Milyen jelkép az ötágú csillag?

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 2755

Milyen jelkép az ötágú csillag?

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 16:27

Klaus Matefi
Milyen jelkép az ötágú csillag?
Az ötágú csillag, vagy pentagramma már i.e. 3000 körül használatos jelkép volt Mezopotámiában, de az egyiptomi hieroglifákon is gyakran szerepelt:

Kép

Néhány szemléletes példa a pentagramma ábrázolásokra:

Link
A prágai Löw rabbinak tulajdonított Gólem, a mellén egy ötágú csillaggal

Link
Agrippa von Nettesheim ötágú csillaga

Link
Az Aleister Crowley által készített Goetia-ban a 72 démon közül Astaroth jele (pecsétje) tartalmazza a pentagrammát.

Link
Kép
Link
Kép
Christ as a Pentagram, from Piero Valeriano's Hieroglyphica (Basel, 1556)
Valeriano Bolzani (1477 - 1558) a Hieroglyphica (Basel, 1556) című művében így ábrázolta a kozmikus Krisztust

Link
Link
Kép
Pentagrama, estrela de cinco pontas, em uma antiga sinagoga.

Link
Kép
Drei zionistische Führer, v.l. Max Nordau, Theodor Herzl, Prof. Mandelstamm. Unten: Bauer und Beter an der Westmauer des Jerusalemer Tempels - zwei Richtungen des zionistischen Traums (Oblate 1906)

Link
Nagy kép

Link
Kép1
Kép2
A hatágú csillag körül 72! sugár (Shem ha-Mephorash - "Isten 72 szelleme")
United States. 1863 Patriotic Civil War Token. Magen David in wreath / "Union" and flags. Fuld 189/399. Nice EF. The significance of the Magen David (Jewish Star) is unknown.

Link
Kép

Link
Kép

Link
Kép
Halskette Uroboros Pentagramm

http://www.szabadkomuvessopron.hu/rajzo ... illag.html (már nem lehet elérni)
Már a köztudatban kialakult neve: "Esthajnal csillag" is kettõsséget hordoz magában, hiszen a megfigyelések szerint csillagként ragyog hajnalban a keleti és alkonyatkor a nyugati horizonton. Az õsidõktõl kezdve az emberek az "Esthajnal csillag" hajnali (Bika), illetve esti (Mérleg) megjelenéséhez két különbözo (idonként szembenálló) leánytestvért, istennot, noi alakot rendeltek.

Az újjászületés, az iránymutatás, a sötétbõl történõ kivezetés.
Mert errõl szól Rendünk története. Testvéreink évszázadok óta ugyanezen értékeket írták a szabadkõmûvesség zászlajára, s a korszakok sötétedésekor az emberi szellem "esthajnal csillagával" világítottak s utat mutatva jártak legelöl. Talán ez az "Esthajnal csillag" igazi üzenete a számunkra, hogy az általunk újra megtalált és megõrzött emberi értékekkel világítsunk, ha a történelem ege ismét besötétedik.
Az alkony idején elõször gyújtsunk fényt s világítsuk mindaddig míg az emberi szellem új hajnalán már nem lesz szükség a mi pislákoló lámpásunkra.

Szólottam Érdemes Fõmester.
/Janus/

http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/pentagram.html
The pentagram


A magyar nyelvben használt mitológiai "Esthajnal csillagnak" az elnevezése megtévesztõ. A német nyelv ezt helyesen fejezi ki: Morgenstern és Abendstern, azaz "Reggeli csillag" (Hajnalcsillag) és "Esti csillag" (Esthajnal csillag). A misztériumok "Esthajnal csillagának" valójában nincsen köze a Vénusz bolygóhoz. Kizárólag azért párosították vele össze, mert a Nap-Vénusz konjunkciók helyeit összekötõ egyenesek egy pentagrammát képeznek a Zodiákusban, az "Esthajnal csillagot" pedig, a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek együttállása, illetve az általuk alkotott kozmikus kereszt képezi:

Link
Kép
Santa Maria del Priorato, Rom (Prioratskirche des Souveränen Malteserordens)
Az oltár felett látható ez a dombormű

A "Reggeli csillag" (Hajnalcsillag) Luciferre, a "Fényhozóra" utal, aki nem más, mint a kozmikus Krisztus, azaz a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz és Uránusz égitestek egy bizonyos elhelyezkedése által létrehozott kozmikus keresztjének a szellemi hatása:

Die Bibel (1998) (ISBN 3-460-33007-4)
Die Offenbarung Johannes
22,16. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern.
--Biblia
Jelenések könyve
22,16. Én (*Krisztus) vagyok Dávid gyökere és ága, a fénylő REGGELI CSILLAG (Hajnalcsillag).--

Link
Flammas eius lucifer matutinus inveniat:
Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum:
Christus Filius tuus,
qui regressus ab inferis,
humano generi serenus illuxit,
et vivit et regnat in saecula saeculorum.
--Fényesen világít ő, amíg a Hajnalcsillag (*Lucifer) felemelkedik
az igazi Hajnalcsillag (*Lucifer), ami az örökkévalóságban nem süllyed el:
a Te fiad, a mi urunk Krisztus,
aki feltámadt hallotaiból,
aki az embereknek a keleti fényben sugárzik
aki veled él és uralkodik az örökkévalóságban.--


A kozmikus Krisztus napjainkban (1999.08.11-én) történt megjelenésére vártak hosszú évszázadokon kersztül a vallások és a titkos társaságok beavatottjai. Az utóbbi idézet helyesen említi meg a "keleti fényt", ami a Morgenstern-re, azaz a Reggeli csillagra (Hajnalcsillagra) utal:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
-A zsidó Messiás, Immánuel születése.
-Az "új mennyei Jeruzsálem landolása" a Bakonyban.
-Jeruzsálemben 1999 szeptember 27-én hétfőn, a Tabernakulum ünnepének harmadik napján (Sukkoth 5760), reggel 9 órakor lerakták a 2. Templom (Salamon temploma feltehetőleg nem létezett) alapkövét.
-A Negev-Sivatagban (Izrael) felavatták 1999 augusztusában a Frigysátrat 1:1 nagyságban.
-Potsdamban (Németország) a háború óta az első Rabbi-Kollégium (Rabbi-képző) alapkőletétele 1999.08.11-én. (Abraham Geiger Kolleg).
-Az új "evangélizáció" kozmikus háttere.
-Jelenések könyve (20,5) által említett "első feltámadás".Ezzel szemben Mithrász, Jézus, Szt. György, Álmos, David Reubeni, Sabbatai Cvi és Jiddu Krishnamurti az Abendstern-nek, azaz az Esti csillagnak (Esthajnalcsillagnak) az égisze alatt született:


Mithrász születése:
-279.12.09. 17:40 UT
Nap-Hold
-Merkúr-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,5°/14,5°/6,2°/15,9°/14,9°/8,1°Nyilas; -Jupiter quadrat:6,4°Halak (7,8°/9,7°)
(teljes napfogyatkozás)
Mithrász

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő
(9,2°)
(Vénusz-Jupiter sextil)
Jézus születése és kereszthalála

Szt. György születésének a feltételezhető időpontja:
264.05.13. 06:15 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,7°/21,7°/27,8°/24,9°/18,8°Bika
(9°)
(Partial napfogyatkozás)
Szt. György sárkánya, Diokletian keresztényüldözése

Álmos születése:
808.11.21. 19:07 UT +2.00
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjukció:4,1°/4,1°Nyilas/27,6°/28,5°/29,2°Skorpió
(6,5°)
Attila, Álmos és a Turul

David Reubeni feltételezhető születési dátuma:
1489.12.22. 09:12 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:10°/10°/14,8°/17°/15,2°Bak
(7°)
(Annular napfogyatkozás)
Dávid Reubeni és Salomo Molcho messiások voltak?

Sabbatai Cvi születése:
1624.08.14. 06:10 UT +2.00 Smyrna (Izmir)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,6°/21,6°/22,8°/22,2°/17,5°Oroszlán
(5,3°)
Jézus és Sabbatáj Cví párhuzama

Jiddu Krishnamurti születése:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió
(3,7°)
Jiddu Krishnamurti, a XX. század Jézusa


A Biblia "teremtés történetének" "tudás fáját" a keresztény hagyományok egy almafaként ábrázolják. A "tiltott gyümölcs" pedig az alma volt. Ennek az lehetett az oka, hogy a kettévágott alma közepe (a magház) pentagramma formájú.

A kozmikus kígyónak természetesen semmi köze nincsen az almafához, se pedig a terméséhez, viszont annál több a pentagrammához. mivel a pentagramma öt csúcsa a Shem ha-Mephoras ("Isten 72 szelleme") kozmikus forrásait felépítő öt égitestre (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) utal.

A babilóni teremtő Isten Marduk a pentagrammával és a sárkányával, Mušhuššu-val:

Link
Kép
Marduk und sein Drache - Zeichnung nach einem babylonischen Rollsiegel


Pallas Athéné összepárosítva három görög pénzen Niké-vel, a győzelem istennőjével, illetve a görög teremtő Istenről, Zeuszról néhány pénzérme, amiken a pentagramma is jelen van:

Link
Kép
GRIECHEN MAKEDONISCHE KÖNIGE Alexander III. der Große, 336 - 323 v. Chr. Stater (8,52 g.), ca. 325 - 300 v. Chr. Mzst. "Unbestimmte Münzstätte im Osten" Vs.: Kopf der Athena mit korinthischem Helm mit Greif n. r. Rs.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Nike mit Stylis u. Kranz, l....

Kép
Macedonian Kingdom. Alexander III 'the Great'. 336-323 B.C. AV stater, (20 mm, 8.53 g, 12 h). Abydos(?), ca. 323-317 B.C. Head of Athena right, wearing crested Corinthian helmet, the bowl of which is decorated with a coiled serpent / Nike standing left, holding wreath and stylis; in left field,...

Kép
GRIECHISCHE GOLDMÜNZEN MACEDONIA KÖNIGREICH. Philippos III., 323-316 v. Chr. AV-Stater, 323/317 v. Chr., Abydos; 8,48 g. Athenakopf r. mit korinthischem Helm//Nike steht l. mit Kranz und Stylis, davor Monogramm, Pentagramm und Schlange. Price P 38. Sehr schön Estimate: 1500...

Kép
KINGS of THRACE. Lysimachos. 305-281 BC. AR Drachm (17mm, 4.15 g, 12h). In the name and types of Alexander III of Macedon. Kolophon mint. Struck circa 301/0-300/299 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; in left field, lion head left above crescent;...

Kép
Greek KINGS of MACEDON. Alexander III ‘the Great’. 336-323 BC. AR Tetradrachm (26mm, 17.24 g, 5h). ‘Amphipolis’ mint. Possible lifetime issue, struck under Antipater, circa 325-323/2 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; pentagram in left field....

Kép
KINGS of THRACE. Lysimachos. 305-281 BC. AR Drachm (18mm, 4.17 g, 12h). Kolophon mint. Struck circa 301-296 BC. Head of Herakles right, wearing lion skin / Zeus Aëtophoros seated left; in left field, forepart of lion above Φ; pentagram below throne. Thompson 127; Müller 20; Price L27. Near EF,...


A római teremtő Isten, Jupiter a pentagrammával:

Link
Kép
pentagram Jupiter Victory trophy Victoriatus<br>
Victoriatus. 212-195BC. 3grams.


Kelta pénzeken a pentagramma:

Link
Kép

Kép

Link
Kép

Link
Kép
The Verica Warrior Star gold stater (ABC 1187) is one of the three exceedingly rare precursors of the more familiar and much more common Warrior Rex type (ABC 1190). The star above the horse is an important ornament and apparently signifies that Verica was a member of the royal house of Commios (as explicitly stated by the obverse inscription) and he ruled by divine right; in other words, his sovereignty was a form of sacral kingship, sanctioned by the gods. This star appears on the coins of all three southern rulers who claim to be a 'son of Commios' - Tincomarus, Eppillus and Verica (most noticeably on the Tincomarus Comet silver ABC 1127 and Eppillus Calleva gold quarters ABC 1148-51) - but significantly not on any coins of the late southern rulers Epaticcus or Caratacus, who were Catuvellaunian princes.


Az Isztriai-félsziget egyik templomában látható az alábbi néhány szimbólum (saját fotók), melyek egy kivétellel oltárok csúcsait díszítik:

Bild


Kidolgozása folyamatban van!
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "Szakrális képzőművészet"

 
cron