Betlehemi csillag

AbonnentenAbonnenten: 0
LesezeichenLesezeichen: 0
Zugriffe: 564

Betlehemi csillag

Beitragvon Klaus Matefi » 26. Mai 2013 12:29

Klaus Matefi
Betlehemi csillagJézus születési konstellációját senki nem láthatta az égen, legfeljebb csak kiszerkesztve a Zodiákusban, hiszen a Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták a Nap mögött sorakoztak fel:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil


A véleményem szerint a "napkeleti bölcsek" nem lehettek emberi lények, hanem az említett három negatív hatású planéta. A Kisjézusnak hozott adományaik nem anyagi, hanem mennyei eredetűek kellett legyenek, hiszen egy kozmikus misztériumról van szó, ahol az "arany, tömjén és mirha" csak jelképes ajándékokra utalhattak. Máté nem adhatta meg érthető módon a Mars, Szaturnusz és Uránusz planétákhoz tartozó alkémiában használatos fémek neveit, azaz egy kozmikus misztériumot nem tárhatott fel a beavatatlan hívek előtt, viszont a szereplőit emberbőrbe bújtathatta a szemléletesség kedvéért, egy exotérikus (kivülállók számára is hozzáférhető) magyarázat érdekében:

Máté evangéliuma
2,1 A napkeleti bölcsek imádják Jézust
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2,2 és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."
2,3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.
2,4 Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.
2,5 Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:
2,6 Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
2,7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét,
2,8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam Őt!"
2,9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
2,10 Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.
2,11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták Őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
2,12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.


A "napkeleti bölcsek" napkelet felől érkeztek és értelemszerűen napnyugat felé távoztak, azaz "más úton tértek vissza hazájukba".

A három "napkeleti bölcsnek" egy nyolcágú csillag mutatta az "utat" Jézus születésére vonatkozóan:

Link
Kép
A három "napkeleti bölcs" és a betlehemi csillag a ravennai San Apollinare Nuovo bazilika mozaikján (i.sz. 565)

A legtöbbet mondó ábrázolása Jézus születésének szerintem a speyeri dómban (Németország) látható:

Bild

A saját fotóimból készített animációs képen megfigyelhetjük, hogy tulajdonképpen kétféle égi jellel hozható kapcsolatba a Názáreti Jézusnak a világra jövetele:

a, a nyolcágú betlehemi csillaggal, ami úgymond az utat mutatta a "napkeleti bölcseknek",
b, és egy pentagonnal (ötszöggel), ami a pentagrammát jelképezi "signum veritatis" gyanánt, hiszen az ötágú csillag a Shem ha-Mephorash ("Isten 72 szelleme") összes kozmikus forrására utal, így a Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz égitestek együttállására is. Jézus bűntelen születési lelki adottságát ez a konjunkció garantálta.

A nyolcágú csillag nem egy égen látható valóságos csillagot jelképez, hanem nyolc egymásután realizálódott "kozmikus kígyó" helyét a Zodiákusban. A három "napkeleti bölcs" számára tehát ez a csillag tulajdonképpen egy "térképnek" is felfogható az idő függvényében, ami nyolc gyülekezési helyet jelent a számukra a Nappal és a Holddal együtt. A kilencedik kis eltéréssel (~2°) azonos helyre esik, mint az első. A kilenc "kozmikus kígyó" 1089 év alatt (~8x136,125 év) alakul ki, ahol a ~136,125 évnél a Mars planéta periódusából adódóan plusz ill. mínusz ~2 év időintervallummal lehet számolni. Ez a 2 év különbség a Mars planéta mozgásának a periódusából adódik. Először a Szaturnusz az Uránusz planéta előtt, két évvel később pedig az Uránusz planéta után foglal helyett. Igen ritka eset a két "lassú" planétának (Szaturnusz, Uránusz) a pontos együttállása ebben a konstellációban, amit az öt égitest konjunkciója képez.

A kilenc "kozmikus kígyó" közül némelyik szoros együttállást eredményez, héhány viszont kevésbé, ezért a konstellációkat minden esetben a Nap - Hold konjunkció helyei alapján jelöltem be a Zodiákusba.

A Mars, Szaturnusz és Uránusz bolygók együttállásai ~136,125/3=45,375 évenként figyelhetők meg (egy ~egyenlő oldalú háromszög csúcsai mentén), aminek a pontos ideje szintén a Mars planéta periódusának a függvénye, tehát plusz ill. mínusz ~2 év.

A csillagot meghatározó pontokhoz tartozó konstellációk:

1,
-1096.02.21 2:22 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22°/22°/26,7°/24,7°/25,3°Vízöntő


2,
-960.10.10. 15:02 UT
Nap-Hold-Mars konjunkció:8,7°/8,7°/7,3°Mérleg; -Szaturnusz-Uránusz konjunkció:25,3°/20°Mérleg


3,
-852.05.23. 10:41 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22,2°/22,2°/22,5°/23°/18°Bika


4,
-688.01.11. 9:06 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,3°/14,3°/10,2°/8,1°/13,6°Bak


5,
-554.08.24. 3:51 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:23,8°/23,8°/19,1°/19,8°Oroszlán; -Mars:11,4°Oroszlán


6,
-417.03.15. 12:05 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció:19,1°/19,1°/22,7°/25,8°Halak; -Uránusz:2,8°Kos


7,
-279.12.09. 17:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,5°/14,5°/15,9°/14,9°/8,1°Nyilas


8,
-146.06.15. 6:32 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció:19,5°/19,5°/17°/22,1°Iker; -Uránusz:27,5°Iker


9,
-7.02.10. 10:11 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntõ


A csillag megszerkesztésénél minden esetben a legszorosabb együttállásokat vettem figyelembe. Ha a fenti dátumokhoz plusz ill. mínusz írányban 1089 évet, vagy ennek a többszörösét adjuk, akkor ráakadunk a későbbi, ill. korábbi "kozmikus kígyók" helyeire és időpontjaira is a plusz ill. mínusz ~2 év figyelembevétele mellett.

Néhány példa erre:

4,
-688.01.11. 9:06 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,3°/14,3°/10,2°/8,1°/13,6°Bak


400.12.31. 18:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:12°/12°/12,4°/12,6°/14,5°Bak


1489.12.22. 7:12 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:10°/10°/14,8°/17°/15,2°Bak


5,
-554.08.24. 3:51 UT
Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:23,8°/23,8°/19,1°/19,8°Oroszlán; -Mars:11,4°Oroszlán


535.08.14. 18:07 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22,6°/22,6°/17,1°/21,2°/18,7°Oroszlán


1624. 08.14. 4:12 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:21,6°/21,6°/22,8°/22,2°/17,5°Oroszlán


7,
-279.12.09. 17:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:14,5°/14,5°/15,9°/14,9°/8,1°Nyilas


808.11.21. 4:42 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:4,1°/4,1°Nyilas/27,7°/28,5°/29,2°Skorpió


1897.11.24. 9:20 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió


Ez a folyamat minden ágon véges (azaz volt kezdete és vége!), tehát a konjunkciók "szorossága" csökkenő tendenciát mutat az idő múlásával, ha egy "szoros" konjunkciót veszünk kiindulási alapnak. Idővel átveszi ennek az "ágnak" a szerepét egy ~45,375 évvel eltolódott újra kiépülő "ág".

Számos téves elképzelés látott már napvilágot a betlehemi csillag mibenlétével kapcsolatban. Ezek közül a legismertebb, a Friedrich Johannes Kepler (1571 - 1630) evangélikus teológus, asztrológus, asztronómus, matematikus és optikus által köztudatba juttatott minden alapot nélkülöző teória, amit (Coniunctio Aurea) Isaac ben Judah Abrabanel (1437 - 1508) rabbitól vett át Kepler.

Kepler elképzelése szerint a betlehemi csillag a Jupiter és Szaturnusz planéták konjunkcióiból adódó jelenség és egy szupernova (új csillag - stella nova: Szupernova 1604) megjelenésének (1604.10.10.) a kombinációja kellett legyen, amit ő 1603-04-ben saját maga is tanulmányozhatott az égbolton. Ezt a "De Stella nova in pede Serpentarii" című művében meg is említette. Hipotézise szerint a Jupiter-Szaturnusz konjunkciók idézték elő az új "csillagnak" a létrejöttét.
A Wikipédiában a betlehemi csillagról szóló szócikket magam írtam, Viola Zoltán filozófus, író helyezte fel, de azóta már történtek mások által változtatások benne.

A Jupiter-Szaturnusz konjunkcióknak semmi közük nem volt a betlehemi csillaghoz. Erre az elhunyt Teres Ágoston (Gustav Teres; 1931.01.25. - 2007.12.21. Osló) jezsuita szerzetes (a Specola Vaticana - a vatikáni csillagvizsgáló tudományos munkatársa) is felhívta a figyelmet a "Biblia és Asztronomia" című könyvében:

Teres Ágoston: Biblia és Asztronomia (1994) ISBN 963 7775 41 2
(109. old.) Ilyen hagyományok alapján alakult ki az az elképzelés, hogy a nagy Jupiter-Szaturnusz-konjunkció a Messiás csillaga. Ezt azonban jóhiszemű tévedésnek kell tartanunk, még akkor is, ha Krisztus tényleg egy ilyen konjunkció alatt jött a világra (*?...). A két vándorcsillag együttállása ugyanabban a jegyben időnként megismétlődik.
(*?...) - saját megjegyzés


Egy ideig levelezésben álltam Gustav Teressel a "Bevezetőben" említett tanulmányommal kapcsolatosan. Az utolsó levelét Oslóból írta nekem.

Visszatérve a Jupiter-Szaturnusz konjunkcióira, azonnal magunk is meggyőződhetünk arról, hogy nem állhattak kapcsolatban Jézus születésével, ha az alábbi kérdésekre korrekt módon igyekszünk válaszokat adni:

Milyen alapon bizosította volna Jézus számára egy Jupiter-Szaturnusz konjunkció a "bűntelenségét"?...

Mi által kapcsolódhatott volna a születésének a misztériuma a keresztre feszítésének a misztériumához?...

Jupiter-Szaturnusz konjunkciók hatására hogy válhatott Jézus messiássá?...

Mi oka lett volna Heródesnek Jupiter-Szaturnusz konjunkció esetén kétéves korig lemészároltatni a fiúgyermekeket?...

Mi köze van a Jupiter-Szaturnusz konjunkciónak a Shem ha-Mephorash-hoz ("Isten 72 szelleméhez")?...

A "napkeleti bölcseknek" egészen szokatlan éjszakai együttléte a képzőművészeti ábrázolásban:

Link
Kép
Autun-i katedrális, Burgund (Gábriel arkangyal és a három "király", felettük a betlehemi csillag)

A két "öregebbnek" összeér az arca, a fiatalabbé egy kicsit távolabb van.
Milyen szépen és szabályosan együttálltak az égen a Mars, Szaturnusz és Uránusz bolygók...
Benutzeravatar
Klaus Matefi
Forum Admin
 
Beiträge: 120
Registriert: 05.2013
Wohnort: Deutschland
Geschlecht:

Zurück zu "Jézussal foglalkozó témák"

 
cron