúri szerv megsemmisítésével kezdi, öszzekapcsolva és egyesítve ezzel a tudatos és tudattalan ént, akadálytalan, szabad utat nyitva ezzel a kollektív tudattalan neptuni, transzcendens lelki mélységei - ahol a démonikus erők mellett az egyetemes szeretet is lakik -, és a legfényesebb szellemi ragyogás uránikus, jézusi magaslatai között. Az így kialakuló transzcendens háromszögben a racionalitás helyét az intuíció és a feltétel nélküli, áldozatkész szeretet, a Plútó újjátermtő erejével váltja fel.

Másik dolog talán, hogy bár az asztrológia semleges tudomány - nem tesz különbséget soláris (isteni) és lunáris (világi) értékrend között - az embernek mégiscsak le kell tennie a voksát, és előtérbe helyezni egyiket, vagy másikat. Erről szól az élete.

A Templomos rend rejtélyes története engem is rendkívül érdekel, és lebilincselő volt, amit hozzászólásaiban olvastam. De nem vagyok képes elhinni, hogy bármilyen sötét, mágikus praxis tapadna is a Rendhez. Gondoljon csak a Szép Fülöp általi üldöztetés során elkövetett tömeges és embertelen kínzásokban a Rend testvérei általi vallomások egybehangzó pozitív tartalmára! Valamint az utolsó Nagymesternek a máglyán elmondott utolsó mondataira.

A mágia és a mágusok amúgy is sötét erők uralma alatt állnak, és bár kétségkívüli a kapcsolatuk a természetfelettivel, az átalakulás - beavatás - tökéletlenül sikerült, nem történt teljes újjászületés, így a természetfeletti erők közül inkább a démonikus erőkkel állnak kapcsolatban. A mágia mindig (személyes) hatalomra tör, és teszi pedig ezt transzcendens eszközök és képességek hiányos birtoklása segítségével. Eliphas Lévi A nagy mágia dogmája és rituáléja című könyvét annál a résznél hagytam abba olvasni, amikor kijelentette, hogy a szeretet káros a mágus számára. Crowley múlhatatlan érdeme - amit horoszkópja is mutat -, hogy megalkotta talán minden idők legnagyszerűbb tarot kártyáját.

A Sion renről keveset tudok, persze elkápráztatják az embert a nagy nevek, de hogy a világ vezetőjét innen válasszák, már önmagában nem jól hangzik. A világon az Ördög a helytartó, és vele a bukott angyalok kormányoznak - a keresztény ezoterikus angyali hierarchiában a Hatalmasságok és Erők csoportjából, akik vele tartanak.

Sokat tanultam hozzászólásaiból, építő jellegűek, precízek, pontosak és jelentős műveltségről árulkodnak.

Üdv: Sirius 21
_________________
"A delejtő emberekről beszélek, az érzékenyekről, és az értelmes szomorúakról."- Ady
Web: http://www.sirius21.hu
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:32

http://asztromokus.hu/modules.php?name= ... c&start=78
JÉZUS horoszkópok
Sulamit Elküldve: Pént Jan 13, 2006 9:46 am
Kedves AsztroMókusok!

Fentiekben olvashatjátok Klaus Matefi teljes szövegét indoklásokkal arra vonatkozóan, hogy ő miért az adott konstellációkat tartja indokoltnak Jézus születésének és keresztre feszítésének vonatkozásában!

Az alábbiakban én - ahogy a többi tanulmányokkal kapcsolatban is tettem - kommentár nélkül közölném a nyolcágú "betlehemi" csillagot ábrázoló képet és a Klaus szerinti Jézus-születési és keresztrefeszítési horoszkópokat!

Üdvözlettel: Sulamit


Sulamit HozzászólásElküldve: Pént Jan 13, 2006 9:54 am
Kedves AsztroMókusok!

Általánosságban foglalkoztat engem egy-két kérdés, egy-két gondolat ezzel a témakörrel kapcsolatban! Eddig csak azt tettem, hogy mások eddig általam olvasott vagy hallott gondolatait megosztottam Veletek, most engedjétek meg, hogy ezeket a kérdéseimet feltegyem Nektek:

1. Hogyha az "ÉGI JEL" - amiről szólnak az írások - fizikailag látható volt, akkor miért nem tudta mindenki, aki ezt a JEL-et látta, hogy megszületett a Megváltó?

Hogyha pedig nem volt effektíve, fizikailag látható ez a JEL, csak a 3 "király", mágus vagy bölcs "látta" ezt a JEL-et pl. egy elkészített horoszkóp valamilyen konstellációjában, akkor a mai asztrológusok számára miért nem egyértelmű, hogy mi volt ez a jel?

2. Vajon napjainkban, amikor egy új kor hajnalán élünk, felismernék-e a mai asztrológusok ezen új kor avatárjának eljöttét jelző asztrológiai JEL-et, konstellációt?

Tudom a Vízöntő kor avatárjának jelentősége, az ő szerepe nem lenne olyan nagy, mint Jézusé, aki nemcsak a Halak-korszak megváltója ill. megjelenítője, hanem egy egész nagy Plátói év megtestesítője, avatárja volt B. S. szerint, de erre a kérdésre a válasz akkor is, mindenképpen érdekelne! Sok hasonló témájú előadáson feltettem már ezt a kérdést az előadónak, de nem akadt még senki, aki válaszolni tudott volna rá!

Klaus gondolatmenete tulajdonképpen mindkét kérdésre elfogadható válaszként, de én a többiek gondolataira, válaszaira is kíváncsi lennék, akik asztrológusnak vallják magukat, és természetesen azokéra is akik nem asztrológusok!

Kíváncsian várom hozzászólásaitokat!

Üdvözlettel: Sulamit
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:33

http://mek.niif.hu/05300/05304/05304.htm
Viola Zoltán: Léttudomány
Mit ajándékozzak karácsonyra a gyermeke(i)mnek, barátaimnak?

A születésekor állítólag megjelenő betlehemi csillagot próbálták már sokféleképp beazonosítani, pld üstökösnek tekintve, mindezideig azonban nem született e kérdéssel kapcsolatban valóban tudományos igényűnek mondható, korrektnek tűnő elemzés. Szerencsére nem sokkal ezelőtt azonban áttörés következett be e téren, mely igencsak meglepő, ugyanakkor azonban teljes mértékben lehetséges megoldást kínál a Jézus-kérdésre!

E könyvnek természetesen nem lehet a célja, hogy az adott tanulmányt teljes terjedelmében beidézze, emiatt itt szigorúan csak a végkövetkeztetések bemutatására szorítkozunk, s a tanulmány gondolatmenetének vázolására. Akit a konkrét részletek érdekelnek, az e célból keresse fel a tanulmány szerzőjét, illetve honlapját. A vonatkozó elérhetőségeket e fejezet végén megadjuk.

Véleményem szerint a szóban forgó tanulmány a jelenkor egyik legjelentősebb mitológiai és vallástudományi felfedezése. Mint minden nagy áttörésnél lenni szokott, szerzője sokáig a megnemértés, félremagyarázás és gúny falába ütközött, ahol meg csak lehetett, egyszerűen agyonhallgatták (főleg egyházi körökben természetesen...). Valójában ennek még most sincs vége teljesen, bár megítélése már változóban van. Végeredményben nem is lehet csodálkozni e fogadtatáson, mert témája két szempontból is igen hálátlan: egyrészt az emberek nem szoktak örvendeni neki, ha szembesítik őket azzal a ténnyel, hogy lényegében egy óriási csalás áldozatai (a Szerző még jól is járt hogy most született: a középkorban, tudjuk, a rossz hír hozóját gyakran lenyakazták...), másrészt a tanulmány igencsak nehezen érthető, mert számos asztrológiai szakkifejezést alkalmaz! Sietek azonban megjegyezni, hogy szó sincs arról, miszerint a szerző az asztrológiának csinálna propagandát, vagy akár csak hinne is ebben!

Lássuk tehát a lényeget. Az illető úr, a magyar származású Klaus Matefi, akit bátran tarthatunk profi mitológiakutatónak, abból a zseniálisan egyszerű elgondolásból indult ki, miszerint Jézus születésénél csillagot emlegettek, kereszthalálánál meg napfogyatkozást, ami szintén csillagászati esemény. Vagyis amikor Jézus született, tulajdonképpen egy csillag született, amikor meghalt, egy csillag kimúlt! Ám abban a korban csillagászok még nem voltak! Csillagászok nem, de asztrológusok igen, s asztrológusnak könnyen tekinthetők bizonyos értelemben a "háromkirályok" is, elvégre "csillagot követtek". Az is tudvalevő, hogy a Biblia rengeteg szimbólumot, jelképet tartalmaz (pláne a "Jelenések Könyve"), amit nem szabad szó szerint érteni! Mi van ha itt igazából valami csillagászati eseményről van szó, amit az akkori babonás emberek asztrológiai szemszögből értelmeztek, s jelképekbe csomagolva írták le?! Ez bizony egyáltalán nem valószínűtlen feltételezés, tekintettel rá hogy gyakorlatilag minden vallásnak az asztrológia az alapja, legalábbis az ókori Mezopotámia civilizációja óta, merthogy ott találták ki az asztrológia áltudományát. Minden valamire való mitológiakutató tudja, hogy a sumér istenek egy-egy csillagnak felelnek meg, számos legendájuk csillagászati eseményeket beszél el, természetesen úgy, hogy a benne szereplő csillagok és bolygók neve helyett istenek nevét használják; de ugyanez igaz a régi görög regék és mondák túlnyomó többségére is! Erről nem is írok többet, de nem is kell, a megfelelő szakirodalomban utána lehet nézni. Más népeknél is ez a helyzet; ezek közül számos még nagyon is élt és virult a kereszténység születésekor! (Még a görög filozófiai iskolák is...) Klaus Matefi igazán semmi különöset nem tett, mindössze merészelte gondolatait függetleníteni a megszokott gondolkodási sztereotípiáktól, abból indult ki, hogy a kereszténység semmi esetre sem "szentebb" mint más vallások - ha pedig így van, lehet hogy ez a hitrendszer is beilleszkedik a többi vallás sorába, és ennek is csillagászati, "kozmikus" eredete van?! Természetesen nem misztikus értelemben, hanem úgy, hogy ez is asztrológiailag értelmezhető eseményeken alapszik?

Elkezdett tehát kutatni e téren, és kiderült, hogy jó nyomon jár. Zseniálisan egyszerű feltételezése értékes gyümölcsöket hozott. E helyütt teljes mértékben mellőzve az asztrológiai bizonyítékokat, a következőképp foglalhatjuk össze eredményeit:

Abban az időtartományban, melyben a bibliai Jézus-sztori játszódik, egy bolygóegyüttállás volt megfigyelhető az égbolton. Ennek a konjunkciónak (bolygóegyüttállás) a "főszereplői" a Nap, a Hold, valamint a Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták voltak.

A "betlehemi csillag" csak azok által szerkeszthető ki, akik ismerik az idők folyamán megjelent "Jézus-konstellációk" helyeit a Zodiákusban.

A betlehemi csillagot nyolc ill. kilenc (a kilencedik közel azonos helyre esik, mint az első!) egymás utáni jézusi konstelláció ismeretében lehet kiszerkeszteni. Jézus idejében, mint minden esetben ennek az öt planétának az együttállása két év különbséggel megismétlődött, de mivel a második volt a pontosabb konjunkció, ezért ezt kell a betlehemi csillag kiszerkesztésénél figyelembe venni. A csillag többi csúcsát a közelítőleg 136 évenként a Zodiákusban ismétlődő együttállások helyei adják.

Azaz, a híres "betlehemi csillag" nem valamiféle az égen is látható tünemény volt!

Jézus kereszthalálakor pedig a születés idején együttállt planéták egy "T" keresztet alkottak.

Manapság ezt már könnyű ellenőrizni horoszkópkészítő számítógépprogramokkal; Klaus Matefi honlapján azonban megtalálhatók természetesen a horoszkópok is, csakúgy mint a megfelelő időpontok.

Na már most az asztrológia nem Jézussal született; természetesen sok-sok évvel sőt évszázaddal korábban is már ki tudták számolni egyesek, hogy majd ekkor meg akkor hogyan fognak állni a bolygók! Eképp egyáltalán nem lehetetlen az, hogy Jézus születését megjövendölték; tudniillik az egyes bolygókhoz és ilyen-olyan állásaikhoz az akkori emberek különböző "hatásokat" képzeltek-feltételeztek. Bizonyos ezoterikus spekulációk alapján úgy vélték, a megfelelő csillagállás alatt majd be kell következnie a Messiás eljövetelének. A Messiás természetesen a meghaló és feltámadó istenek népes csapatába illeszkedett, azaz nemcsak megszületnie, de elhaláloznia is illett, hasonlóan a Naphoz ami szintén nemcsak felkél de le is nyugszik; e halál sem következhetett be akármikor, csak megfelelő csillagállás esetén, hiszen az akkori embereknek a csillagok tisztelete, s a belőlük jóslást kihámozni kívánó igyekezete átitatta az egész gondolkodásmódjukat! Ezt a történetet pedig jelképes formába öntötték, megszemélyesítve a bolygókat - a három "napkeleti bölcs" is egy-egy bolygónak felel meg - és így alakult ki Jézus története!

Mindezt természetesen rendkívül elnagyoltan mondtam el, de a részletek iránt érdeklődők keressék fel bátran a szerző honlapját, vagy írjanak levelet neki:

Honlap: http://klausmatefi.birodalom.net
E-mail: klaus.matefi@googlemail.com vagy klaus_matefi@web.de
Postacíme: Klaus Matefi
Hintere Gasse 4., 73529 Schwäbisch Gmünd Deutschland

(Címének közreadása nem tekinthető indiszkréciónak, mert számos internetes fórumban közreadta derék mitológiakutatónk).

Az említett honlapon még nagyon sok érdekes írása lelhető fel.

Na már most Klaus Matefi magyarázata rendkívül valószínű, mindenesetre ez az a magyarázat, amit az eddig hallottak közül én egyelőre a leghihetőbbnek és leglogikusabbnak tartok. Jó lesz emlékeztetnem rá mindenkit ismételten, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő az asztrológiának csinálna reklámot, aminthogy én sem: ő ért az asztrológiához, de nem hisz benne! Ért hozzá, emiatt ki tudja számolni, hogy a régen élt emberek miben hittek. Az asztrológia nem tudomány, hanem áltudomány; az ellenben történelmi tény, hogy a régi emberek hittek az asztrológiában, márpedig a régi hiedelmek kutatását mitológiakutatásnak nevezik, és ez már igenis tudomány! Klaus Matefi elmélete tudományos módszerekkel ellenőrizhető, verifikálható és falszifikálható, emiatt teljes mértékben kiállja a tudományosság kritériumait. Mindezideig épp hogy ez a legtudományosabb elmélet, amivel találkoztam a betlehemi csillaggal kapcsolatban.


http://mek.niif.hu/05200/05243/05243.htm
Viola Zoltán: Az evidencializmus

A kereszténység történelmi hiteltelensége

Jézusról könyvtárnyi irodalom keletkezett már, érdekes módon azonban még azt sem döntötték el, mert nem tudható, pontosan mikor is született! Ez roppantmód érdekes, ha egyszer e vallásnak ennyire központi szerepe e figura! Ez ha nem is bizonyítja azt hogy ne lett volna történelmi személy, de legalábbis kételyeket ébreszt bennünk valós létezésével kapcsolatban. A születésekor állítólag megjelenő betlehemi csillagot próbálták már sokféleképp beazonosítani, pld. üstökösnek tekintve, mindezideig azonban nem született e kérdéssel kapcsolatban valóban tudományos igényűnek mondható, korrektnek tűnő elemzés. Szerencsére nem sokkal ezelőtt azonban áttörés következett be e téren, mely igencsak meglepő, ugyanakkor azonban teljes mértékben lehetséges megoldást kínál a Jézus-kérdésre!

E könyvnek természetesen nem lehet a célja hogy az adott tanulmányt teljes terjedelmében beidézze, emiatt itt szigorúan csak a végkövetkeztetések bemutatására szorítkozunk, s a tanulmány gondolatmenetének vázolására. Akit a konkrét részletek érdekelnek, az e célból keresse fel a tanulmány szerzőjét, illetve honlapját. A vonatkozó elérhetőségeket e fejezet végén megadjuk.

Véleményem szerint a szóban forgó tanulmány a jelenkor egyik legjelentősebb mitológiai és vallástudományi felfedezése. Mint minden nagy áttörésnél lenni szokott, szerzője sokáig a megnemértés, félremagyarázás és gúny falába ütközött, ahol meg csak lehetett, egyszerűen agyonhallgatták (főleg egyházi körökben természetesen...). Valójában ennek még most sincs vége teljesen, bár megítélése már változóban van. Végeredményben nem is lehet csodálkozni e fogadtatáson, mert témája két szempontból is igen hálátlan: egyrészt az emberek nem szoktak örvendeni neki, ha szembesítik őket azzal a ténnyel, hogy lényegében egy óriási csalás áldozatai (a Szerző még jól is járt hogy most született: a középkorban, tudjuk, a rossz hír hozóját gyakran lenyakazták...), másrészt a tanulmány igencsak nehezen érthető, mert számos asztrológiai szakkifejezést alkalmaz! Sietek azonban megjegyezni, hogy szó sincs arról, miszerint a szerző az asztrológiának csinálna propagandát, vagy akár csak hinne is ebben!

Lássuk tehát a lényeget. Az illető úr, a magyar származású Klaus Matefi, akit bátran tarthatunk profi mitológiakutatónak, abból a zseniálisan egyszerű elgondolásból indult ki, miszerint Jézus születésénél csillagot emlegettek, kereszthalálánál meg napfogyatkozást, ami szintén csillagászati esemény. Vagyis amikor Jézus született, tulajdonképpen egy csillag született, amikor meghalt, egy csillag kimúlt! Ám abban a korban csillagászok még nem voltak! Csillagászok nem, de asztrológusok igen, s asztrológusnak könnyen tekinthetők bizonyos értelemben a "háromkirályok" is, elvégre "csillagot követtek". Az is tudvalevő, hogy a Biblia rengeteg szimbólumot, jelképet tartalmaz (pláne a "Jelenések Könyve"), amit nem szabad szó szerint érteni! Mi van ha itt igazából valami csillagászati eseményről van szó, amit az akkori babonás emberek asztrológiai szemszögből értelmeztek, s jelképekbe csomagolva írták le?! Ez bizony egyáltalán nem valószínűtlen feltételezés, tekintettel rá hogy gyakorlatilag minden vallásnak az asztrológia az alapja, legalábbis az ókori Mezopotámia civilizációja óta, merthogy ott találták ki az asztrológia áltudományát. Minden valamire való mitológiakutató tudja, hogy a sumér istenek egy-egy csillagnak felelnek meg, számos legendájuk csillagászati eseményeket beszél el, természetesen úgy, hogy a benne szereplő csillagok és bolygók neve helyett istenek nevét használják; de ugyanez igaz a régi görög regék és mondák túlnyomó többségére is! Erről nem is írok többet, de nem is kell, a megfelelő szakirodalomban utána lehet nézni. Más népeknél is ez a helyzet; ezek közül számos még nagyon is élt és virult a kereszténység születésekor! (Még a görög filozófiai iskolák is...) Klaus Matefi igazán semmi különöset nem tett, mindössze merészelte gondolatait függetleníteni a megszokott gondolkodási sztereotípiáktól, abból indult ki hogy a kereszténység semmi esetre sem "szentebb" mint más vallások - ha pedig így van, lehet hogy ez a hitrendszer is beilleszkedik a többi vallás sorába, és ennek is csillagászati, "kozmikus" eredete van?! Természetesen nem misztikus értelemben, hanem úgy, hogy ez is asztrológiailag értelmezhető eseményeken alapszik?

Elkezdett tehát kutatni e téren, és kiderült hogy jó nyomon jár. Zseniálisan egyszerű feltételezése értékes gyümölcsöket hozott. E helyütt teljes mértékben mellőzve az asztrológiai bizonyítékokat, a következőképp foglalhatjuk össze eredményeit:

Abban az időtartományban, melyben a bibliai Jézus-sztori játszódik, egy bolygóegyüttállás volt megfigyelhető az égbolton Ennek a konjunkciónak (bolygóegyüttállás) a "főszereplői" a Nap, a Hold, valamint a Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták voltak.

A "betlehemi csillag" csak azok által szerkeszthető ki, akik ismerik az idők folyamán megjelent "Jézus-konstellációk" helyeit a Zodiákusban.

A betlehemi csillagot nyolc ill. kilenc (a kilencedik közel azonos helyre esik, mint az első!) egymás utáni jézusi konstelláció ismeretében lehet kiszerkeszteni. Jézus idejében, mint minden esetben ennek az öt planétának az együttállása két év különbséggel megismétlődött, de mivel a második volt a pontosabb konjunkció, ezért ezt kell a betlehemi csillag kiszerkesztésénél figyelembe venni. A csillag többi csúcsát a közelítőleg 136 évenként a Zodiákusban ismétlődő együttállások helyei adják.

Azaz, a híres "betlehemi csillag" nem valamiféle az égen is látható tünemény volt!

Jézus kereszthalálakor pedig a születés idején együttállt planéták egy "T" keresztet alkottak.

Manapság ezt már könnyű ellenőrizni horoszkópkészítő számítógépprogramokkal; Klaus Matefi honlapján azonban megtalálhatók természetesen a horoszkópok is, csakúgy mint a megfelelő időpontok.

Na már most az asztrológia nem Jézussal született; természetesen sok-sok évvel sőt évszázaddal korábban is már ki tudták számolni egyesek, hogy majd ekkor meg akkor hogyan fognak állni a bolygók! Eképp egyáltalán nem lehetetlen az, hogy Jézus születését megjövendölték; tudniillik az egyes bolygókhoz és ilyen-olyan állásaikhoz az akkori emberek különböző "hatásokat" képzeltek-feltételeztek. Bizonyos ezoterikus spekulációk alapján úgy vélték, a megfelelő csillagállás alatt majd be kell következnie a Messiás eljövetelének. A Messiás természetesen a meghaló és feltámadó istenek népes csapatába illeszkedett, azaz nemcsak megszületnie, de elhaláloznia is illett, hasonlóan a Naphoz ami szintén nemcsak felkél de le is nyugszik; e halál sem következhetett be akármikor, csak megfelelő csillagállás esetén, hiszen az akkori embereknek a csillagok tisztelete, s a belőlük jóslást kihámozni kívánó igyekezete átitatta az egész gondolkodásmódjukat! Ezt a történetet pedig jelképes formába öntötték, megszemélyesítve a bolygókat - a három "napkeleti bölcs" is egy-egy bolygónak felel meg - és így alakult ki Jézus története!

Mindezt természetesen rendkívül elnagyoltan mondtam el, de a részletek iránt érdeklődők keressék fel bátran a szerző honlapját, vagy írjanak levelet neki:

Honlap: http://klausmatefi.birodalom.net
E-mail: klaus.matefi@googlemail.com vagy klaus_matefi@web.de
Postacíme: Klaus Matefi
Hintere Gasse 4., 73529 Schwäbisch Gmünd Deutschland

(Címének közreadása nem tekinthető indiszkréciónak, mert számos internetes fórumban közreadta derék mitológiakutatónk).

Az említett honlapon még nagyon sok érdekes írása lelhető fel.

A fentiek nem mondanak ellent annak, hogy esetleg élt akkortájt egy-két megszállott próféta, akik közül valamelyiket esetleg ténylegesen is keresztre (vagy Jehova Tanúi szerint kínoszlopra) feszítve ki is végezték. Sőt, nagyon valószínű, hogy valóban élt ilyen próféta, akinek alakjából a bibliai Jézus-kép sokat merített. Magam részéről az a legvalószínűbbnek tartott változat, hogy nem is egy de legalább két próféta élt: egy nagyon szelíd, aki szinte a buddhista erkölcsöknek megfelelő tant hirdette, s egy véresszájú vad forradalmár. Ez szépen megmagyarázza a bibliai Jézus alakjának kettősségét, aki egyrészt szelídséget, másrészt kíméletlenséget hirdet. E nézetemet a NAK-ban is kifejtettem valamivel részletesebben.

Mindez azonban mit sem von le abból a tényből, hogy a kereszténység a legmesszebbmenőkig "kozmikus gyökerekből" táplálkozik, de ezalatt nem valamiféle ezoterikus igazságot kell érteni, pusztán azt, hogy babonás asztrológiai spekulációkból sarjadt, ami igencsak érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy az asztrológiát nemcsak a modern tudomány tartja - nagyon helyesen különben! - minden alap nélküli népbutításnak, de maga a kereszténység is, sőt, sok esetben kifejezetten sátáni tevékenységnek! Rendkívül groteszk, hogy ezek után az derül ki, hogy az általa megvetett asztrológia nélkül az egész kereszténység meg sem születhetett volna!

Mindezzel természetesen a legkevésbé sem azt akarjuk bizonygatni, hogy az asztrológia bármiféle értelemben is komoly tudomány volna, és Klaus Matefinak sem ez a célja. Nem ő (vagy én) hisz az asztrológiában, hanem azt állítja hogy a régi emberek hittek benne! Ez pedig nagy különbség. A mitológiakutató is sokat foglalkozik például a hétfejű sárkánnyal, de egyáltalán nem valószínű, hogy hisz is benne! Ezt amiatt volt fontos leírni, mert Klaus Matefi munkásságának és céljának megítélése tekintetében elég sok félreértést tapasztaltam már.

Na és most vegyük szemügyre mitológiakutatónk elméletét evidencialista szempontból! Higgyük vagy ne higgyük? Hinni vagy nem hinni, ez itt a kérdés!

Természetesen legegyszerűbb volna a vonatkozó számításait leellenőrizni, s elolvasni a bőséges mennyiségben felvonultatott forrásmunkáit. Bevallom, én ezt nem tettem meg. Nem nyilatkozhatok tehát úgy, hogy az itt NAGYON röviden és elnagyoltan bemutatott elmélet biztosan helyes, nem vagyok jogosult az igazságtartalmáról véleményt mondani. Mások nyilván ellenőrzik majd állításait (Egypáran már meg is tették úgy hallottam, s nem találtak hibát benne). Most én pusztán a dolog hihetőségét elemzem.

Mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy egy világteremtő isten létezése okvetlenül szükséges ahhoz hogy fia legyen, hiszen ha nincs apa, nincs fiú sem! Márpedig mint korábban kifejtettük, jelen pillanatban nincs bizonyíték rá, hogy világunk véges lenne, azaz legalábbis kétséges, hogy Isten létezik. Ha elfogadnánk mégis a létét, azzal megmagyarázhatnánk ugyan a Jézus-legendát, de ezzel egy felesleges entitást vezetnénk be, holott Klaus Matefi egy ennél sokkal kézenfekvőbb magyarázatot kínál nekünk. Végtére is magyarázata mindenki által ismert, meglevő elemekből építkezik: tudjuk, hogy valóban nagyon babonásak voltak az akkori emberek; hogy feltétel nélkül hittek a csillagok (és bolygók) hatalmában; hogy minduntalan jósokhoz futkároztak életük fontosabb eseményeivel kapcsolatban jövendölést kérni; tudjuk hogy gyakorlatilag minden más vallás is efféle asztrológiai spekulációkra építkezik - evidens, hogy ne tartsuk kivételnek éppen a kereszténységet! Az occami elv alapján, ami fontos eleme az evidencializmusnak, az egyszerűbb magyarázatot kell elfogadnunk. Mindemellett Klaus Matefi számos bizonyítékot is szolgáltat elmélete igazára, azaz verifikációs és falszifikációs lehetőségeket nyújt nekünk, nem úgy, mint a hagyományos teista magyarázatok. Eképp elmélete tudományosnak nevezhető. (Még akkor is tudományos ha az derülne ki róla hogy nem állja meg a helyét: egy elmélet ugyanis nem attól tudományos igényű mert okvetlenül igaz, hanem attól, hogy ellenőrizhető, vagy legalábbis elvileg cáfolható, lásd a korábban írtakat). Vagyis evidencialista szempontból lényegesen logikusabb Klaus Matefi elméletét elfogadni, mint - egyelőre - bármi mást!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:33

http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=11483
Matheus: A Názáreti Jézus kereszthalálának kozmikus eredete

http://www.virtus.hu/?id=room&aid=11483
#3 - Soltész Mónika - 2007.01.08 - 09:23:44
Gratulálok! Igazán remek munka!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:34

http://www.virtus.hu/index.php?id=detai ... ecommend=1
IGe (Iván Gábor Elemér) - 2008.03.13 07:50
Horoszkóppal cáfolni a horoszkópot?

Klaus Matefi (Matheus) írói néven, valaki már évek óta bombázza az Internetes közönséget, állítólag az asztrológiát cáfolni akaró elveivel, amelyek maguk is az asztrológiára támaszkodnak

Kép
Klaus Matefi és számtalan más álnéven, destruktív magatartás miatt törölt szerző, akinek Matheus néven lelhetőek fenn itt még írásai a Virtuson.

"Az Újszövetség feltételezett történelmi Jézusa keresztrefeszítésének, halálának a pontos időpontja egyértelműen megjelölhető!"...

Jézus keresztrefeszítésének pontos dátuma és kozmikus képlete:

25.04.01. 22:13 UT +2.00 Jeruzsálem ( 3785.Nisan 14/15.- Pessah ünnepe!)
Nap-Mars konjunkció: 9,8°/10,8°kos, - Szaturnusz konjunkció: 4°Kos, - Hold oppozíció: 9,8°Mérleg, - Uránusz quadrat: 9,7°Rák, (- Neptunusz oppozíció: 12,7°Bak)


Na ezt most már megtudtuk ugye? Aki esetleg elolvassa ezt az irományt és még sem érti, az ne aggódjon. A hiba nem az ő készülékében van, hanem az íróéban. Sokaknak és nekem is fura az író, hiszen állítóllag "áltudománynak tartja a horoszkopizálást", de közben maga is horoszkópokkal érvel és azzal kíván bizonyítani, cáfolni dolgokat. Több éve látom az írásait szerte a neten és soha sem értettem, hogy hova is soroljam be magamnak.

- Ezotérikus, csak éppen másként?
- Egy megértetlen szkeptikus?
- Vallásos, katolikus?
- Ateista?
- NewAges?

Mostanra sikerült megértem és ebben sokat segített egy régi magyar közmondás.

"Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni"

Klaus Matefi összeált ideológiai támogatásban véd- és dacszövetségben Viola Zoltán, például egy Népszabadság cikkben is elhíresült szélsőséges ateista egyénnel. Viola szerkeszti Klaus Matefi honlapját, amely tele van ezotérikus reklámokkal, és az ő tanácsai alapján szerkesztik át az írásait. Viola ateistának mondott elvei, már nem is ateisták, hanem inkább az állammal erőszakszervezetbe összeforni kívánó neosztálinistáknak nevezhetőek. Nem csak a bibliát szerette volna állami erőszak alkalmazásával betiltatni, hanem az egyházak tulajdonában lévő egyetemeken szerzett diplomákat érvényteleníteni. Magában az ateizmuson belül is ateistábbnak tekintette magát és számos haladó ateista személyiséget igyekezett eltávolítani a remélt karrierje útjából.

Nos ez a két személy most egymásra talált és ebben a képtelen párosban és a képtelen horoszkóppal való horoszkópcáfolásban már csak Viola egy régebbi írásának két részlete szórakoztatóbb:

http://www.violazoli.fw.hu/horoszkop.html
Viola Zoltán: Vigyázat, ÁLTUDOMÁNY!
Horoszkópok, avagy a csillagászat prostitualizálása...

"Még most 40 évesen is újra meg újra meglep, miként képesek valakik komolyan hinni abban a szellemi szemétben, aminek horoszkóp a neve! Mégis, újra meg újra rá kell döbbenjek hogy amiképp az emberi aljasságnak nincs határa, aképp nem létezik egy annyira mély szellemi nívó, amit a titokzatosság és misztikum után sóvárgó emberi ész nem képes alulmúlni!"

"Tulajdonképpen nem is értem, miért nem lép fel államunk a horoszkópos népbutítás ellen! Ez ugyanis nem más, mint alkotmányellenes rasszizmus, új, áltudományos köntösben!"
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:34

http://www.vallasforum.hu/forum.php?id=426
IGE az emberiség szolgálatában

253. lucifer - 2011-02-18 12:57:33 - Válasz: 245. (klsmtf)
Szia Klaus .

Igen ,nagyon sok mindent összefoglaltál ebben az írásodban .

Akik a titkos társaságok beavatása által jutnak a tudáshoz,azok át is esnek egy olyan beavatáson amely által ezután a társaság ill.azok irányitása teljes hatalommal rendelkezik fölöttük.
Az ilyen "emberek" jelen vannak az életünkben ,társadalmunkban minden fontos irányitásra alkalmas helyen (még az ilyen fórumokon is).Nyilván ha az Igazságot keresed téged sem támogatni,sokkal inkább támadni és ellehetetleniteni fognak.
Mást nem tudnak vagy nem mernek tenni mert bár biztos tísztában vannak negativ tetteikkel félnek annak következményeitől,félnek szembe nézni az Igazsággal,ráadásul nagy részük még mindig olyan buta is,hogy azt hiszik az Igazság soha nem fog kiderülni.
Ezek az "emberek",no nem a mezei beavatottak akiket csak felhasználnak mint valami olcsó kis robotot,hanem az igaz irányitójuk tísztában van az élet müködésével,de már rég nem rendelkezik az Igazság,vagyis Isten által az emberek számára adott teremtő erő lehetőségével.Ezért amit el akarnak érni azt csak a még ilyen erővel rendelkező,de tudatlanságban tartásuk miatt erről nem tudó emberek irányitásával,félrevezetésével érhetik el.


254. klsmtf - 2011-02-18 13:08:47 - Válasz: 253. (lucifer)
Én egy kitartó, optimista ember vagyok, kedves Lucifer.


255. lucifer - 2011-02-18 13:15:57 - Válasz: 254. (klsmtf)
Igen azt látom :))

Csak sajnos még arra nem jöttél rá,hogy az éppen olyan emberek által írt könyvekből,írásokból akiket előző hozzászólásodban is jellemeztél soha nem fogsz tudni rájönni az Igazságra .

Talán ha félre dobnád azt a sok könyvet egy kis időre és az életedben életünkben lévő történésekre,összefüggésekre figyelnél azokat próbálnád józan "paraszti ész"szerint logikusan elemezni lehet ,hogy többre tudnál jutni .


257. klsmtf - 2011-02-18 13:28:34 - Válasz: 255. (lucifer)
Nem vagyok egy tapasztalatlan ember, de a tevékenységem kizárólagosan az általam hirdetett szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hitnek az elmélyítésére és ápolására irányul, és ezután is csak arra fog kedves Lucifer, mivel szerintem ez az egyetlen lehetségés pozitív megoldás az emberiség nagy családja számára.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:35

Korábbi vélemények:

http://www.harmonet.hu/forum/hn_vtopic. ... 2&start=30
2008.12.12. az apokalipszis kezdete?

hangya Elküldve: 2006. 09. 29. 21:25
Kedves Amanita! Nem tudom, mikor ismerkedtél meg Klaus Matefi nevével és munkásságával. én ezen a fórumon találkoztam vele és kilométerben mérhető, speciális ismereteket igénylő írásaival. A topikjai eleinte abból álltak, hogy könyörögtünk, érthetőbben, számunkra is ehető módon írjon. Eleinte merev ellenállás, orgás-morgás volt a válasz. De mi történt? Láss csodát, kis idő múltán a saját honlapján úgy fogalmazta meg a cikkeit, hogy én a mezei egyszerű is azt képzelhetem, hogy felfogom.
Sokat csípkelődtem vele annakidején, azt hiszem kijár neki az elismerés is. Még a legelvetemültebb csipkelődés közben is mérhetetlenül tiszteltem a hatalmas munkát, amit végzett és a makacs következetességet, amivel a mereven ellenálló emberek figyelmét megkísérelte felhívni rá.
Ez a propaganda nem a meggazdagodásról szól. Klaus Matefinak múltja van ezen a fórumon, had propagálja a munkáját.


http://forum.index.hu/Article/showArtic ... &na_order=

Helleluja 2007.02.11 19:53:02 © (142)
Mellesleg, igen nagyra értékelem M. Klausunk csillagászati tudományát, amikor vita nincs, ebbe ő verhetetlen, mig én valóban egy ufós is, meg repcsés is vagyok!


http://forum.index.hu/Article/showArtic ... &na_order=
A Biblia és az asztrológia kapcsolata

lángragyúlt 2007.07.20 08:38:15 © (22)
Kösz Klaus!
Igazán figyelemre méltó a munkásságod!
1000 km ide vagy oda - örülök, hogy ismerhetlek!


http://www.ezo-info.hu/forum/viewtopic.php?p=2076#2076
Nibiru és a "betlehemi csillag"

CMF HozzászólásElküldve: 2007.07.23 12:33

Lieber Klaus,

beleolvastam a tanulmanyodba, ami egy nagyon alapos munka eredmenye es Hut ab az elött, aki ilyen melyremenö kutatassal foglalkozik es ennek ellenere a vilag es egyhazunk nem akar tudomast venni egy ilyen jelentösegü munkarol.Egy gondolat azonban felmerült az olvasas közben. Nekem mint laikusnak, majdnem, hogy kinaiul hangzik az egesz, ez alatt azt ertem, hogy ha valakinek nincsenek tudomanyos ismeretei e felöl a tema felöl, a felét sowieso nem erti. Evvel csak azt akarom mondani, hogy talan ez az oka annak, hogy senkinek sincs kerdese efelöl a tema felöl. Talan könnyebb lenne a megertese ennek a temanak es talan lennenek hozzaszolasok is, ha a temat leegyszerüsitened vagy talan mindenk szamara erthetöbbe tenned.Talan meg azt is hozzatennem , hogy talan a Topic szerkesztöi is egy par film illetve könyv ajanlattal besegithetnenek a temaba, hiszen ennek a Topicnak a neve: Ezoterikus irodalom és filmek.

CMF
_________________
A felismerés a legfontosabb!


http://www.asztromokus.hu/modules.php?n ... 9168#49168
A betlehemi csillag

vega Elküldve: Csüt Szept 27, 2007 12:06 pm
Kedves Klaus!
Bár nem szoktam hozzászólni a topicodhoz, azért szoktam olvasgatni, mert érdekel a téma. Tudásod és mérhetetlen energiád lenyűgöz, és azt hiszem a Mókus olvasói közül nem én vagyok az egyetlen, aki azért nem szól hozzá érdemben a témához, mert ismereteink igen hiányosak a mitológia vagy akár a történelem terén. Az igazság az, hogy nem is igazán értem, mit akarsz sugallani vagy üzenni az embereknek a felfedezéseddel. Néha úgy érzem, a sokat ismételt terjengős mondatok helyett többet segítene néhány érthető, lényegre törő mondat. Most végül is a fenti írás késztetett hozzászólásra, amit Viola Zoltántól idéztél be. Azt kérdezném tőled, egyetértesz-e azzal, amit ő írt? Én úgy érzem, ebből az emberből a sötétség árad (persze lehet, hogy ez csak az én véleményem), már a honlapod olvasgatása közben is kiakasztott, és a helyedben én nem tudnám felvállalni, hogy egy ilyen pali méltassa a munkásságomat. Kíváncsi lennék például, hogy valóban csupán babonás spekulációnak tartod-e az asztrológiát, mint ahogy azt a cikk szerzője állítja? Hogy lehet ilyet állítani, mikor felfedezésed épp a földi történések és az égi konstellációk közötti egyértelmű analógiákra mutat rá? Mitől hiteltelen történelmileg a kereszténység, és mi az óriási csalás lényege?
Üdvözlettel: Gyuri
_________________
www.asztrosziget.hu


http://www.harmonet.hu/forum/hn_vtopic. ... c&start=30
Jézus feltámadása, Pál találmánya...

Magna Elküldve: 2007. 11. 20. 13:52
Hű, de izgalmas téma, még egy "hitetlennek" is. Gratulálok!


Magna Elküldve: 2007. 11. 23. 13:02
Ateista vagyok. Nemrégiben beszélgettem egy katolikus lelkésszel és hasonló témákat feszegettem, természetesen nem ilyen magas szinten, mint most Klaus. Csalódnom kellett, mert a köztiszteletben álló egyházfi valamennyi témában felmerülő kérdésemre megdöbbentő közhelyekkel válaszolt és meg sem próbált konkrétumokkal érvelni. A legfőbb érve az volt, hogy „Azt már mindenkinek illene tudnia, hogy hitbéli kérdésekben nem az agyával, hanem a szívével gondolkodik az ember.” (?)

Amikor azt próbáltam firtatni, hogy Ádám és Éva miként népesítette be a Földet, amikor négyen voltak (Ádám, Éva, Kain, Ábel), erre pedig egyenesen azzal válaszolt, hogy „Ezzel nem szabad foglalkozni!” (?)

Feladtam. A legszívesebben most arra bíztatnám a lelkész urat, hogy jöjjön el a HarmoNet-re és olvasgassa Klaus Matefi alapos tanulmányát.


Klonilla Elküldve: 2007. 12. 15. 18:23
Kedves Klaus !

Őszinte gratulációm ehhez a hatalmas anyaghoz, ami valóban bizonyító erejű ! Engem meggyőzött !!

Csak most bukkantam erre a topikra, bevallom a szövegtudásom a Bibliából nagyon gyenge.
Csodálom, hogy átlátod a sokszor ellentmondó kijelentéseket.
Idézel valakit, " hogy a bibliát nem ésszel, hanem szívvel kell megérteni és elfogadni... nem kell benne logikát keresni".

Pontosan a szivem mondatja velem, hogy a sok kegyetlenség, gonoszság, egymás ellen elkövetett bűn ami süt az ószövetségből és a vak engedelmesség, az alá és fölé rendelése embereknek nem lehet a jó Isten szava és akarata !

Shaul rabbival kapcsolatban egy középkori történet jut eszembe... (lehet hogy nem illik ide teljesen, akkor bocs ! )

A csodálatos kultúrájú etruszkok eredete mai napig megfejtetlen.
1498-ban egy bizonyos Annio di Viterbo, VI Sándor pápa titkára egy könyvben - 17 általa hamisított ókori irással - igyekezett bizonyítani, hogy az etruszkok nyelve a héber/arámi volt és az özönvizet túlélő Noé és családja a bárka megfeneklése után az Ararát hegyéről egyenesen Etruriába- Toszkanába települtek.

Nem tudom hogy, de kiderült a hamisítás...
_________________
Üdv.: Klonilla


http://www.canadahun.com/forum/t6944-jz ... uzama.html (a topic törölve lett...)
migoo 2007-12-31, 01:03 PM
kutatás lenne?
Üdv.

Próbáltam követni írásaid itt a fórumban. Megmondom őszintén volt ami tetszett és volt ami nem.
Néha csak leírtál egy adatot és annak magyarázatára értelmezésére nekem mint kis embernek nem sok esélyem van-volt.
Bocsánat na nem ez lett volna a célod és mint tudományos munkát mutattad be a "beavatottaknak".

25.04.01. dátum horoszkópjában én nem találtam se T-t se keresztet olyat nem amilyet más dátumokban nem láthatok.

Nem hiszek abban hogy a világban nem születhetett abban az időpontban (i.e. 8. 02.10.) más ember. Tudom pontosítani lehet a születést eseményekből. Azt viszont nem hiszem hogy a rómaiak este 22 óra után hajtanának végre egy keresztrefeszítést.
Éli, éli lama sabaktani-ezt nem arámi nyelven értve-gyengülök, gyengülök sötétség borul arcomra.

Bocs az értetlenkedésemért.


alberth 2007-12-31, 01:42 PM
Kedves Migo!
Én nem vagyok olyan jó asztrológus, mint Klaus, csak érdeklődő műkedvelő, de azt ajánlom neked, hogy vedd komolyan. Ő nem a ,,hasára csap" és úgy informál.
De összevetheted más kutatókkal is munkáját, s bizony láthatod, tudja ő, hogy mit keres...
Nem tudok óarámiul, de a fordításod kétlem hogy azt az információt hordozná, amit leírtál! Honnan vetted egyáltalán?


migoo 2007-12-31, 02:32 PM
ok
A fordítás szanszkrit..bocs...
A TAN KAPUJA buddhista főiskolán utána járhatsz. Bp Börzsöny u. 11.
És hogy miért pont ezen a nyelven?
Hol volt Jézus 12-31 éves kora között?

Klaus Matefi-t nem kritizálom....á..

sőt...tetszik amit ír..tisztelem amit keres...

Szerintem az nem hiba ha én másképpen látom a dolgokat.

Nálam már az alapoknál megdöl az egész. Jézus?
Nem lehet hogy Sabbatai Cevi foglalkozott az asztrológiával és rájött hasonló a képlete Jézuséval, aki számomra fantom a történelemben, hisz nincsenek pontos adatok róla, és ugy döntött híres vagy hírhedt lesz.

Biblia mint pontos adatforrás olyan mintha az étkezéseink szerint számlálnánk a napokat. Hiányos, megmásított....stb

Fontos: Mindez az én véleményem!

http://www.onlinewebservice6.de/gastbuch.php?id=120828

Csilla Kassai (http://www.5rol6ra.hu) schrieb am 11.06.2008 um 08:21 Uhr:
Kedves Klaus!

Egyszerûen nem találok szavakat! Gratulálok a kutatómunkához és az eredményhez!
Sok idõt fogok még itt eltölteni, az már egyzser biztos!
Örülök a kozmikus alapoknak! Éreztem én, hogy ennyi "véletlen" nincs!

Kívánok továbi sok sikert!

Kassai Csilla


András schrieb am 06.08.2007 um 03:07 Uhr:

Üdvözlöm!
Örülök, hogy megtaláltam a honlapját!
Nagyon érdekes és új információkat válaszokat adott nekem, amelyeket már régóta kerestem.
Egy dolog azonban szemet szúrt nekem: Ön azt írja Jézusról, hogy nem azonos Krisztussal. Én ezzel nem értek egyet, hiszen Õ a felkent, õ kapott szerepet, hogy elvegye a világ bûneit, és Õ fog visszajönni, a végsõ itéletkor! Lehet, hogy csak félreértettem magát. Várom válaszát! Tisztelettel: András
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:36

http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 0&t=000264
Ajánlott linkek

Klaus Matefi 2011. november 22. 07:30 | Sorszám: 191
Megnyugtatóbb lenne, ha egy Ön által kezdeményezett eszmecsere keretén belül az igazság felderítése lenne a célja, kedves Keresztkem, ugyanis a ködösítésre, locsogásra kár az embernek a drága idejét pazarolnia.
Szeretettel
Klaus


keresztkem 2011. november 22. 15:52 | Sorszám: 192
A "ködösítés meg a locsogás" az Ön "műfaja"--kedves Klaus--NEM AZ ENYÉM!Mert ön--sajnos--csak azt hiszi, hogy az "igazságot deríti föl", valójában azonban ködösit és locsog, mint egy falusi vénasszony.Ráadásul nincs is tudatában mindennek, olyannyira primitiv--ezért én imándkozom Önért, mást nem tehetek.
A locsogást meg SEBESEN TESSÉK BEFEJEZNI, mert az Ön hadova dumájából mely akkora baromságokat "közöl", hogyha beadnák egy hortobágyi szürkemarhának attól megvész-ne, már minden normális embernek elege van--kedves Klaus--úgyhogy azt TÉNLEG jobb ha abbahagyja--Ön és NEM MÁS. Az IGÉ-t meg az ilyen hóttbaromságokat meg jobb ha lehúzza a klozettba'--oda való.Pfúj!
Keresztényi szeretettel ajánlom mindezt.


Klaus Matefi
Ima helyett hasznosabban tenné kedves Keresztkem, ha türelmesen, és előítélettől mentesen tanulmányozgatná az írásaimat:

ITT megtalálja őket.

Persze lehet így is hozzáállni a kérdéshez:

Kép


keresztkem 2011. november 23. 06:33 | Sorszám: 194
NEM TESZEM!--kedves Klaus,mert tudom, hülyeségeket beszél és ír.Viszont:
"..Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Lk 21,12-19.."
Ezt tudom, nagyon tudom.
Főleg a katolikusokat bántják és cikizik, meg baromságokkal PERTRAKTÁLJÁK(!)--pontosabban: próbálják meg PERTRAKTÁLNI, ám nem sikerül senkinek(!), hála Istennek-- őket.Ám NEM BAJ mert az Úr megmondta a "föntieket", s így mi Vele biztonságban és szelidségben vagyunk-- a sok agressziv hülyeség és valótlanság ellenére is!
Irásait meg természetesen OLVASATLANÚL "ad acta" teszem.És inkább mégis imádkozom Önért úgy, ahogyan mi római katolikusok szoktuk.EZ ÖNNÉL SOKKAL NAGYOBB HATALOM! NYUGODJÉK MEG KÉREM: VELÜNK SZEMBEN ÖN CSAK VESZTES LEHET! Ez 1000%-tól BIZTOSABB!!!
Keresztényi szeretettel:
keresztkem


Klaus Matefi 2011. november 23. 07:16 | Sorszám: 195
A bejegyzéséből is kitűnik kedves Keresztkem, hogy maximálisan félreérti, vagy félre igyekszik magyarázni a tevékenységemet. Senkit és senkiket nincsen szándékomban, és nem is volt "cikizni". Én vallásfilozófiával és vallástörténelemmel kapcsolatosan felmerült problémákat, szerintem jogos kételyeket vizsgálok, melyek kifejezetten vallásfórumokra illő témák. A megvitatásuk szerintem időszerű egy új kozmikus korszak hajnalán, 12 éve "Jézus második eljövetelét" követően, az ignorálásuk pedig még jobban arra látszik utalni, hogy nem alaptalanok a felmerült kérdések.

Ilyenek pl. Isten mibenléte, a lélek halhatatlansága, vallásetikai sugallatok milyensége, vallástörténelem hitelessége, vallások misztériumainak a kozmikus kapcsolatai, stb.. Leginkább az ábrahámita vallásokkal kapcsolatos a kutatási tevékenységem, mivelt azokkal foglalkoztam eddig behatóbban, és az európai ember számára ezek ismertebbek.

Nagyon helytelen tehát a magyarázata. Ön olyan dolgokat méltat könnyedén és következetesen lebecsülő, negatív jelzőkkel, melyekhez szemmel láthatólag nem ért kellőképpen, viszont szerintem a realitást képviselik. Ezek motiváltak egy emberközpontú egyháznak (IGE) a tervezetére. Ha felmerülnek kérdések, nem hajlandó rájuk reagálni egyáltalán, vagy kielégítően, meggyőzően, hanem egyszerűen hülyének igyekszik a másikat beállítani... Ez nem vall konstruktív hozzáállásra, és főleg akkor nem, amikor Ön kezdeményezte a vitát...
Szeretettel
Klaus
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:37

Az elmúlt években a nyilvános tevékenységem során számos dícséretben, bíztatásban volt részem, de legalább annyi lebecsülésben, megaláztatásban és megfélemlítési kísérletben. Mind a kettő motiválólag hatott és hat rám. Az első az érthető módon, az utóbbi pedig azért, mert meg vagyok a kutatási eredményeim helyességéről győződve, így még úgyis igyekszem ezeket egyre közérthetőbb és tökéletesebb formába önteni abból a célból, hogy a tagadók, a kétkedők is elismerjék azokat.

Aki egy kicsit is tisztában van a misztériumok mibenlétével és jelentőségével, az azt is tudja, hogy az érdekeltek a történelem folyamán kíméletlenül megakadályozták ezeknek a felderítését.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Re: Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:37

http://www.asztromokus.hu/modules.php?n ... pic&t=5701
Vallások - misztériumok

dagikacsa Elküldve: Szomb Dec 03, 2011 1:12 am
Kedves Klaus!

Erőt és kitartást!
Köszönjük, hogy megosztja velünk kutatásainak eredményeit.
Lelkesen olvasom az eszmefuttatásokat -azt hiszem, sokak nevében beszélek.
További jó munkát kívánok!


Klaus Matefi Elküldve: Szomb Dec 03, 2011 11:41 am
Kedves Dagikacska!

Köszönöm a bejegyzését! Sajnos sokkal több az ellenfelem, mint a támogatóm, de ezt megértéssel veszem tudomásul, hiszen melyik vallásnak, vagy titkos társaságnak lehetne az érdeke a kutatásomat támogatni és elismerni?

Szeretettel

Klaus

u.i. Javasolnám a fórumomat, ahol sok érdekes témát dolgoztam már ki, és ezek száma egyre csak szaporodik.


dagikácska Elküldve: Szomb Dec 03, 2011 12:27 pm
Igen, köszönöm, néhány napja fedeztem fel a fórumot és nagyon tetszik.
Elképesztő távlatokat villantanak fel az összefüggésbe hozott információk.
Külön méltányolandó a tárgyilagosságra való törekvés: tapasztalatom szerint ugyanis -legyen szó bármilyen tudományos munkáról- sok kutató ezen a ponton csúszik el.
Megint csak azt kell mondanom: köszönjük!

További szép napot !
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Nächste

Zurück zu "A Vallás-Filozófia-Ezotéria Fórumhoz hasznos magyarázatok"

 
cron