Illuminátus piramis

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 1790

Illuminátus piramis

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 16:22

Klaus Matefi
Illuminátus piramis
Az amerikai egy dolláron ábrázolt illuminátus piramis képe zárja az animációs fotón látható kozmikus keresztek sorát. A 14 keresztre a piramis 14 fokozata (13 + a "mindent látó szem" - "All Seeing Eye" - "Lucifer szeme") utal:

http://mek.niif.hu/01500/01560/html/06.htm#26
Dr. Drábik János írásai
A háttérhatalom stratégiája
A pénzoligarchia illuminátus struktúrája
Az illuminátus rend ajánlására Roosevelt elnök 1933-ban elrendelte, hogy a szabadkőműves szimbólumot, a piramist a mindent-látó szemmel, rányomják a magánkartellként működő FED egydolláros magánbankjegyére. Helmut Finkenstädt idézi John Todd-ot, aki szerint a Rothschild család rendelkezésére készítették el ezt a szimbólumot, amely az illuminátusok hatalmi struktúráját tükrözi. Az egydolláros magánbankjegyen található piramis tizenhárom titkos fokozatra van felosztva, ennek tetején őrködik a mindent-látó szem. John Todd szerint a piramis tetején található szem Lucifer szeme.

http://mek.niif.hu/06800/06897/html/0602.htm
Dr. Drábik János: Világzsákutca (2004)
2. fejezet
Az illuminátusok legfőbb szimbóluma a piramis, amelynek hiányzó csúcsán a mindent-látó-szem található.

Az illuminátus uralkodó réteg célja azonban nem a közjó szolgálata, hanem a folyamatos és gyorsított ütemű gazdagodás, az emberiség reális vagyona feletti ellenőrzés minél előbbi megszerzése.


Bild
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

Néhány fotó a "mindent látó szemről":

Link
Kép

Link
Kép

Link

Az USA-ban 1782-ben lett bevezetve az a címer, aminek a hátoldalán a látott pramis található, a "mindent látó szem"-mel a tetején, körülöttük pedig az Annuit cœptis és a Novus Ordo Seclorum felirat.
Ez a piramis a szabadkőműves Franklin Delano Roosevelt (elnök: 1933.03.04. - 1945.04.12.; a Skót Ritus 32. fokú beavatottja) elnök rendelete alapján került fel 1933-ban az amerikai egy dollárra is.

Link
Kép

http://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Ad ... cts_Agency
Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die Forschungs-Projekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, u.a. auch Weltraumprojekte.

Ursprünglich wurde sie unter dem Namen ARPA am 7. Februar 1958[1] von Dwight D. Eisenhower gegründet. Seit 1996 heißt sie wie bereits zwischen 1972 und 1993 DARPA. Dazwischen trug sie noch einmal für drei Jahre den Namen ARPA.

http://hu.wikipedia.org/wiki/DARPA
A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, azaz Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége; korábbi nevén ARPA) az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege. 1958-ban alapították, a szputnyik szovjet felbocsátására adott válaszul azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok megőrizhesse haditechnológiai fölényét ellenfeleivel szemben.

http://www.greatseal.com/mottoes/seclorum.html
Kép

NOVUS ORDO SECLORUM – Origin and Meaning
of the Motto Beneath the American Pyramid

Novus ordo seclorum is the Latin motto suggested in 1782 by Charles Thomson, the Founding Father chosen by Continental Congress to come up with the final design for the Great Seal of the United States.

On June 20, 1782, Congress approved Thomson's design for both sides of the Great Seal whose official description for the reverse side specifies:

"On the base of the pyramid the numerical letters MDCCLXXVI
& underneath the following motto. 'novus ordo seclorum'."


A 14. kereszt, amit az említett "mindent látó szem" jelképez, az összes közül a legkiemelkedőbb hatású:

1999.08.11. 12:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika
(teljes napfogyatkozás!)
- A Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Fekete Madonna) megszülte a gyermekét (Jelenések könyve 12,9-13).
- A holtak "első feltámadása" (Jelenések könyve 20,5).
- II. János Pál pápa szerint Európának az Úrral történt találkozása.
- Jézus "második eljövetele", ami valójában az ószövetségi messiásnak, Immánuelnek volt a születése (Ézsiás 7,10-14; 11,1-3; 66,7-8; Mikeás 5,1-2; Jelenések könyve 12,5).
- Az asztrológiában, kabbalahban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is járatos Nostradamus, aki a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja volt, szintén erre az égi eseményre hívta fel már évszázadokkal korábban a figyelmet (Centuriák X. 72.), ami a "rettegés nagy királyának", JHVH-kozmikus Krisztusnak kellett az eljövetelét eredményezze.


Ezt a kifejezetten ritka égi eseményt jelezte előre már közel 450 évvel ezelőtt a Prieuré de Sion titkos társaságnak a tagja, Nostradamus (Michel de Nostredame; 1503-1566), aki jártas volt az asztrológiában, kabbalahban és a héber nyelvben egyaránt:

“L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra und grand roy d'effrayeur
Resusciter le grand íroi d'Angolmois,
Avant que Mars regner par bon heur.

Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában
az égből megérkezik a rettegés nagy királya.
Feltámasztja a nagy angoulemei királyt (*JHVH-kozmikus Krisztust)
még mielőtt Mars vidám uralma megkezdődne.
(Centuriák X. 72.).”


II. János Pál pápa 1996-ban hívta fel Európa figyelmét a közelgő "Úrral való találkozásra":

Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.

Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.

Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.

Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, Iaz Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!


Az illuminátus piramis legalsó fokozatán látható MDCCLXXVI, 1776-ot jelent, ami feltehetőleg évszámra utal.

Két esemény jöhetne ezzel kapcsolatosan számításba:

- Johann Adam Weishaupt (1748 - 1830) 1776.05.01-én hozta létre az Illuminátus Rendet (latin - illuminati: "a megvilágosultak“).

- A függetlenségi nyilatkozatot Nagy-Britannia 13 amerikai gyarmata 1776.07.04-én fogadta el.

Mivel az illuminátus piramis egy kifejezetten okkult jelkép, így az utóbbi csak exotérikus jelleggel kapcsolódhat az ábrához szerintem.

http://xmagazin.hu/
http://www.hotdog.hu/magazin/
Egy új világrend: az Illuminátusok
Az első tény az Illuminátus Rend létezéséről 1776-ra datálható. Ekkor élt és működött egy bizonyos Adam Weishaupt (1748-1811). Ő egy kikeresztelkedett zsidó családból származott, fiatal korában jezsuita szerzetesnek készült. Diákévei alatt keveredett a szabadkőművességbe, és 1776-ban május elsején hivatalosan is megalapította az Illuminátus Rendet. Valószínűleg maga a Rend ekkor már létezett egy ideje, és Weishaupt nem is a legmagasabb vezetője volt, de valamiért úgy érezték, hogy láthatóan is meg kell jelenniük a történelem porondján. A Rend nagyon gyorsan magába olvaszotta a szabadkőművesség vezetőit, így gyakorlatilag hierarchikusan fölé került. A szervezet rögtön el is kezdett dolgozni (vagy már dolgozott egy ideje és most folytatták) a tervükön az új világrendről.

Az új világrendben nem lehetnek gazdag és szegény országok, mert az a rend felborulásához vezetne. Így az Illuminátus Rend egyik fontos célja a fejlődő országokat nagyjából egy szintre hozni a fejlett országokkal.

szabadkőművesek és az illuminátosok nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a különféle szimbólumaiknak, és előszeretettel rejtik el mindenen, amihez csak hozzáérnek. Az egyik legérdekesebb ilyen dolog az amerikai egydolláros.

A pénz hátulja érdekel minket elősorban, amin az Egyesült Államok pecsétjének két oldala látható. Ezen belül is a bal oldali az, amivel most foglalkozni fogunk.

A képen egy befejezetlen piramis látható, ami felett egy háromszögbe zárt szem ragyog. A piramis körül két felirat olvasható. “Annuit Cœptis“ és “NOVUS ORDO SECLORUM“, a piramis alján pedig római számokkal az 1776-os szám található. Az Egyesült Államok hivatalos értelmezése szerint a befejezetlen piramis azt jelképezi, hogy az ország még messze nem tökéletes, míg a felkelő nap (figyelem, a hivatalos magyarázat nem vesz tudomást arról, hogy van benne egy bazi nagy szem!) egy új ország születését jelenti. Az első idézetet úgy fordítják, hogy “He (God) has favored our undertakings.”, avagy “Az Úr megáldotta a vállalkozásunkat [itt nem üzleti vállalkozást kell érteni, hanem azt a tényt, hogy belefogtak vmibe, ti. egy új ország alapításába]“, míg a másodikat “A new order of the ages” -nek, azaz “A korok új rendjének” fordítják. Az 1776-os évszámot pedig a Függetlenségi Nyilatkozat miatt írták oda.

Először is ott van maga a piramis a felette lebegő szemmel. Ez a szimbólum nagyon sok helyen megtalálható. Maga a háromszögbe zárt szem a kereszténységben a Szentháromság-Egy Isten elv legelterjedtebb jelképezése. Azonban ez a szimbólum sokkal ősibb ennél, az ókori Egyiptomban egy alvilági szimbólum volt (Horus szeme), és a sátánizmuson keresztül került a szabadkőművességbe és onnan az Illuminátusok Rendjébe, akik tökéletes szimbólumot találtak benne, hiszen a Rend szerkezete is ehhez hasonlít, a tetején magával Luciferrel, de erről majd a sátánizmus és a Rend szerkezete kapcsán még beszélünk. Maga az Annuit Coeptis kifejezés is érdekes (A Korok új rendjéhez gondolom nem kell kommentárt fűznöm). Ebben ugyanis nem szerepel az Isten szó, valójában csak annyi, hogy “megáldja a vállalkozásunkat”. Hogy ki? Ő. Ő lehet Isten is, de akár Lucifer, az ördög, az Illuminátusok istene is. Amikor eredetileg tervezték ezt a pecsétet, a tervező a “Deo Favente.“ feliratot akarta rárakni, ami hasonlót jelent, de a következő magyarázattal utasították el: Rakja inkább az Annuit Coeptis feliratot, mert abban 13 betű található.

Az 1776-os szám is érdekes. Ugyanis ekkor nem csak a Függetlenségi Nyilatkozat került kiadásra, hanem ez év május elsején alakult meg az Illuminátusok Rendje is. Azaz nem csak egy új ország indult akkor, hanem “A korok új rendje”, az illuminátus új világrend is.

http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanis ... keitskrieg
Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (englisch American Revolutionary War oder American War of Independence) fand von 1775 bis 1783 zwischen den 13 nordamerikanischen Kolonien einerseits und der britischen Kolonialmacht andererseits statt.

Die Hauptkampfhandlungen endeten im Jahre 1781 nach der britischen Niederlage in der Schlacht von Yorktown, der Krieg selbst wurde mit der Unterzeichnung des Friedens von Paris am 3. September 1783 offiziell beendet.

Am 19. April 1775 fand das erste Scharmützel einer amerikanischen Miliz mit britischen Truppen, die Gefechte von Lexington und Concord statt. Dies war der Beginn des Unabhängigkeitskrieges.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_f ... 1bor%C3%BA
Amerikai függetlenségi háború
Az amerikai függetlenségi háború[1] a brit fennhatóság alá tartozó tizenhárom Észak-amerikai gyarmat háborúja volt Nagy-Britannia ellen.

A háború kezdetét a lexingtoni összecsapás jelentette 1775. április 19-én.

A háború 1783-as végével megszületett az Amerikai Egyesült Államok.

A brit alsóház úgy döntött, hogy a háborút nincs értelme folytatni, és 1782. november 30-án a felek Párizsban előzetes békét kötöttek.
A valódi békeszerződést 1783. szeptember 3-án írták alá Versaillesban.

Kép
"Együtt vagy halál" híres fametszet a gyarmatokból álló Amerikát szimbolizáló kígyóval. A kígyó a Gadsden zászlók "Ne taposs el!" feliratától származtatható, mint az angol elnyomás elleni felkelés szimbóluma.

http://en.wikipedia.org/wiki/Join,_or_Die
Kép
Massachusetts Spy, July 7, 1774

http://www.loc.gov/exhibits/us.capitol/s1.html
First American Symbol Was Pre-Revolutionary in Origin Benjamin Franklin "Join or Die" Pennsylvania Gazette (Philadelphia), May 9, 1754 Newspaper Serial and Government Publications Division Library of Congress (1)

Paul Revere Adopts Snake Device Paul Revere "Unite or Die" Massachusetts Spy (Boston), July 7, 1774 Newspaper Serial and Government Publications Division Library of Congress (2)

First Publication of Great Seal James Trenchard "Arms of the United States" The Columbian Magazine, (Philadelphia) September 1786, p. 33 Engraving in book Rare Book and Special Collections Division Library of Congress (9)

Minerva as America "America Triumphant and Britannica in Distress," Boston: 1782 Engraving Prints and Photographs Division Library of Congress (13)

Membership Certificate of Brotherhood of Revolutionary War Officers Pierre Charles L'Enfant [Society of Cincinnati Certificate of John Yeamons], January 1784 Engraving on parchment Manuscript Division Library of Congress (14)

Constitution Allegorized as Architectural Structure "Federal Pillar" Massachusetts Centinel, (Boston) August 2, 1789 Newspaper Serial and Government Publications Division Library of Congress (20)

Classical Temple Dedicated to Liberty, Justice, and Plenty James Trenchard "Temple of Liberty" The Columbian Magazine, (Philadelphia) 1788, opp. p. 473 Engraving in book Rare Book and Special Collections Division Library of Congress (24)

http://de.wikipedia.org/wiki/Gadsden_flag
Die Gadsden flag ist eine historische amerikanische Flagge, die auf einem gelben Grundfeld eine sich zum Zubeißen aufrichtende Klapperschlange zeigt. Unterhalb des Schlangenabbilds befindet sich der Wahlspruch "DONT TREAD ON ME" (etwa: „Tritt nicht auf mich“). Die Flagge wurde nach dem amerikanischen General und Politiker Christopher Gadsden benannt, der diese auch entworfen hat.

Der Gebrauch der Klapperschlange als Symbol amerikanischer Kolonien kann bis in die Zeit von Benjamin Franklin zurückverfolgt werden. Im Jahr 1751 erwähnte er erstmals die Klapperschlange in einem satirischen Kommentar seiner Zeitung Pennsylvania Gazette. Zu dieser Zeit war es üblich, dass die britischen Kolonialherren viele verurteilte Strafgefangene von Großbritannien nach Amerika verbrachten. Franklin schlug in seinem Kommentar vor, dass man den Briten in der Form danken sollte, dass man Klapperschlangen im Gegenzug nach England schickte.

Als die Amerikanische Revolution näher rückte, wurde die Klapperschlange mehr und mehr zum Symbol der Kolonien gemacht. Im Jahr 1774 fügte Paul Revere, Verleger der Zeitung The Massachusetts Spy, die Schlange im Titelblatt ein. Dort wurde sie im Kampfe gegen den „Britischen Drachen“ gezeigt. Benjamin Franklin erklärte ein Jahr darauf die Klapperschlange zu einem hervorragenden Symbol, das den „Geist Amerikas“ verkörperte.

Kép
Die Gadsden flag

Am Freitag, den 9. Februar 1776 präsentierte Gadsden dem Provincial Congress of South Carolina seine gelbe Flagge mit der Klapperschlange. Unklar ist, ob Gadsden die Symbole selbst entworfen hat oder aber von den gelben Trommeln der Marines inspiriert wurde.

Link
Kép
Amerikai Egyesült Államok címere


Az amerikai függetlenségi háború végét az 1783. szeptember 3-án Versaillesban aláírt békeszerződés zárta le. Ez 23 nappal megelőzött egy kozmikus kereszt kialakulását, ami a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") egyik kozmikus forrása volt:

1783.09.26. 13:19 UT +1.00 Párizs
Nap-Hold-Neptunusz konjunkció:3,3°/3,3°/9,7°Mérleg; -Mars oppozíció:9,7°Kos; -Szaturnusz quadrat:6,2°Bak; -Uránusz oppozíció:11,7°Rák
(Parciális napfogyatkozás)


Itt meg kell jegyezni, hogy a 23 egyes források szerint az illuminátusok által alkalmazott titkos, mágikus szám:

http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatenorden
Zu diesen vermeintlichen Illuminaten-Symbolen gehören unter anderem

* das Allsehende Auge
* das Allsehende Auge als Abschlussstein einer Pyramide (siehe auch: Siegel der Vereinigten Staaten)
* die Zahl 23
* Ambigramme

Die Illuminaten benutzten nur ein Symbol für ihre „geheime Weisheitsschule“, nämlich die Eule der Minerva.

http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiundzwanzig
Die Dreiundzwanzig sowie ihre Quersumme 5 werden in Robert Anton Wilsons und Robert Sheas Romanreihe Illuminatus in einer selbst erdachten Numerologie als Zahlen des Unglücks, der Zerstörung sowie nicht zuletzt der Illuminaten bezeichnet. Die Anregung zu dieser Mystifikation bekamen die Autoren durch die Kurzgeschichte „23 Skidoo“, die William S. Burroughs im Jahr 1967 veröffentlichte.

http://www.verschwoerung-von-illuminate ... undzwanzig
"Seit die Illuminatus!-Trilogie auf die absurde (oder finstere) Beziehung zwischen der Zahl 23 und allen möglichen verschwörerischen und/oder "paranormalen" Phänomenen hingewiesen hat, haben andere die mystische 23 durch Raum und Zeit verfolgt, und inzwischen hat sie sogar ihre eigene Website. Daran kann man erkennen, wieviel Merkwürdigkeit man dem "Zufall" in die Schuhe schieben kann, bevor es anfängt, hohl zu klingen und man den rutschigen solipsistischen Abhang hinabschlittert, dorthin, wo man finstere Absichten hinter allem und jedem sieht." (R.A. Wilson, Das Lexikon der Verschwörungstheorien)

http://www.uni-muenster.de/PeaCon/consp ... inatus.htm
Die magischen Zahlen der Illuminaten sind die 23, die Fünf, die Acht und die Siebzehn.

http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatus!
Robert Anton Wilson behauptete 1988 in einem Interview, dass die
"23 ein Teil des kosmischen Codes ist. Sie steht in Verbindung mit so vielen Synchronizitäten und seltsamen Koinzidenzen, dass das alles einfach etwas bedeuten muss – ich hab nur nicht herausgefunden, was!"

http://www.helvetischejugend.ch/
"23" und "5" gelten den Weltverschwörern als heilige Zahlen, die in allen Geheimschriften, Codes und Kalendern der Illuminaten eine magische Rolle spielen - etwa im "Zeichen der Hörner, indem man Zeigefinger und Mittelfinger zu einem V spreizt und die drei anderen Finger nach unten faltet:
Quelle: Templerarchive

http://home.arcor.de/kanedark/zu%20illu.htm
Ein weiteres Symbol der Illuminaten ist die Zahl 23. Jedoch gibt es keinen direkten historischen Beweis für eine Verbindung zu Adam Weishaupt. Der Zusammenhang entstand vielmehr durch William S. Burroughs Kurzgeschichte „23 Skidoo“, worin es um merkwürdige und tragische Zufälle um die 23 geht. Trotz der Tatsache, dass es sich dabei nur um eine Geschichte handelt, hat sich die Theorie, dass die 23 die Symbolzahl der Illuminaten sei, durchsetzen können. Mit der 23 steht unmittelbar das Gesetz der fünf in Verbindung, denn die Quersumme von 23 ist fünf.
Diese zwei Zahlen werden häufig benutzt, um die Macht und die Verbreitung der Illuminaten zu verdeutlichen.


A mai templomosok számára az illuminátus piramist ábrázóló gyűrű is használatos:

Link
Kép
Templer Gold- & Silberschmuck - Ringe
--Templomos arany- és ezüstékszerek - Gyűrűk--

Templomosok titka
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "Szakrális képzőművészet"

 
cron