Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 5107

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:32

http://asztromokus.hu/modules.php?name= ... &start=208
Sirius21 Elküldve: Vas Okt 30, 2005 7:51 pm
Tisztelt Klaus Matefi!

Klaus Matefi hat geschrieben:Kedves Sirius21! Mielőtt én elkezdtem a fórumtevékenységemet Magyarországon, Önt is megpróbáltam több ízben e-mail-en keresztül elérni, de sajnos sikertelenül. Örömömre szolgál, hogy megkésve bár, de sikerült a kapcsolatfelvétel.

Üdv


Szintén örömömre szolgál, sőt megtisztelő egy ennyire felkészült, és óriási lexikális és ezoterikus tudást képviselő emberrel kapcsolatba lépni.
Sokat tanultam már ediigi hozzászólásaiból is, de természetesen nem mindenben értünk egyet - de hát erre való a fórum!

Első dolog talán, hogy bár a műveltséget elengedhetetlennek és fontosnak tartom, a racionalitást, ami megmérgezi életünket, eltávolít hitünktől, megöli a lelket - hosszabb távon megöl mindent és mindannyiunkat - már kevésbé. Nem véletlenül a transzcendens átalakulást, vertikális kitörést, az újjászületést a Plútó a két agyféltekét öszzekötő és szétválasztó merkúri szerv megsemmisítésével kezdi, öszzekapcsolva és egyesítve ezzel a tudatos és tudattalan ént, akadálytalan, szabad utat nyitva ezzel a kollektív tudattalan neptuni, transzcendens lelki mélységei - ahol a démonikus erők mellett az egyetemes szeretet is lakik -, és a legfényesebb szellemi ragyogás uránikus, jézusi magaslatai között. Az így kialakuló transzcendens háromszögben a racionalitás helyét az intuíció és a feltétel nélküli, áldozatkész szeretet, a Plútó újjátermtő erejével váltja fel.

Másik dolog talán, hogy bár az asztrológia semleges tudomány - nem tesz különbséget soláris (isteni) és lunáris (világi) értékrend között - az embernek mégiscsak le kell tennie a voksát, és előtérbe helyezni egyiket, vagy másikat. Erről szól az élete.

A Templomos rend rejtélyes története engem is rendkívül érdekel, és lebilincselő volt, amit hozzászólásaiban olvastam. De nem vagyok képes elhinni, hogy bármilyen sötét, mágikus praxis tapadna is a Rendhez. Gondoljon csak a Szép Fülöp általi üldöztetés során elkövetett tömeges és embertelen kínzásokban a Rend testvérei általi vallomások egybehangzó pozitív tartalmára! Valamint az utolsó Nagymesternek a máglyán elmondott utolsó mondataira.

A mágia és a mágusok amúgy is sötét erők uralma alatt állnak, és bár kétségkívüli a kapcsolatuk a természetfelettivel, az átalakulás - beavatás - tökéletlenül sikerült, nem történt teljes újjászületés, így a természetfeletti erők közül inkább a démonikus erőkkel állnak kapcsolatban. A mágia mindig (személyes) hatalomra tör, és teszi pedig ezt transzcendens eszközök és képességek hiányos birtoklása segítségével. Eliphas Lévi A nagy mágia dogmája és rituáléja című könyvét annál a résznél hagytam abba olvasni, amikor kijelentette, hogy a szeretet káros a mágus számára. Crowley múlhatatlan érdeme - amit horoszkópja is mutat -, hogy megalkotta talán minden idők legnagyszerűbb tarot kártyáját.

A Sion renről keveset tudok, persze elkápráztatják az embert a nagy nevek, de hogy a világ vezetőjét innen válasszák, már önmagában nem jól hangzik. A világon az Ördög a helytartó, és vele a bukott angyalok kormányoznak - a keresztény ezoterikus angyali hierarchiában a Hatalmasságok és Erők csoportjából, akik vele tartanak.

Sokat tanultam hozzászólásaiból, építő jellegűek, precízek, pontosak és jelentős műveltségről árulkodnak.

Üdv: Sirius 21
_________________
"A delejtő emberekről beszélek, az érzékenyekről, és az értelmes szomorúakról."- Ady
Web: http://www.sirius21.hu
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:32

http://asztromokus.hu/modules.php?name= ... c&start=78
JÉZUS horoszkópok
Sulamit Elküldve: Pént Jan 13, 2006 9:46 am
Kedves AsztroMókusok!

Fentiekben olvashatjátok Klaus Matefi teljes szövegét indoklásokkal arra vonatkozóan, hogy ő miért az adott konstellációkat tartja indokoltnak Jézus születésének és keresztre feszítésének vonatkozásában!

Az alábbiakban én - ahogy a többi tanulmányokkal kapcsolatban is tettem - kommentár nélkül közölném a nyolcágú "betlehemi" csillagot ábrázoló képet és a Klaus szerinti Jézus-születési és keresztrefeszítési horoszkópokat!

Üdvözlettel: Sulamit


Sulamit HozzászólásElküldve: Pént Jan 13, 2006 9:54 am
Kedves AsztroMókusok!

Általánosságban foglalkoztat engem egy-két kérdés, egy-két gondolat ezzel a témakörrel kapcsolatban! Eddig csak azt tettem, hogy mások eddig általam olvasott vagy hallott gondolatait megosztottam Veletek, most engedjétek meg, hogy ezeket a kérdéseimet feltegyem Nektek:

1. Hogyha az "ÉGI JEL" - amiről szólnak az írások - fizikailag látható volt, akkor miért nem tudta mindenki, aki ezt a JEL-et látta, hogy megszületett a Megváltó?

Hogyha pedig nem volt effektíve, fizikailag látható ez a JEL, csak a 3 "király", mágus vagy bölcs "látta" ezt a JEL-et pl. egy elkészített horoszkóp valamilyen konstellációjában, akkor a mai asztrológusok számára miért nem egyértelmű, hogy mi volt ez a jel?

2. Vajon napjainkban, amikor egy új kor hajnalán élünk, felismernék-e a mai asztrológusok ezen új kor avatárjának eljöttét jelző asztrológiai JEL-et, konstellációt?

Tudom a Vízöntő kor avatárjának jelentősége, az ő szerepe nem lenne olyan nagy, mint Jézusé, aki nemcsak a Halak-korszak megváltója ill. megjelenítője, hanem egy egész nagy Plátói év megtestesítője, avatárja volt B. S. szerint, de erre a kérdésre a válasz akkor is, mindenképpen érdekelne! Sok hasonló témájú előadáson feltettem már ezt a kérdést az előadónak, de nem akadt még senki, aki válaszolni tudott volna rá!

Klaus gondolatmenete tulajdonképpen mindkét kérdésre elfogadható válaszként, de én a többiek gondolataira, válaszaira is kíváncsi lennék, akik asztrológusnak vallják magukat, és természetesen azokéra is akik nem asztrológusok!

Kíváncsian várom hozzászólásaitokat!

Üdvözlettel: Sulamit
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:33

http://mek.niif.hu/05300/05304/05304.htm
Viola Zoltán: Léttudomány
Mit ajándékozzak karácsonyra a gyermeke(i)mnek, barátaimnak?

A születésekor állítólag megjelenő betlehemi csillagot próbálták már sokféleképp beazonosítani, pld üstökösnek tekintve, mindezideig azonban nem született e kérdéssel kapcsolatban valóban tudományos igényűnek mondható, korrektnek tűnő elemzés. Szerencsére nem sokkal ezelőtt azonban áttörés következett be e téren, mely igencsak meglepő, ugyanakkor azonban teljes mértékben lehetséges megoldást kínál a Jézus-kérdésre!

E könyvnek természetesen nem lehet a célja, hogy az adott tanulmányt teljes terjedelmében beidézze, emiatt itt szigorúan csak a végkövetkeztetések bemutatására szorítkozunk, s a tanulmány gondolatmenetének vázolására. Akit a konkrét részletek érdekelnek, az e célból keresse fel a tanulmány szerzőjét, illetve honlapját. A vonatkozó elérhetőségeket e fejezet végén megadjuk.

Véleményem szerint a szóban forgó tanulmány a jelenkor egyik legjelentősebb mitológiai és vallástudományi felfedezése. Mint minden nagy áttörésnél lenni szokott, szerzője sokáig a megnemértés, félremagyarázás és gúny falába ütközött, ahol meg csak lehetett, egyszerűen agyonhallgatták (főleg egyházi körökben természetesen...). Valójában ennek még most sincs vége teljesen, bár megítélése már változóban van. Végeredményben nem is lehet csodálkozni e fogadtatáson, mert témája két szempontból is igen hálátlan: egyrészt az emberek nem szoktak örvendeni neki, ha szembesítik őket azzal a ténnyel, hogy lényegében egy óriási csalás áldozatai (a Szerző még jól is járt hogy most született: a középkorban, tudjuk, a rossz hír hozóját gyakran lenyakazták...), másrészt a tanulmány igencsak nehezen érthető, mert számos asztrológiai szakkifejezést alkalmaz! Sietek azonban megjegyezni, hogy szó sincs arról, miszerint a szerző az asztrológiának csinálna propagandát, vagy akár csak hinne is ebben!

Lássuk tehát a lényeget. Az illető úr, a magyar származású Klaus Matefi, akit bátran tarthatunk profi mitológiakutatónak, abból a zseniálisan egyszerű elgondolásból indult ki, miszerint Jézus születésénél csillagot emlegettek, kereszthalálánál meg napfogyatkozást, ami szintén csillagászati esemény. Vagyis amikor Jézus született, tulajdonképpen egy csillag született, amikor meghalt, egy csillag kimúlt! Ám abban a korban csillagászok még nem voltak! Csillagászok nem, de asztrológusok igen, s asztrológusnak könnyen tekinthetők bizonyos értelemben a "háromkirályok" is, elvégre "csillagot követtek". Az is tudvalevő, hogy a Biblia rengeteg szimbólumot, jelképet tartalmaz (pláne a "Jelenések Könyve"), amit nem szabad szó szerint érteni! Mi van ha itt igazából valami csillagászati eseményről van szó, amit az akkori babonás emberek asztrológiai szemszögből értelmeztek, s jelképekbe csomagolva írták le?! Ez bizony egyáltalán nem valószínűtlen feltételezés, tekintettel rá hogy gyakorlatilag minden vallásnak az asztrológia az alapja, legalábbis az ókori Mezopotámia civilizációja óta, merthogy ott találták ki az asztrológia áltudományát. Minden valamire való mitológiakutató tudja, hogy a sumér istenek egy-egy csillagnak felelnek meg, számos legendájuk csillagászati eseményeket beszél el, természetesen úgy, hogy a benne szereplő csillagok és bolygók neve helyett istenek nevét használják; de ugyanez igaz a régi görög regék és mondák túlnyomó többségére is! Erről nem is írok többet, de nem is kell, a megfelelő szakirodalomban utána lehet nézni. Más népeknél is ez a helyzet; ezek közül számos még nagyon is élt és virult a kereszténység születésekor! (Még a görög filozófiai iskolák is...) Klaus Matefi igazán semmi különöset nem tett, mindössze merészelte gondolatait függetleníteni a megszokott gondolkodási sztereotípiáktól, abból indult ki, hogy a kereszténység semmi esetre sem "szentebb" mint más vallások - ha pedig így van, lehet hogy ez a hitrendszer is beilleszkedik a többi vallás sorába, és ennek is csillagászati, "kozmikus" eredete van?! Természetesen nem misztikus értelemben, hanem úgy, hogy ez is asztrológiailag értelmezhető eseményeken alapszik?

Elkezdett tehát kutatni e téren, és kiderült, hogy jó nyomon jár. Zseniálisan egyszerű feltételezése értékes gyümölcsöket hozott. E helyütt teljes mértékben mellőzve az asztrológiai bizonyítékokat, a következőképp foglalhatjuk össze eredményeit:

Abban az időtartományban, melyben a bibliai Jézus-sztori játszódik, egy bolygóegyüttállás volt megfigyelhető az égbolton. Ennek a konjunkciónak (bolygóegyüttállás) a "főszereplői" a Nap, a Hold, valamint a Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták voltak.

A "betlehemi csillag" csak azok által szerkeszthető ki, akik ismerik az idők folyamán megjelent "Jézus-konstellációk" helyeit a Zodiákusban.

A betlehemi csillagot nyolc ill. kilenc (a kilencedik közel azonos helyre esik, mint az első!) egymás utáni jézusi konstelláció ismeretében lehet kiszerkeszteni. Jézus idejében, mint minden esetben ennek az öt planétának az együttállása két év különbséggel megismétlődött, de mivel a második volt a pontosabb konjunkció, ezért ezt kell a betlehemi csillag kiszerkesztésénél figyelembe venni. A csillag többi csúcsát a közelítőleg 136 évenként a Zodiákusban ismétlődő együttállások helyei adják.

Azaz, a híres "betlehemi csillag" nem valamiféle az égen is látható tünemény volt!

Jézus kereszthalálakor pedig a születés idején együttállt planéták egy "T" keresztet alkottak.

Manapság ezt már könnyű ellenőrizni horoszkópkészítő számítógépprogramokkal; Klaus Matefi honlapján azonban megtalálhatók természetesen a horoszkópok is, csakúgy mint a megfelelő időpontok.

Na már most az asztrológia nem Jézussal született; természetesen sok-sok évvel sőt évszázaddal korábban is már ki tudták számolni egyesek, hogy majd ekkor meg akkor hogyan fognak állni a bolygók! Eképp egyáltalán nem lehetetlen az, hogy Jézus születését megjövendölték; tudniillik az egyes bolygókhoz és ilyen-olyan állásaikhoz az akkori emberek különböző "hatásokat" képzeltek-feltételeztek. Bizonyos ezoterikus spekulációk alapján úgy vélték, a megfelelő csillagállás alatt majd be kell következnie a Messiás eljövetelének. A Messiás természetesen a meghaló és feltámadó istenek népes csapatába illeszkedett, azaz nemcsak megszületnie, de elhaláloznia is illett, hasonlóan a Naphoz ami szintén nemcsak felkél de le is nyugszik; e halál sem következhetett be akármikor, csak megfelelő csillagállás esetén, hiszen az akkori embereknek a csillagok tisztelete, s a belőlük jóslást kihámozni kívánó igyekezete átitatta az egész gondolkodásmódjukat! Ezt a történetet pedig jelképes formába öntötték, megszemélyesítve a bolygókat - a három "napkeleti bölcs" is egy-egy bolygónak felel meg - és így alakult ki Jézus története!

Mindezt természetesen rendkívül elnagyoltan mondtam el, de a részletek iránt érdeklődők keressék fel bátran a szerző honlapját, vagy írjanak levelet neki:

Honlap: http://klausmatefi.birodalom.net
E-mail: klaus.matefi@googlemail.com vagy klaus_matefi@web.de
Postacíme: Klaus Matefi
Hintere Gasse 4., 73529 Schwäbisch Gmünd Deutschland

(Címének közreadása nem tekinthető indiszkréciónak, mert számos internetes fórumban közreadta derék mitológiakutatónk).

Az említett honlapon még nagyon sok érdekes írása lelhető fel.

Na már most Klaus Matefi magyarázata rendkívül valószínű, mindenesetre ez az a magyarázat, amit az eddig hallottak közül én egyelőre a leghihetőbbnek és leglogikusabbnak tartok. Jó lesz emlékeztetnem rá mindenkit ismételten, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő az asztrológiának csinálna reklámot, aminthogy én sem: ő ért az asztrológiához, de nem hisz benne! Ért hozzá, emiatt ki tudja számolni, hogy a régen élt emberek miben hittek. Az asztrológia nem tudomány, hanem áltudomány; az ellenben történelmi tény, hogy a régi emberek hittek az asztrológiában, márpedig a régi hiedelmek kutatását mitológiakutatásnak nevezik, és ez már igenis tudomány! Klaus Matefi elmélete tudományos módszerekkel ellenőrizhető, verifikálható és falszifikálható, emiatt teljes mértékben kiállja a tudományosság kritériumait. Mindezideig épp hogy ez a legtudományosabb elmélet, amivel találkoztam a betlehemi csillaggal kapcsolatban.


http://mek.niif.hu/05200/05243/05243.htm
Viola Zoltán: Az evidencializmus

A kereszténység történelmi hiteltelensége

Jézusról könyvtárnyi irodalom keletkezett már, érdekes módon azonban még azt sem döntötték el, mert nem tudható, pontosan mikor is született! Ez roppantmód érdekes, ha egyszer e vallásnak ennyire központi szerepe e figura! Ez ha nem is bizonyítja azt hogy ne lett volna történelmi személy, de legalábbis kételyeket ébreszt bennünk valós létezésével kapcsolatban. A születésekor állítólag megjelenő betlehemi csillagot próbálták már sokféleképp beazonosítani, pld. üstökösnek tekintve, mindezideig azonban nem született e kérdéssel kapcsolatban valóban tudományos igényűnek mondható, korrektnek tűnő elemzés. Szerencsére nem sokkal ezelőtt azonban áttörés következett be e téren, mely igencsak meglepő, ugyanakkor azonban teljes mértékben lehetséges megoldást kínál a Jézus-kérdésre!

E könyvnek természetesen nem lehet a célja hogy az adott tanulmányt teljes terjedelmében beidézze, emiatt itt szigorúan csak a végkövetkeztetések bemutatására szorítkozunk, s a tanulmány gondolatmenetének vázolására. Akit a konkrét részletek érdekelnek, az e célból keresse fel a tanulmány szerzőjét, illetve honlapját. A vonatkozó elérhetőségeket e fejezet végén megadjuk.

Véleményem szerint a szóban forgó tanulmány a jelenkor egyik legjelentősebb mitológiai és vallástudományi felfedezése. Mint minden nagy áttörésnél lenni szokott, szerzője sokáig a megnemértés, félremagyarázás és gúny falába ütközött, ahol meg csak lehetett, egyszerűen agyonhallgatták (főleg egyházi körökben természetesen...). Valójában ennek még most sincs vége teljesen, bár megítélése már változóban van. Végeredményben nem is lehet csodálkozni e fogadtatáson, mert témája két szempontból is igen hálátlan: egyrészt az emberek nem szoktak örvendeni neki, ha szembesítik őket azzal a ténnyel, hogy lényegében egy óriási csalás áldozatai (a Szerző még jól is járt hogy most született: a középkorban, tudjuk, a rossz hír hozóját gyakran lenyakazták...), másrészt a tanulmány igencsak nehezen érthető, mert számos asztrológiai szakkifejezést alkalmaz! Sietek azonban megjegyezni, hogy szó sincs arról, miszerint a szerző az asztrológiának csinálna propagandát, vagy akár csak hinne is ebben!

Lássuk tehát a lényeget. Az illető úr, a magyar származású Klaus Matefi, akit bátran tarthatunk profi mitológiakutatónak, abból a zseniálisan egyszerű elgondolásból indult ki, miszerint Jézus születésénél csillagot emlegettek, kereszthalálánál meg napfogyatkozást, ami szintén csillagászati esemény. Vagyis amikor Jézus született, tulajdonképpen egy csillag született, amikor meghalt, egy csillag kimúlt! Ám abban a korban csillagászok még nem voltak! Csillagászok nem, de asztrológusok igen, s asztrológusnak könnyen tekinthetők bizonyos értelemben a "háromkirályok" is, elvégre "csillagot követtek". Az is tudvalevő, hogy a Biblia rengeteg szimbólumot, jelképet tartalmaz (pláne a "Jelenések Könyve"), amit nem szabad szó szerint érteni! Mi van ha itt igazából valami csillagászati eseményről van szó, amit az akkori babonás emberek asztrológiai szemszögből értelmeztek, s jelképekbe csomagolva írták le?! Ez bizony egyáltalán nem valószínűtlen feltételezés, tekintettel rá hogy gyakorlatilag minden vallásnak az asztrológia az alapja, legalábbis az ókori Mezopotámia civilizációja óta, merthogy ott találták ki az asztrológia áltudományát. Minden valamire való mitológiakutató tudja, hogy a sumér istenek egy-egy csillagnak felelnek meg, számos legendájuk csillagászati eseményeket beszél el, természetesen úgy, hogy a benne szereplő csillagok és bolygók neve helyett istenek nevét használják; de ugyanez igaz a régi görög regék és mondák túlnyomó többségére is! Erről nem is írok többet, de nem is kell, a megfelelő szakirodalomban utána lehet nézni. Más népeknél is ez a helyzet; ezek közül számos még nagyon is élt és virult a kereszténység születésekor! (Még a görög filozófiai iskolák is...) Klaus Matefi igazán semmi különöset nem tett, mindössze merészelte gondolatait függetleníteni a megszokott gondolkodási sztereotípiáktól, abból indult ki hogy a kereszténység semmi esetre sem "szentebb" mint más vallások - ha pedig így van, lehet hogy ez a hitrendszer is beilleszkedik a többi vallás sorába, és ennek is csillagászati, "kozmikus" eredete van?! Természetesen nem misztikus értelemben, hanem úgy, hogy ez is asztrológiailag értelmezhető eseményeken alapszik?

Elkezdett tehát kutatni e téren, és kiderült hogy jó nyomon jár. Zseniálisan egyszerű feltételezése értékes gyümölcsöket hozott. E helyütt teljes mértékben mellőzve az asztrológiai bizonyítékokat, a következőképp foglalhatjuk össze eredményeit:

Abban az időtartományban, melyben a bibliai Jézus-sztori játszódik, egy bolygóegyüttállás volt megfigyelhető az égbolton Ennek a konjunkciónak (bolygóegyüttállás) a "főszereplői" a Nap, a Hold, valamint a Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták voltak.

A "betlehemi csillag" csak azok által szerkeszthető ki, akik ismerik az idők folyamán megjelent "Jézus-konstellációk" helyeit a Zodiákusban.

A betlehemi csillagot nyolc ill. kilenc (a kilencedik közel azonos helyre esik, mint az első!) egymás utáni jézusi konstelláció ismeretében lehet kiszerkeszteni. Jézus idejében, mint minden esetben ennek az öt planétának az együttállása két év különbséggel megismétlődött, de mivel a második volt a pontosabb konjunkció, ezért ezt kell a betlehemi csillag kiszerkesztésénél figyelembe venni. A csillag többi csúcsát a közelítőleg 136 évenként a Zodiákusban ismétlődő együttállások helyei adják.

Azaz, a híres "betlehemi csillag" nem valamiféle az égen is látható tünemény volt!

Jézus kereszthalálakor pedig a születés idején együttállt planéták egy "T" keresztet alkottak.

Manapság ezt már könnyű ellenőrizni horoszkópkészítő számítógépprogramokkal; Klaus Matefi honlapján azonban megtalálhatók természetesen a horoszkópok is, csakúgy mint a megfelelő időpontok.

Na már most az asztrológia nem Jézussal született; természetesen sok-sok évvel sőt évszázaddal korábban is már ki tudták számolni egyesek, hogy majd ekkor meg akkor hogyan fognak állni a bolygók! Eképp egyáltalán nem lehetetlen az, hogy Jézus születését megjövendölték; tudniillik az egyes bolygókhoz és ilyen-olyan állásaikhoz az akkori emberek különböző "hatásokat" képzeltek-feltételeztek. Bizonyos ezoterikus spekulációk alapján úgy vélték, a megfelelő csillagállás alatt majd be kell következnie a Messiás eljövetelének. A Messiás természetesen a meghaló és feltámadó istenek népes csapatába illeszkedett, azaz nemcsak megszületnie, de elhaláloznia is illett, hasonlóan a Naphoz ami szintén nemcsak felkél de le is nyugszik; e halál sem következhetett be akármikor, csak megfelelő csillagállás esetén, hiszen az akkori embereknek a csillagok tisztelete, s a belőlük jóslást kihámozni kívánó igyekezete átitatta az egész gondolkodásmódjukat! Ezt a történetet pedig jelképes formába öntötték, megszemélyesítve a bolygókat - a három "napkeleti bölcs" is egy-egy bolygónak felel meg - és így alakult ki Jézus története!

Mindezt természetesen rendkívül elnagyoltan mondtam el, de a részletek iránt érdeklődők keressék fel bátran a szerző honlapját, vagy írjanak levelet neki:

Honlap: http://klausmatefi.birodalom.net
E-mail: klaus.matefi@googlemail.com vagy klaus_matefi@web.de
Postacíme: Klaus Matefi
Hintere Gasse 4., 73529 Schwäbisch Gmünd Deutschland

(Címének közreadása nem tekinthető indiszkréciónak, mert számos internetes fórumban közreadta derék mitológiakutatónk).

Az említett honlapon még nagyon sok érdekes írása lelhető fel.

A fentiek nem mondanak ellent annak, hogy esetleg élt akkortájt egy-két megszállott próféta, akik közül valamelyiket esetleg ténylegesen is keresztre (vagy Jehova Tanúi szerint kínoszlopra) feszítve ki is végezték. Sőt, nagyon valószínű, hogy valóban élt ilyen próféta, akinek alakjából a bibliai Jézus-kép sokat merített. Magam részéről az a legvalószínűbbnek tartott változat, hogy nem is egy de legalább két próféta élt: egy nagyon szelíd, aki szinte a buddhista erkölcsöknek megfelelő tant hirdette, s egy véresszájú vad forradalmár. Ez szépen megmagyarázza a bibliai Jézus alakjának kettősségét, aki egyrészt szelídséget, másrészt kíméletlenséget hirdet. E nézetemet a NAK-ban is kifejtettem valamivel részletesebben.

Mindez azonban mit sem von le abból a tényből, hogy a kereszténység a legmesszebbmenőkig "kozmikus gyökerekből" táplálkozik, de ezalatt nem valamiféle ezoterikus igazságot kell érteni, pusztán azt, hogy babonás asztrológiai spekulációkból sarjadt, ami igencsak érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy az asztrológiát nemcsak a modern tudomány tartja - nagyon helyesen különben! - minden alap nélküli népbutításnak, de maga a kereszténység is, sőt, sok esetben kifejezetten sátáni tevékenységnek! Rendkívül groteszk, hogy ezek után az derül ki, hogy az általa megvetett asztrológia nélkül az egész kereszténység meg sem születhetett volna!

Mindezzel természetesen a legkevésbé sem azt akarjuk bizonygatni, hogy az asztrológia bármiféle értelemben is komoly tudomány volna, és Klaus Matefinak sem ez a célja. Nem ő (vagy én) hisz az asztrológiában, hanem azt állítja hogy a régi emberek hittek benne! Ez pedig nagy különbség. A mitológiakutató is sokat foglalkozik például a hétfejű sárkánnyal, de egyáltalán nem valószínű, hogy hisz is benne! Ezt amiatt volt fontos leírni, mert Klaus Matefi munkásságának és céljának megítélése tekintetében elég sok félreértést tapasztaltam már.

Na és most vegyük szemügyre mitológiakutatónk elméletét evidencialista szempontból! Higgyük vagy ne higgyük? Hinni vagy nem hinni, ez itt a kérdés!

Természetesen legegyszerűbb volna a vonatkozó számításait leellenőrizni, s elolvasni a bőséges mennyiségben felvonultatott forrásmunkáit. Bevallom, én ezt nem tettem meg. Nem nyilatkozhatok tehát úgy, hogy az itt NAGYON röviden és elnagyoltan bemutatott elmélet biztosan helyes, nem vagyok jogosult az igazságtartalmáról véleményt mondani. Mások nyilván ellenőrzik majd állításait (Egypáran már meg is tették úgy hallottam, s nem találtak hibát benne). Most én pusztán a dolog hihetőségét elemzem.

Mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy egy világteremtő isten létezése okvetlenül szükséges ahhoz hogy fia legyen, hiszen ha nincs apa, nincs fiú sem! Márpedig mint korábban kifejtettük, jelen pillanatban nincs bizonyíték rá, hogy világunk véges lenne, azaz legalábbis kétséges, hogy Isten létezik. Ha elfogadnánk mégis a létét, azzal megmagyarázhatnánk ugyan a Jézus-legendát, de ezzel egy felesleges entitást vezetnénk be, holott Klaus Matefi egy ennél sokkal kézenfekvőbb magyarázatot kínál nekünk. Végtére is magyarázata mindenki által ismert, meglevő elemekből építkezik: tudjuk, hogy valóban nagyon babonásak voltak az akkori emberek; hogy feltétel nélkül hittek a csillagok (és bolygók) hatalmában; hogy minduntalan jósokhoz futkároztak életük fontosabb eseményeivel kapcsolatban jövendölést kérni; tudjuk hogy gyakorlatilag minden más vallás is efféle asztrológiai spekulációkra építkezik - evidens, hogy ne tartsuk kivételnek éppen a kereszténységet! Az occami elv alapján, ami fontos eleme az evidencializmusnak, az egyszerűbb magyarázatot kell elfogadnunk. Mindemellett Klaus Matefi számos bizonyítékot is szolgáltat elmélete igazára, azaz verifikációs és falszifikációs lehetőségeket nyújt nekünk, nem úgy, mint a hagyományos teista magyarázatok. Eképp elmélete tudományosnak nevezhető. (Még akkor is tudományos ha az derülne ki róla hogy nem állja meg a helyét: egy elmélet ugyanis nem attól tudományos igényű mert okvetlenül igaz, hanem attól, hogy ellenőrizhető, vagy legalábbis elvileg cáfolható, lásd a korábban írtakat). Vagyis evidencialista szempontból lényegesen logikusabb Klaus Matefi elméletét elfogadni, mint - egyelőre - bármi mást!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:33

http://www.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=11483
Matheus: A Názáreti Jézus kereszthalálának kozmikus eredete

http://www.virtus.hu/?id=room&aid=11483
#3 - Soltész Mónika - 2007.01.08 - 09:23:44
Gratulálok! Igazán remek munka!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:34

http://www.virtus.hu/index.php?id=detai ... ecommend=1
IGe (Iván Gábor Elemér) - 2008.03.13 07:50
Horoszkóppal cáfolni a horoszkópot?

Klaus Matefi (Matheus) írói néven, valaki már évek óta bombázza az Internetes közönséget, állítólag az asztrológiát cáfolni akaró elveivel, amelyek maguk is az asztrológiára támaszkodnak

Kép
Klaus Matefi és számtalan más álnéven, destruktív magatartás miatt törölt szerző, akinek Matheus néven lelhetőek fenn itt még írásai a Virtuson.

"Az Újszövetség feltételezett történelmi Jézusa keresztrefeszítésének, halálának a pontos időpontja egyértelműen megjelölhető!"...

Jézus keresztrefeszítésének pontos dátuma és kozmikus képlete:

25.04.01. 22:13 UT +2.00 Jeruzsálem ( 3785.Nisan 14/15.- Pessah ünnepe!)
Nap-Mars konjunkció: 9,8°/10,8°kos, - Szaturnusz konjunkció: 4°Kos, - Hold oppozíció: 9,8°Mérleg, - Uránusz quadrat: 9,7°Rák, (- Neptunusz oppozíció: 12,7°Bak)


Na ezt most már megtudtuk ugye? Aki esetleg elolvassa ezt az irományt és még sem érti, az ne aggódjon. A hiba nem az ő készülékében van, hanem az íróéban. Sokaknak és nekem is fura az író, hiszen állítóllag "áltudománynak tartja a horoszkopizálást", de közben maga is horoszkópokkal érvel és azzal kíván bizonyítani, cáfolni dolgokat. Több éve látom az írásait szerte a neten és soha sem értettem, hogy hova is soroljam be magamnak.

- Ezotérikus, csak éppen másként?
- Egy megértetlen szkeptikus?
- Vallásos, katolikus?
- Ateista?
- NewAges?

Mostanra sikerült megértem és ebben sokat segített egy régi magyar közmondás.

"Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni"

Klaus Matefi összeált ideológiai támogatásban véd- és dacszövetségben Viola Zoltán, például egy Népszabadság cikkben is elhíresült szélsőséges ateista egyénnel. Viola szerkeszti Klaus Matefi honlapját, amely tele van ezotérikus reklámokkal, és az ő tanácsai alapján szerkesztik át az írásait. Viola ateistának mondott elvei, már nem is ateisták, hanem inkább az állammal erőszakszervezetbe összeforni kívánó neosztálinistáknak nevezhetőek. Nem csak a bibliát szerette volna állami erőszak alkalmazásával betiltatni, hanem az egyházak tulajdonában lévő egyetemeken szerzett diplomákat érvényteleníteni. Magában az ateizmuson belül is ateistábbnak tekintette magát és számos haladó ateista személyiséget igyekezett eltávolítani a remélt karrierje útjából.

Nos ez a két személy most egymásra talált és ebben a képtelen párosban és a képtelen horoszkóppal való horoszkópcáfolásban már csak Viola egy régebbi írásának két részlete szórakoztatóbb:

http://www.violazoli.fw.hu/horoszkop.html
Viola Zoltán: Vigyázat, ÁLTUDOMÁNY!
Horoszkópok, avagy a csillagászat prostitualizálása...

"Még most 40 évesen is újra meg újra meglep, miként képesek valakik komolyan hinni abban a szellemi szemétben, aminek horoszkóp a neve! Mégis, újra meg újra rá kell döbbenjek hogy amiképp az emberi aljasságnak nincs határa, aképp nem létezik egy annyira mély szellemi nívó, amit a titokzatosság és misztikum után sóvárgó emberi ész nem képes alulmúlni!"

"Tulajdonképpen nem is értem, miért nem lép fel államunk a horoszkópos népbutítás ellen! Ez ugyanis nem más, mint alkotmányellenes rasszizmus, új, áltudományos köntösben!"
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:34

http://www.vallasforum.hu/forum.php?id=426
IGE az emberiség szolgálatában

253. lucifer - 2011-02-18 12:57:33 - Válasz: 245. (klsmtf)
Szia Klaus .

Igen ,nagyon sok mindent összefoglaltál ebben az írásodban .

Akik a titkos társaságok beavatása által jutnak a tudáshoz,azok át is esnek egy olyan beavatáson amely által ezután a társaság ill.azok irányitása teljes hatalommal rendelkezik fölöttük.
Az ilyen "emberek" jelen vannak az életünkben ,társadalmunkban minden fontos irányitásra alkalmas helyen (még az ilyen fórumokon is).Nyilván ha az Igazságot keresed téged sem támogatni,sokkal inkább támadni és ellehetetleniteni fognak.
Mást nem tudnak vagy nem mernek tenni mert bár biztos tísztában vannak negativ tetteikkel félnek annak következményeitől,félnek szembe nézni az Igazsággal,ráadásul nagy részük még mindig olyan buta is,hogy azt hiszik az Igazság soha nem fog kiderülni.
Ezek az "emberek",no nem a mezei beavatottak akiket csak felhasználnak mint valami olcsó kis robotot,hanem az igaz irányitójuk tísztában van az élet müködésével,de már rég nem rendelkezik az Igazság,vagyis Isten által az emberek számára adott teremtő erő lehetőségével.Ezért amit el akarnak érni azt csak a még ilyen erővel rendelkező,de tudatlanságban tartásuk miatt erről nem tudó emberek irányitásával,félrevezetésével érhetik el.


254. klsmtf - 2011-02-18 13:08:47 - Válasz: 253. (lucifer)
Én egy kitartó, optimista ember vagyok, kedves Lucifer.


255. lucifer - 2011-02-18 13:15:57 - Válasz: 254. (klsmtf)
Igen azt látom :))

Csak sajnos még arra nem jöttél rá,hogy az éppen olyan emberek által írt könyvekből,írásokból akiket előző hozzászólásodban is jellemeztél soha nem fogsz tudni rájönni az Igazságra .

Talán ha félre dobnád azt a sok könyvet egy kis időre és az életedben életünkben lévő történésekre,összefüggésekre figyelnél azokat próbálnád józan "paraszti ész"szerint logikusan elemezni lehet ,hogy többre tudnál jutni .


257. klsmtf - 2011-02-18 13:28:34 - Válasz: 255. (lucifer)
Nem vagyok egy tapasztalatlan ember, de a tevékenységem kizárólagosan az általam hirdetett szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hitnek az elmélyítésére és ápolására irányul, és ezután is csak arra fog kedves Lucifer, mivel szerintem ez az egyetlen lehetségés pozitív megoldás az emberiség nagy családja számára.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:35

Korábbi vélemények:

http://www.harmonet.hu/forum/hn_vtopic. ... 2&start=30
2008.12.12. az apokalipszis kezdete?

hangya Elküldve: 2006. 09. 29. 21:25
Kedves Amanita! Nem tudom, mikor ismerkedtél meg Klaus Matefi nevével és munkásságával. én ezen a fórumon találkoztam vele és kilométerben mérhető, speciális ismereteket igénylő írásaival. A topikjai eleinte abból álltak, hogy könyörögtünk, érthetőbben, számunkra is ehető módon írjon. Eleinte merev ellenállás, orgás-morgás volt a válasz. De mi történt? Láss csodát, kis idő múltán a saját honlapján úgy fogalmazta meg a cikkeit, hogy én a mezei egyszerű is azt képzelhetem, hogy felfogom.
Sokat csípkelődtem vele annakidején, azt hiszem kijár neki az elismerés is. Még a legelvetemültebb csipkelődés közben is mérhetetlenül tiszteltem a hatalmas munkát, amit végzett és a makacs következetességet, amivel a mereven ellenálló emberek figyelmét megkísérelte felhívni rá.
Ez a propaganda nem a meggazdagodásról szól. Klaus Matefinak múltja van ezen a fórumon, had propagálja a munkáját.


http://forum.index.hu/Article/showArtic ... &na_order=

Helleluja 2007.02.11 19:53:02 © (142)
Mellesleg, igen nagyra értékelem M. Klausunk csillagászati tudományát, amikor vita nincs, ebbe ő verhetetlen, mig én valóban egy ufós is, meg repcsés is vagyok!


http://forum.index.hu/Article/showArtic ... &na_order=
A Biblia és az asztrológia kapcsolata

lángragyúlt 2007.07.20 08:38:15 © (22)
Kösz Klaus!
Igazán figyelemre méltó a munkásságod!
1000 km ide vagy oda - örülök, hogy ismerhetlek!


http://www.ezo-info.hu/forum/viewtopic.php?p=2076#2076
Nibiru és a "betlehemi csillag"

CMF HozzászólásElküldve: 2007.07.23 12:33

Lieber Klaus,

beleolvastam a tanulmanyodba, ami egy nagyon alapos munka eredmenye es Hut ab az elött, aki ilyen melyremenö kutatassal foglalkozik es ennek ellenere a vilag es egyhazunk nem akar tudomast venni egy ilyen jelentösegü munkarol.Egy gondolat azonban felmerült az olvasas közben. Nekem mint laikusnak, majdnem, hogy kinaiul hangzik az egesz, ez alatt azt ertem, hogy ha valakinek nincsenek tudomanyos ismeretei e felöl a tema felöl, a felét sowieso nem erti. Evvel csak azt akarom mondani, hogy talan ez az oka annak, hogy senkinek sincs kerdese efelöl a tema felöl. Talan könnyebb lenne a megertese ennek a temanak es talan lennenek hozzaszolasok is, ha a temat leegyszerüsitened vagy talan mindenk szamara erthetöbbe tenned.Talan meg azt is hozzatennem , hogy talan a Topic szerkesztöi is egy par film illetve könyv ajanlattal besegithetnenek a temaba, hiszen ennek a Topicnak a neve: Ezoterikus irodalom és filmek.

CMF
_________________
A felismerés a legfontosabb!


http://www.asztromokus.hu/modules.php?n ... 9168#49168
A betlehemi csillag

vega Elküldve: Csüt Szept 27, 2007 12:06 pm
Kedves Klaus!
Bár nem szoktam hozzászólni a topicodhoz, azért szoktam olvasgatni, mert érdekel a téma. Tudásod és mérhetetlen energiád lenyűgöz, és azt hiszem a Mókus olvasói közül nem én vagyok az egyetlen, aki azért nem szól hozzá érdemben a témához, mert ismereteink igen hiányosak a mitológia vagy akár a történelem terén. Az igazság az, hogy nem is igazán értem, mit akarsz sugallani vagy üzenni az embereknek a felfedezéseddel. Néha úgy érzem, a sokat ismételt terjengős mondatok helyett többet segítene néhány érthető, lényegre törő mondat. Most végül is a fenti írás késztetett hozzászólásra, amit Viola Zoltántól idéztél be. Azt kérdezném tőled, egyetértesz-e azzal, amit ő írt? Én úgy érzem, ebből az emberből a sötétség árad (persze lehet, hogy ez csak az én véleményem), már a honlapod olvasgatása közben is kiakasztott, és a helyedben én nem tudnám felvállalni, hogy egy ilyen pali méltassa a munkásságomat. Kíváncsi lennék például, hogy valóban csupán babonás spekulációnak tartod-e az asztrológiát, mint ahogy azt a cikk szerzője állítja? Hogy lehet ilyet állítani, mikor felfedezésed épp a földi történések és az égi konstellációk közötti egyértelmű analógiákra mutat rá? Mitől hiteltelen történelmileg a kereszténység, és mi az óriási csalás lényege?
Üdvözlettel: Gyuri
_________________
www.asztrosziget.hu


http://www.harmonet.hu/forum/hn_vtopic. ... c&start=30
Jézus feltámadása, Pál találmánya...

Magna Elküldve: 2007. 11. 20. 13:52
Hű, de izgalmas téma, még egy "hitetlennek" is. Gratulálok!


Magna Elküldve: 2007. 11. 23. 13:02
Ateista vagyok. Nemrégiben beszélgettem egy katolikus lelkésszel és hasonló témákat feszegettem, természetesen nem ilyen magas szinten, mint most Klaus. Csalódnom kellett, mert a köztiszteletben álló egyházfi valamennyi témában felmerülő kérdésemre megdöbbentő közhelyekkel válaszolt és meg sem próbált konkrétumokkal érvelni. A legfőbb érve az volt, hogy „Azt már mindenkinek illene tudnia, hogy hitbéli kérdésekben nem az agyával, hanem a szívével gondolkodik az ember.” (?)

Amikor azt próbáltam firtatni, hogy Ádám és Éva miként népesítette be a Földet, amikor négyen voltak (Ádám, Éva, Kain, Ábel), erre pedig egyenesen azzal válaszolt, hogy „Ezzel nem szabad foglalkozni!” (?)

Feladtam. A legszívesebben most arra bíztatnám a lelkész urat, hogy jöjjön el a HarmoNet-re és olvasgassa Klaus Matefi alapos tanulmányát.


Klonilla Elküldve: 2007. 12. 15. 18:23
Kedves Klaus !

Őszinte gratulációm ehhez a hatalmas anyaghoz, ami valóban bizonyító erejű ! Engem meggyőzött !!

Csak most bukkantam erre a topikra, bevallom a szövegtudásom a Bibliából nagyon gyenge.
Csodálom, hogy átlátod a sokszor ellentmondó kijelentéseket.
Idézel valakit, " hogy a bibliát nem ésszel, hanem szívvel kell megérteni és elfogadni... nem kell benne logikát keresni".

Pontosan a szivem mondatja velem, hogy a sok kegyetlenség, gonoszság, egymás ellen elkövetett bűn ami süt az ószövetségből és a vak engedelmesség, az alá és fölé rendelése embereknek nem lehet a jó Isten szava és akarata !

Shaul rabbival kapcsolatban egy középkori történet jut eszembe... (lehet hogy nem illik ide teljesen, akkor bocs ! )

A csodálatos kultúrájú etruszkok eredete mai napig megfejtetlen.
1498-ban egy bizonyos Annio di Viterbo, VI Sándor pápa titkára egy könyvben - 17 általa hamisított ókori irással - igyekezett bizonyítani, hogy az etruszkok nyelve a héber/arámi volt és az özönvizet túlélő Noé és családja a bárka megfeneklése után az Ararát hegyéről egyenesen Etruriába- Toszkanába települtek.

Nem tudom hogy, de kiderült a hamisítás...
_________________
Üdv.: Klonilla


http://www.canadahun.com/forum/t6944-jz ... uzama.html (a topic törölve lett...)
migoo 2007-12-31, 01:03 PM
kutatás lenne?
Üdv.

Próbáltam követni írásaid itt a fórumban. Megmondom őszintén volt ami tetszett és volt ami nem.
Néha csak leírtál egy adatot és annak magyarázatára értelmezésére nekem mint kis embernek nem sok esélyem van-volt.
Bocsánat na nem ez lett volna a célod és mint tudományos munkát mutattad be a "beavatottaknak".

25.04.01. dátum horoszkópjában én nem találtam se T-t se keresztet olyat nem amilyet más dátumokban nem láthatok.

Nem hiszek abban hogy a világban nem születhetett abban az időpontban (i.e. 8. 02.10.) más ember. Tudom pontosítani lehet a születést eseményekből. Azt viszont nem hiszem hogy a rómaiak este 22 óra után hajtanának végre egy keresztrefeszítést.
Éli, éli lama sabaktani-ezt nem arámi nyelven értve-gyengülök, gyengülök sötétség borul arcomra.

Bocs az értetlenkedésemért.


alberth 2007-12-31, 01:42 PM
Kedves Migo!
Én nem vagyok olyan jó asztrológus, mint Klaus, csak érdeklődő műkedvelő, de azt ajánlom neked, hogy vedd komolyan. Ő nem a ,,hasára csap" és úgy informál.
De összevetheted más kutatókkal is munkáját, s bizony láthatod, tudja ő, hogy mit keres...
Nem tudok óarámiul, de a fordításod kétlem hogy azt az információt hordozná, amit leírtál! Honnan vetted egyáltalán?


migoo 2007-12-31, 02:32 PM
ok
A fordítás szanszkrit..bocs...
A TAN KAPUJA buddhista főiskolán utána járhatsz. Bp Börzsöny u. 11.
És hogy miért pont ezen a nyelven?
Hol volt Jézus 12-31 éves kora között?

Klaus Matefi-t nem kritizálom....á..

sőt...tetszik amit ír..tisztelem amit keres...

Szerintem az nem hiba ha én másképpen látom a dolgokat.

Nálam már az alapoknál megdöl az egész. Jézus?
Nem lehet hogy Sabbatai Cevi foglalkozott az asztrológiával és rájött hasonló a képlete Jézuséval, aki számomra fantom a történelemben, hisz nincsenek pontos adatok róla, és ugy döntött híres vagy hírhedt lesz.

Biblia mint pontos adatforrás olyan mintha az étkezéseink szerint számlálnánk a napokat. Hiányos, megmásított....stb

Fontos: Mindez az én véleményem!

http://www.onlinewebservice6.de/gastbuch.php?id=120828

Csilla Kassai (http://www.5rol6ra.hu) schrieb am 11.06.2008 um 08:21 Uhr:
Kedves Klaus!

Egyszerûen nem találok szavakat! Gratulálok a kutatómunkához és az eredményhez!
Sok idõt fogok még itt eltölteni, az már egyzser biztos!
Örülök a kozmikus alapoknak! Éreztem én, hogy ennyi "véletlen" nincs!

Kívánok továbi sok sikert!

Kassai Csilla


András schrieb am 06.08.2007 um 03:07 Uhr:

Üdvözlöm!
Örülök, hogy megtaláltam a honlapját!
Nagyon érdekes és új információkat válaszokat adott nekem, amelyeket már régóta kerestem.
Egy dolog azonban szemet szúrt nekem: Ön azt írja Jézusról, hogy nem azonos Krisztussal. Én ezzel nem értek egyet, hiszen Õ a felkent, õ kapott szerepet, hogy elvegye a világ bûneit, és Õ fog visszajönni, a végsõ itéletkor! Lehet, hogy csak félreértettem magát. Várom válaszát! Tisztelettel: András
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:36

http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 0&t=000264
Ajánlott linkek

Klaus Matefi 2011. november 22. 07:30 | Sorszám: 191
Megnyugtatóbb lenne, ha egy Ön által kezdeményezett eszmecsere keretén belül az igazság felderítése lenne a célja, kedves Keresztkem, ugyanis a ködösítésre, locsogásra kár az embernek a drága idejét pazarolnia.
Szeretettel
Klaus


keresztkem 2011. november 22. 15:52 | Sorszám: 192
A "ködösítés meg a locsogás" az Ön "műfaja"--kedves Klaus--NEM AZ ENYÉM!Mert ön--sajnos--csak azt hiszi, hogy az "igazságot deríti föl", valójában azonban ködösit és locsog, mint egy falusi vénasszony.Ráadásul nincs is tudatában mindennek, olyannyira primitiv--ezért én imándkozom Önért, mást nem tehetek.
A locsogást meg SEBESEN TESSÉK BEFEJEZNI, mert az Ön hadova dumájából mely akkora baromságokat "közöl", hogyha beadnák egy hortobágyi szürkemarhának attól megvész-ne, már minden normális embernek elege van--kedves Klaus--úgyhogy azt TÉNLEG jobb ha abbahagyja--Ön és NEM MÁS. Az IGÉ-t meg az ilyen hóttbaromságokat meg jobb ha lehúzza a klozettba'--oda való.Pfúj!
Keresztényi szeretettel ajánlom mindezt.


Klaus Matefi
Ima helyett hasznosabban tenné kedves Keresztkem, ha türelmesen, és előítélettől mentesen tanulmányozgatná az írásaimat:

ITT megtalálja őket.

Persze lehet így is hozzáállni a kérdéshez:

Kép


keresztkem 2011. november 23. 06:33 | Sorszám: 194
NEM TESZEM!--kedves Klaus,mert tudom, hülyeségeket beszél és ír.Viszont:
"..Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Lk 21,12-19.."
Ezt tudom, nagyon tudom.
Főleg a katolikusokat bántják és cikizik, meg baromságokkal PERTRAKTÁLJÁK(!)--pontosabban: próbálják meg PERTRAKTÁLNI, ám nem sikerül senkinek(!), hála Istennek-- őket.Ám NEM BAJ mert az Úr megmondta a "föntieket", s így mi Vele biztonságban és szelidségben vagyunk-- a sok agressziv hülyeség és valótlanság ellenére is!
Irásait meg természetesen OLVASATLANÚL "ad acta" teszem.És inkább mégis imádkozom Önért úgy, ahogyan mi római katolikusok szoktuk.EZ ÖNNÉL SOKKAL NAGYOBB HATALOM! NYUGODJÉK MEG KÉREM: VELÜNK SZEMBEN ÖN CSAK VESZTES LEHET! Ez 1000%-tól BIZTOSABB!!!
Keresztényi szeretettel:
keresztkem


Klaus Matefi 2011. november 23. 07:16 | Sorszám: 195
A bejegyzéséből is kitűnik kedves Keresztkem, hogy maximálisan félreérti, vagy félre igyekszik magyarázni a tevékenységemet. Senkit és senkiket nincsen szándékomban, és nem is volt "cikizni". Én vallásfilozófiával és vallástörténelemmel kapcsolatosan felmerült problémákat, szerintem jogos kételyeket vizsgálok, melyek kifejezetten vallásfórumokra illő témák. A megvitatásuk szerintem időszerű egy új kozmikus korszak hajnalán, 12 éve "Jézus második eljövetelét" követően, az ignorálásuk pedig még jobban arra látszik utalni, hogy nem alaptalanok a felmerült kérdések.

Ilyenek pl. Isten mibenléte, a lélek halhatatlansága, vallásetikai sugallatok milyensége, vallástörténelem hitelessége, vallások misztériumainak a kozmikus kapcsolatai, stb.. Leginkább az ábrahámita vallásokkal kapcsolatos a kutatási tevékenységem, mivelt azokkal foglalkoztam eddig behatóbban, és az európai ember számára ezek ismertebbek.

Nagyon helytelen tehát a magyarázata. Ön olyan dolgokat méltat könnyedén és következetesen lebecsülő, negatív jelzőkkel, melyekhez szemmel láthatólag nem ért kellőképpen, viszont szerintem a realitást képviselik. Ezek motiváltak egy emberközpontú egyháznak (IGE) a tervezetére. Ha felmerülnek kérdések, nem hajlandó rájuk reagálni egyáltalán, vagy kielégítően, meggyőzően, hanem egyszerűen hülyének igyekszik a másikat beállítani... Ez nem vall konstruktív hozzáállásra, és főleg akkor nem, amikor Ön kezdeményezte a vitát...
Szeretettel
Klaus
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:37

Az elmúlt években a nyilvános tevékenységem során számos dícséretben, bíztatásban volt részem, de legalább annyi lebecsülésben, megaláztatásban és megfélemlítési kísérletben. Mind a kettő motiválólag hatott és hat rám. Az első az érthető módon, az utóbbi pedig azért, mert meg vagyok a kutatási eredményeim helyességéről győződve, így még úgyis igyekszem ezeket egyre közérthetőbb és tökéletesebb formába önteni abból a célból, hogy a tagadók, a kétkedők is elismerjék azokat.

Aki egy kicsit is tisztában van a misztériumok mibenlétével és jelentőségével, az azt is tudja, hogy az érdekeltek a történelem folyamán kíméletlenül megakadályozták ezeknek a felderítését.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:37

http://www.asztromokus.hu/modules.php?n ... pic&t=5701
Vallások - misztériumok

dagikacsa Elküldve: Szomb Dec 03, 2011 1:12 am
Kedves Klaus!

Erőt és kitartást!
Köszönjük, hogy megosztja velünk kutatásainak eredményeit.
Lelkesen olvasom az eszmefuttatásokat -azt hiszem, sokak nevében beszélek.
További jó munkát kívánok!


Klaus Matefi Elküldve: Szomb Dec 03, 2011 11:41 am
Kedves Dagikacska!

Köszönöm a bejegyzését! Sajnos sokkal több az ellenfelem, mint a támogatóm, de ezt megértéssel veszem tudomásul, hiszen melyik vallásnak, vagy titkos társaságnak lehetne az érdeke a kutatásomat támogatni és elismerni?

Szeretettel

Klaus

u.i. Javasolnám a fórumomat, ahol sok érdekes témát dolgoztam már ki, és ezek száma egyre csak szaporodik.


dagikácska Elküldve: Szomb Dec 03, 2011 12:27 pm
Igen, köszönöm, néhány napja fedeztem fel a fórumot és nagyon tetszik.
Elképesztő távlatokat villantanak fel az összefüggésbe hozott információk.
Külön méltányolandó a tárgyilagosságra való törekvés: tapasztalatom szerint ugyanis -legyen szó bármilyen tudományos munkáról- sok kutató ezen a ponton csúszik el.
Megint csak azt kell mondanom: köszönjük!

További szép napot !
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:38

http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 0&t=000288
„Jézus visszajövetelén“ túl vagyunk már...

Klaus Matefi 2011. december 14. 08:12 | Sorszám: 84
Előzmény: keresztkem 2011. december 14. 07:12 | Sorszám: 82
keresztkem hat geschrieben:--NAGYON NEM SZÁMIT(!)-- az, az eredet szempontjából legalábbis, hogy Jézust a "Szentlélek nemzette", s nem Szt.József!!! Aki Dávid családjából származik, hanem csak az számit, hogy Szt.József Őt, Jézust ELFOGADTA, szerette, tanította az ács mesterségre, és fölnevelte.


Mindannyian az egyetlen és valóságos Istennek (FVSzV-nak) a gyermekei vagyunk, azaz a lelki adottságunkért ez felelős a születésünk pillanatában fennálló „minőségi állapotának“ a függvényeként.

Jézus nem azért volt egy különleges (úgymond bűntelen) lelki adottságokkal felruházott anya szülte hús vér halandó, mert egy korábbi feltételezett ősétől (Dávid) származott volna. Ez abszolút irreleváns a misztérium szempontjából, aminek esetleg csak a laikus ember tulajdoníthat bármilyen jelentőséget.

Aki tisztában van a Shem ha-Mephorash (“Isten 72 szelleme”, “Isten kimondhatatlan neve”) lényegével, az azt is tudja, hogy kizárólagosan a kozmikus jelleggel bíró születési adottság számított úgy Jézus, mint Mithrász, Szt. György, Álmos, Sabbatáj Cví, Jiddu Krishnamurti esetében, de ugyanez a helyzet az ellenkező minőségű lelki adottságokkal született Siddhartha Gautama, Christian Rosenkreuz, Jacob Frank, Aleister Crowley, vagy Immánuel esetében is természetesen.

Egyesek éppen erről hallani sem akarnak, mivel ez megvilágítaná a laikus előtt a misztériumok mibenlétét...Bild

Amennyiben tehát a felsoroltak valóságos történelmi személyek voltak, abban az esetben rendelkeztek egy tényleges biológiai anyával és apával is. Mint már korábban írtam, Jézus származását az általunk ismeretlen édesapja nemzeti hovatartozása adta meg, mivel akkoriban apai ágon származtatták a zsidók magukat. Mivel tehát az apa ismeretlen, így Jézus származása is tisztázatlan marad. József szerepe semmilyen jelentőséggel nem bír a Jézussal kapcsolatos misztérium szempontjából.

Részletesebben erről itt:

Jézus testi és lelki fogamzása


keresztkem 2011. december 14. 11:13 | Sorszám: 88
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 14. 08:12 | Sorszám: 84
Kedves Klaus!
Ön úgy vélekedik "ezekről a dolgokról", ahogyan akar.
Egy biztos. Sem én sem a Világ komoly katolikus társadalma NEM KÖVETI ÖNT A FENTIEKBEN VÁZOLT VÉLEKEDÉSEIBEN. Sőt. Nem is érdekelnek az Ön AGYRÉMEI! Sajnos Á-tól cettig MINDEN TÖKHÜLYESÉG ÉS HÓTTMARHASÁG AMIKET FANTÁZIÁL ÉS KÉPZELEG! Egy "a" betű, egy vessző NEM IGAZ(!) ABBÓL, amiket "darál" és "mantrázik" dehát hiába mondom nyilván. Az elmebajos emberek--szegények--mind olyanok, mint Ön, Kiskegyed. A BETEGSÉG AZ BETEGSÉG, azzal én nem tudok mit kezdeni, mert nem vagyok orvos.Ön--kedves Klaus--elmebeteg ember nyilván, bár feltételezhetőleg nincs tudatában elmebajának.Bár ezzel az elmebajosok igen nagy hányada Önhöz hasonlóan ugyanígy van--így hát kórszindrómája nem különleges, eléggé tipikus.
Imádkozom Önért és gyógyulást kívánok.
keresztkem


Klaus Matefi 2011. december 14. 12:16 | Sorszám: 89
Előzmény: keresztkem 2011. december 14. 11:13 | Sorszám: 88
Képtelen vagyok haragudni Önre kedves Keresztkem, mert tudom, hogy Ön egy jó szándékú ember, csak laikus a tárgyalt témákkal kapcsolatosan. Szerintem a gondolkodó olvasót nem tudja elterelni bármilyen minősítgetéssel sem a megismerés útjáról. Olvassa át kérem még egyszer az alaptalan bejegyzéseire adott válaszaimat, és rá fog döbbenni arra, hogy mennyire helytelen a viselkedése.
Szeretettel
Klaus

mpd 2011. december 14. 12:17 | Sorszám: 90
Előzmény: keresztkem 2011. december 14. 11:13 | Sorszám: 88
Ne már, ne már.
Se pro, se kontra nem bizonyítható a dolog.
Mért ne lehetne neki egy másféle elmélete, ami a Kendétül eltér?
Másfelől meg valaminek az hamisságát nem az bizonyítja, hogy egy ellenérdekelt szervezet nem ért vele egyet..... ez így azért fura lenne.


onogur 2011. december 14. 13:01 | Sorszám: 91
Előzmény: mpd 2011. december 14. 12:17 | Sorszám: 90
Az értelmetlen dologra azt mondja a székely: "Bolonddal beszélni, lóval imádkozni".


mpd 2011. december 14. 13:52 | Sorszám: 93
Előzmény: onogur 2011. december 14. 13:01 | Sorszám: 91
Dehát mi itt az értelmetlen?
Az összes vallás az. Klauszé semmivel se értelmetlenebb bármelyik másiknál.


onogur 2011. december 14. 14:40 | Sorszám: 95
Előzmény: mpd 2011. december 14. 13:52 | Sorszám: 93
Nem a vallás értelmetlen, hanem egy szemellenzős, dogmatikus vadbarommal leállni vitatkozni.
Klaus legalább értelmes ember és nyitott, vitaképes.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:38

http://forum.nol.hu/index.php?topic=85323.30
Sasvári István (zsedenyiklara@freemail.hu) Válasz #31 Dátum: 2007. Július. 12, 21:28:47 »
Kedves "horzsoli"!
Az egri teolőgián végzett hittanár is vagyok. Középiskolákban tanítok matekot, fizikát, elektrotechnikát és....hittant. Egy önkormányzati középiskolában, egy egyházi gimnáziumban és egy ú.n. kórházi iskolában.Össze tudom hasonlitani a diákokat. Akik tanulnak hittant azokkal, akik nem. A természettudomáényos tárgyak tanulásához szükséges fegyelem és önfegyelem 5, azaz öt nagyságrenddel jobb abban az iskolában--az egyházi gimiben--ahhoz képest, mint ahol nem tanulnak.
Persze a is igaz, ott erősebb az előszelekció.
Én katolikus és protestáns hittant tanítok, de például a kórházi iskolában tanítottam muzulmán gyereket is, mert éppen szegényt ott kezelték huzamosan.
A drogproblémára van recept, de ahhoz nem ölég az iskola, ahhoz a szülők és az orvosok is kellenek.
szacsmo

http://forum.nol.hu/index.php?topic=85323.90
Sasvári István Válasz #99 Dátum: 2007. Július. 16, 13:05:16 »
Kedves "parole"!
Ami miatt nagyon "berágtam" Rád, az a 94.sz. hozzászólásod volt.
Ahol azt írod: "...hogy hetet havat hordasz össze.Nehezen tudok olyan kört elképzelni, ahol a Te érveid nyomnak valamit a latban."
No, ez azért eset rosszul, mert önmagamat én ismerem legjobban--ugye.Hogy nekem milyen "köreim" vannak azt is, melesleg intellektuálisan elég magas színvonalúak.Pl. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége minden kapcsolt részével együtt. Hogy esetleg a Te "köreidben" ez ismeretlen, vagy nagyon rossz szájízekkel ismert, arról én nem tehetek.És főleg igaztalan ez a "hetet havat", mert aki ismer engem, az tudja rólam, hogy az egész életem koherensen egy irányba mutat, és minden tevékenységem szisztematikus. Lehet, nem minden írásom tükrözi ezt, de ez eseti probléma, amit JÓINDULATTAL át lehet hidalni. Amint azt velem szemben "gordon", vagy "szkpeti" teszi. De Te nem! Te rosszindulatú voltál, és hát ez senkinek nem esik jól.Erről van szó
szacsmo

http://forum.nol.hu/index.php?topic=85323.135
Sasvári István « Válasz #139 Dátum: 2007. Július. 21, 22:02:50 »
A szellemességnek ilyen áradata oly' mértékben lenyűgöz, hogy a folyamatos és egyre erősödő röhögéstől folyamatosan és egyre erősödő mértékben permanensen összeszarom magam. Igy hát közegészségügyi és járványügyi megfontolásokból kénytelen vagyok szerény személyemet kivonni e magasröptű dialógus szent folyamából.
Kiváló tisztelettel:szacsmo


http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 000288&p=6
"Jézus visszajövetelén" túl vagyunk már...

keresztkem (sasvariistvan@freemail.hu) 2011. december 19. 16:24 | Sorszám: 352
Már egy ízben megírtam, hogy az Egri Szemináriumban.(Eger.Foglár u.8.)
Amikor én oda jártam a rektor Dr.Mikolai Vince professzor úr, a dogmatika professzora Dr.Dolhai Lajos , a biblikumé Dr.Deli Lajos voltak, az Apologetiká-é( Fundamentális Teológia) az akkor fiatal Dr.Kiss Gábor. A Liturgiá-t és az Aszketiká-t Dr.Csizmadia István, a Morális-t Dr.Gonda Imre, a filozófiát Mikolai Vince, az egyházi ének-zenét Szabó Béla József tanította. Ezenkivül tanultunk még Homiletiká-t, Pedagógiá-t és Pasztoralis-t.Nagyjából egészében ennyi.
keresztkem


keresztkem 2011. december 19. 16:46 | Sorszám: 354
Hááát! Lehet, hogy a "felszínen" az Ön számára nem vagyok "túlságosan paposan kenetteljes"--ámde valóban, "valóságosan" sem vagyok "az".Ez igaz. Meg az is igaz, hogy okl.villamosmérnökként, majd mérnöktanárként kerestem, s keresem a kenyeremet magam és családom számára--mindmáig.A teológusi végzettségemet csak arra használom, hogy hittanórákat adok óraadóként a legkülönbözőbb iskolákban--alap-, és középfokon.
keresztkem


keresztkem 2011. december 24. 23:28 | Sorszám: 455
Előzmény: Lehel 2011. december 24. 12:15 | Sorszám: 454
Tisztelt Uram!
Irása rosszindulati alapon fölböfögött BUTASÁGHALMAZ!
Önnel egyszersmindenkorra befejeztem--keressen magához való hülyéket!
Nem kivánok önnek semmit.Le van sz..va!
keresztkém


keresztkem 2011. december 26. 09:16 | Sorszám: 476
Előzmény: alexander 2011. december 26. 09:12 | Sorszám: 475
Azt veszek a számra, akit nekem jólesik.Én nem tiltok meg önnek semmit--a hülyeségeit sem--így hát ön sem tilthat meg nekem semmit.Jézus nevét pedig úgy és annyiszor veszen a számra ,ahogyan nekem jólesik.És tegezze a jó k..va édesanyját!
keresztkém


keresztkem 2011. december 31. 09:23 | Sorszám: 542
Nini! Mennyi IDIÓTA-HÜLYE EVILÁGI "CIHOLÓGIA"! KÖHÖGNEK A RÉSZEG BOLHÁK...
BESZ...ÁS!
keresztkém


http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 0&t=000227
Valami nagy-nagy rendet kéne rakni !

keresztkem 2012. január 06. 19:26 | Sorszám: 2338
Előzmény: prepegyit 2012. január 06. 19:17 | Sorszám: 2337
Tegezze a jó k..va édesanyját! Barom!
keresztkém


http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 0&t=000294
A pápai tévedhetetlenség...

Klaus Matefi 2011. december 26. 10:17 | Sorszám: 10
Valóban célszerű lenne megbarátkoznia az egyházi illetékeseknek is a Názáreti Jézus életének a valóságos kozmikus misztériumával, hiszen miért kellene éppen ezt elutasítaniuk, ami választ ad Jézus bűntelenségére, és keresztre feszítésének az indítékára (Pál levele a zsidókhoz 9,15-24)?

Jézus születése és kereszthalála
Betlehemi csillag
Jézus születésével és kínhalálával kapcsolatos teóriák
Jézus testi és lelki fogamzása
Sárkányvér és Krisztus vére
Jézus vagy Immánuel?
A kereszt tisztelete kozmikus eredetű


keresztkem 2011. december 26. 19:13 | Sorszám: 11
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 26. 10:17 | Sorszám: 10
LÓF..t--kedves Klaus! Teccik érteni? Egy nagybüdös lóf..t!
keresztkém

:shock:

Hát nem könnyű egy ilyen (miskolci?; KDNP?; KÉSZ?) teológussal konstruktív eszmecserét folytatni vallási ügyben... ;)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:39

http://forum.gondola.hu/cgi-bin/ultimat ... 0&t=000294
A pápai tévedhetetlenség...

Gyöngy 2011. december 29. 19:52 | Sorszám: 71
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 18:14 | Sorszám: 68
Meg kéne fontolnia, kedves Klaus, hogy milyen forrásokra hivatkozik, mert
"„Tilos Kabbalát tanítani egy nem zsidónak, éppen úgy, mint a Talmudot vagy akár csak a Tórát”"
Ön pedig elég gyakran hivatkozik erre. Saját bevallása szerint Ön sem zsidó, mi pedig határozottan nem vagyunk Bild (nagyapa nem számít).


Klaus Matefi 2011. december 29. 20:27 | Sorszám: 72
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 19:52 | Sorszám: 71
Kutatói tevékenységem a vallási misztériumok feltárására irányul, amibe természetesen a Mezopotámiából származó kabbalah is beletartozik.


Gyöngy 2011. december 29. 20:29 | Sorszám: 73
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 20:27 | Sorszám: 72
Ez viszont Önnek tiltottBild. (Nem én tiltom, Ön felőlem azt olvas, amit csak jól esik, meg ami alátámasztja saját elgondolásait.)


Klaus Matefi 2011. december 29. 20:32 | Sorszám: 74
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 20:29 | Sorszám: 73
Ki tilthatja meg ezt Ön szerint egy kutatónak?
Shem ha-Mephorash


Gyöngy 2011. december 29. 20:40 | Sorszám: 75
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 20:32 | Sorszám: 74
Bármelyik rabbi. Azt nem tudom, ők az autodaféval hogy állnak, így nem tudom megítélni a tilalmuk súlyát.


Klaus Matefi 2011. december 29. 20:48 | Sorszám: 76
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 20:40 | Sorszám: 75
Mivel nem tartom magamat egyetlen valláshoz tartozónak sem (az IGE életrehívása még nem történt meg), így számomra egy rabbi, vagy pap tilalma irreleváns. Bild
Más ugye pl. az Ön helyzete, aki kereszténynek vallja magát.


Gyöngy 2011. december 29. 21:00 | Sorszám: 77
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 20:48 | Sorszám: 76
Egy rabbi nekem sem tilthat meg semmitBild.


Klaus Matefi 2011. december 29. 21:01 | Sorszám: 78
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 21:00 | Sorszám: 77
Hát akkor nekem hogy tehetné?...Bild


Gyöngy 2011. december 29. 21:21 | Sorszám: 79
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 21:00 | Sorszám: 77
... ha mégis megtenné, lehetséges, hogy tiszteletben kéne tartanom?


Klaus Matefi 2011. december 29. 21:34 | Sorszám: 80
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 21:21 | Sorszám: 79
Milyen címszó alatt kérhetné meg, hogy ne folytasson kutatásokat vallási misztériumok feltárása céljából?


Gyöngy 2011. december 29. 22:39 | Sorszám: 81
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 21:34 | Sorszám: 80
... mondjuk, átkot mond ki rám: a vallások önvédelmi eszköze.


Klaus Matefi 2011. december 29. 23:01 | Sorszám: 82
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 22:39 | Sorszám: 81
Ojjé… Bild
Ha belegondol az ember, valamilyen irányból így is, úgy is átkozottak vagyunk Bild:
Mózes V.
7,26 Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik! Az egész nép mondja rá: Ámen!

Pál levele a Galatákhoz
1,6 Nincs más evangélium
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok;
1,7 pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.
1,8 Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!
1,9 Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!

Korán
3,85 Aki nem az Iszlám, hanem más vallás után vágyakozik, attól az nem fog elfogadtatni, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni.
3,86 Hogyan vezethet Allah az igaz útra egy olyan népet, amely újra hitetlen lett, miután már hívő volt, és miután tanúsították, hogy Allah küldötte igaz, és miután cáfolhatatlan bizonyítékokat kaptak? Allah nem mutat utat az kegyetlen népnek.
3,87 Méltó jutalmuk az lesz, hogy rájuk nehezedik Allah, az angyalok és az emberek átka mindenestől.
3,88 Örökké a Pokol tüzében égnek majd, büntetésük soha nem lesz enyhébb és nem kapnak haladékot.

Bild

Ezek szerint tartozhat az ember bármelyik valláshoz, nincs esélye arra, hogy kivonja magát a vallási átkok alól...
Mire nem jó a vallási sokszínűség?...Bild


Klaus Matefi 2011. december 29. 23:26 | Sorszám: 83
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 23:01 | Sorszám: 82
Én erre csak két megoldást látok:
1, Fel kell vegye az ember mind a három ábrahámita vallást
2, Be kell lépnie az Istenkeresők Globális Egyházába, ahol mentesül mindennemű vallási átok alól


Gyöngy 2011. december 29. 23:27 | Sorszám: 84
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 23:01 | Sorszám: 82
Nem, nem Ön téved, én az ember általános átkozottságán felüli átokra gondolok, amelyet beavatott mond ki a betolakodóra, lehetetlenné téve ezáltal az átlagos emberi működést is. Bár, ha jobban belegondolok, ilyen átkot nemcsak beavatott személy mondhat ki, hanem bárki, a lélek különleges állapotában lévő személy. És hat!
Hogyne hatna hát egy beavatott megfelelő szabályok szerinti átka, amikor a titkot védelmezi, amikor ennek a kötelezettségének tesz eleget?!


Gyöngy 2011. december 29. 23:33 | Sorszám: 85
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 23:26 | Sorszám: 83
A 2.-re nem tud biztosítékot adniBild, az 1. pedig rettentő kényelmetlen, mert ellentmondásossá teszi a hétköznapi életet is (papjaik egyébként sem tűrnék el). Arról nem beszélve, hogy "belenőttünk" vallásaink szokásaiba, a szerencsésebbek közülünk meggyőződhettek annak a vallásgyakorlási módnak az erejéről, amelyet követnek, meggyőződhettek annak a közösségnek a megtartó erejéről, amelynek tagjaival együtt gyakorolják vallásukat.


Klaus Matefi 2011. december 29. 23:41 | Sorszám: 86
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 23:27 | Sorszám: 84
Maradjunk annyiban kedves Gyöngy 12 évvel "Jézus visszajövetele" és a "holtak feltámadása" után, hogy átkok helyett inkább igyekezzünk közösen, kéz a kézben serénykedni a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósítása céljából.
Mennyivel magasztosabb ez, mint átkozódni minduntalan...Bild


Gyöngy 2011. december 29. 23:45 | Sorszám: 87
Előzmény: Klaus Matefi 2011. december 29. 23:41 | Sorszám: 86
Látom, elakadt a szava, uramBild


Klaus Matefi 2011. december 29. 23:51 | Sorszám: 88
Előzmény: Gyöngy 2011. december 29. 23:45 | Sorszám: 87
Nem szokott elállni a szavam még az életveszélyes fenyegetésektől sem kedves Gyöngy, pedig a mitológiakutatói tevékenységem során ilyenekkel is volt szerencsém konfrontálódni sajnálatos módon.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 09:39

http://www.thesecret.hu/forum/nappali/v ... szteriumok
beküldő: Enti | 2011. december 31. szombat - 10:16
Kedves Klausz!

Viszont kívánom Neked is.

Örülök, hogy itt vagy és Fényt hozol :)
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 24. Jun 2020 12:03

https://www.wikiwand.com/hu/Betlehemi_csillag
Betlehemi csillag

https://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehemi_csillag
Betlehemi csillag

https://delikronika.webnode.hu/news/bet ... iro-csaba/
A Betlehemi csillag története és titka.

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/mi ... i-csillag/
Mi is lehetett valójában a betlehemi csillag?

https://www.kultbumm.hu/cikkek/tudomany ... telye.html
A betlehemi csillag rejtélye

https://nlc.hu/advent_tuti_tippek/20121 ... lag-titka/
A betlehemi csillag titka

http://www.mimicsoda.hu/print.php?id=1226
A betlehemi csillag

https://de.scribd.com/document/44101348 ... gu-csillag
Klaus Matefi: Milyen jelkép a hatágú csillag (21. September 2012, 11:54:36)
Hochgeladen von Kocsor László

http://www.tarrdaniel.com/documents/Her ... orash.html
Tarr Dániel: Isten 72 Neve - Shem ha Mephorash
Forrás: [» Klaus Matefi - http://www.klausmatefi.lima-city.de/8.html ]
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 3. Jul 2020 11:20

https://forum.index.hu/Article/showArti ... =155236986
Vallási és mitológiai jelképek
polária 2020.07.02. (175.)
Herr Klausz
nem irigyellek mert a csillagfejtés általad felvállalt szintjével a több ásztrologikus spiritusz NEM foglalkozik meg sem értik. Mindenki csak az EGYÉNI ember önördekü személyes horoszkóját vállalja vagy napi heti havi TUCAT előrejelzést tesz közzé. Ezeket kinevetem lehülyézem és emiatt szenvedélyesen kihajitanak facebookos csoportokból.Bár van ebben is szórakozás mitöbb valóság ismerete !
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 18. Jul 2020 14:50

http://www.mimicsoda.hu/print.php?id=1226
Lévai Júlia: A betlehemi csillag
Egy Magyarországon született, asztrológiában is jártas német mitológiakutató, Klaus Matefi egy másfajta elméletet állított fel. Szerinte ugyanis a betlehemi csillag nem egyetlen, elkülönülő és megfigyelhető jelenség volt, hanem ezt több bolygó különféle együttállásának képe határozta meg. A Názáreti Jézus születésekor e szerint együtt állt a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és az Uránusz. Ezeknek az akkori és a Zodiákusban (állatöv) észlelhető, korábbi együttállásai határoztak meg egy kiszerkeszthető nyolcágú csillagot, vagyis ha nyolc korábbi ilyen égitest-csoportosulás helyeit ismerjük, és ezeket időrendi sorrendben összekötjük, akkor ennek a végeredménye egy közel szabályos nyolcágú csillag lesz.
Meggyőződése szerint az újszövetségi Názáreti Jézus története egy kozmikus misztériumot rejt magában. Ez azonban meglehetősen messze áll a tudományosságtól.


Egy abszolút laikus véleménye a sok közül... A betlehemi csillagot Jakab (apokrif evangélium 50.old.) és Máté (2,2/7/9) nem a mai "tudományosság" kritériumainak megfelelő indíttatással említette meg és nem annak szándékozott megfelelni, ugyanis a vallások kozmikus misztériumait kizárólagosan csak az ősi asztrológia figyelembevétele mellett lehet CSAK feltárni... Aki pedig ezt figyelmen kívül igyekszik hagyni, az ezen a téren természetesen sikertelenségre van ítélve.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 18. Jul 2020 14:51

https://forum.index.hu/Article/showArti ... =155377780
Ki lehetett Jézus édesapja?
kitadimanta 2020.07.18. [399]
Istenkeres hat geschrieben:"Célom és elhivatottságom ezek misztériumainak eddig megfejtetlen kozmikus háttereit maradéktalanul feltárni."

Értékelem ebbéli törekvésed, és kívánom, sikered és nagyon sok örömöd legyen benne.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Tevékenységemmel kapcsolatos vélemények

Beitragvon Klaus Matefi » 19. Jul 2020 13:29

https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9244492
Ki lehetett Jézus édesapja?
Ződteja 2020.07.19. [406]
Köszi, ez nagyon alapos, sose hallottam még erről.
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 209
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:


Zurück zu "Bevezető"

 

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron